Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
ZOOECONOMIE SI MARKETING


Balogh P., Ertsey I., Kovács S

Study on sow culling risks in a large-scale pig farm

Studiu asupra riscurilor eliminãrii din efectiv a scroafelor destinate sacrificãrii în ferme mari de porci

235

Buzamãt Genoveva, Grigoroiu E., Tonea Elena, Tonea Cornelia

Structure of food consumption in romania during 1990-2002, compared to the E.U.

Structura consumului alimentar în românia în perioada 1990-2002 în comparaþie cu U.E.

242

Buzamãt Genoveva, Coteþ C., Tonea Elena, Grigoroiu E.

“Focus-group” study concerning meat consumer`s behavior in the city of Timisoara

Studiu privind comportamentul consumatorului de carne în oraºul Timiºoara prin metoda focus-grup

248

Fenyves Veronika., Barabás K. Ertsey I. Jávor A.

Market reserves in relation to seasonality

Rezervele pieþei în corelaþie cu sezonalitatea

254

Grigoroiu E., Popescu I., Buzamãt Genoveva, Popescu Andreea

The study of the offer forming sources at the cattle meat in Timiº county

Studiul surselor de formare a ofertei la produsul carne de taurine în judeþul Timiº

260

Grigoroiu E., Popescu I., Buzamãt Genoveva, Popescu Andreea

The study of the offerat forming sources at the cattle meat in Gorj county

Studiul surselor de formare a ofertei la produsul carne de taurine în judeþul Gorj

264

Jurco E. C., Onaciu G.

The characterization agricultural potential in the vegetable and the animal area in four counties from Transilvania

Caracterizarea potenþialului agricol în domeniul vegetal ºi animal în patru judeþe din Transilvania

268

Kovacs S., Ertsey I., Balogh P.

Monte carlo simulation of technological risks in chicken production in a bayesian approach

Simularea monte carlo a riscurilor tehnologice în producþia pãsãrilor prin metoda bayes

273

Nagy Lajos, Gál Tímea

Reducing the economic risk of animal husbandry by adapting acquisition strategies for optimal feed commodity

Reducerea riscului economic în creºterii animalelor prin adaptarea strategiilor de achiziþie în vederea obþinerii unei modalitãþi de hrãnire în parametrii optimi

279

Popescu Agatha, Safarikova Judita

Study upon milk market in the central and eastern european countries

Studiu asupra pieþei laptelui in þãrile central ºi est europene

286

Popescu Agatha

Research concerning economic efficiency in milk processing

Cercetãri privind eficienþa economicã in procesarea laptelui

293

Stanciu S.

Study regarding the legislative conditions in the European Union import for fresh meat and meat products

Studiu privitor la condiþiile legislative din Uniunea Europeanã privind importul de carne ºi produse din carne

299

Stanciu S.

The legislative conditions in European Union import for seafood and other fishery products

Condiþiile legislative din Uniunea Europeanã privind importul de fructe de mare ºi alte produse piscicole

304


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara