Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
OVINE SI CAPRINE


Ardeleanu Doina, Pivodã Carmen, Neacºu Marilena, Ida A.

Bio-ecolgical phenomenon of poly-parasitism  – actual major problem in  breeding of sheep and goats

Fenomenul bioecologic de poliparazitism – problemã actualã majorã în creºterea ovinelor ºi caprinelor

309

Dãrãban S., Coroian C., Coºier Viorica, Mireºan Vioara, Pop a., Vlaic A, I. Pãdeanu, S. Voia

Fattening capacity of Merino of Cluj sheep within different systems

Capacitatea de îngrãºare a rasei Merinos de Cluj în diferite sisteme

318

Enciu Ana , Vicovan Petru Gabriel

The traits and processing availability of wool obtained from sheep specialized  for meat production

Însuºirile si prelucrabilitatea lânii obþinute de la ovinele specializate pentru producþia de carne 

325

Fecioru Elena

Morpho-production and reproduction traits of the colour varieties belonging to the Botoºani Karakul breed

Caracteristicile morfo-productive ºi de reproducþie ale varietãþilor de culoare din rasa Karakul de Botoºani

334

Ghiþã Elena , Grosu H , Rebedea Mariana

Investigations in the efficiency of using ICAR standardised methods AC and AT to record milk yield in sheep

Cercetãri privind eficienþa utilizãrii metodelor standardizate ICAR (AC ºi AT) pentru controlul producþiei de lapte la ovine

340

Groza M., Pãdeanu I., Hrincã Gh., Voia S., Fecioru Elena, Chiorescu I.,

Brãdãþan Gh.

Important traits in Karakul lamb skin

Caractere importante ale pielicelei mieilor Karakul

348

Hrincã Gh., Groza M., Pãdeanu I., Chiorescu I., Fecioru Elena, Voia S.

Associative aspects of the blood potassium types with the quantitative productions in adult sheep of the Botosani Karakul breed

Aspecte asociative ale tipurilor de potasiu sanguin cu producþiile cantitative ale ovinelor adulte din rasa Karakul de Botoºani

356

Madai Hajnalka

Competitiveness of hungarian sheep sector in relation to other EU countries

Competitivitatea sectorului ovin din ungaria în relaþie cu alte þãri din UE

362

Moþ Daniela

Experimental model of infestation in ovine oestrosis

Model experimental de infestaþie în estroza ovinã

369

Moþ Daniela

The diagnostic value evaluation of specific immune response through immunodiffusion simple radial test (I.D.S.R.) application in ovine estrosis

Aprecierea valorii de diagnostic ºi a rãspunsului imun specific prin utilizarea testului de imunodifuzie simplã radialã (I.D.S.R.) în estroza ovinã

372

Neacsu Corneliu, Neacsu Gabi, Vicovan A., Ardeleanu D.

Elaborating the technology of feeding the milking sheep during the period of coupling preparation and coupling

Elaborarea tehnologiei de hrãnire a oilor de lapte în perioada de pregãtire pentru montã ºi montã

375

Neacsu Corneliu, Neacsu Gabi, Vicovan A., Ardeleanu D.

Elaboration and experiment of the technology of stimulating feeding of female sheep youth for early coupling

Elaborarea ºi experimentarea tehnologiei de hrãnire stimulativã a tineretului ovin femel în vederea montei timpurii

381

Nistor Eleonora, Nistor G, Bampidis V.

Phenotypic parameters in the Tsurcana breed  yearlings from s.c. Exim agro. Ovis mps. Srl Fibiº –Timis county

Parametrii fenotipici la rasa Þurcanã – berbecuþi ºi mioare, de la s.c.  Exim agro. Ovis mps. Srl Fibiº –judeþul Timiº

386

Nistor Gh., Eleonora Nistor, Bampidis V.

Phenotypic parameters in the Tsurcana breed-rams and dams, from s.c. Exim agro. Ovis mps. Srl Fibiº –Timis county

Parametrii fenotipici la rasa Þurcanã-berbeci ºi oi mame, de la s.c.  Exim agro. Ovis mps. Srl Fibiº –judeþul Timiº

391

Pãdeanu I., Rusoaie D., S. Voia, S. Dãrãban, Pascal C I. Sauer, Gabi Dumitrescu

Designing study for a family farm with 600 goats

Studiu de proiectare pentru o fermã familialã cu un efectiv de 600 capre matcã

396


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara