Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
TAURINE


Acatincãi S., Marcu Adela, Cziszter L.T., Baul Simona, Ferencz Andreea, Gãvojdean D.

Study regarding the influence of season and lactation order on milk yield, major components and somatic cell count of milk

Studiu privind la influenþa sezonului calendaristic ºi a ordinii lactaþiei asupra producþiei de lapte, a componentelor majore ºi a numãrului de celule somatice din lapte

501

Acatincãi S., Marcu Adela, Cziszter L.T., Baul Simona, Jimon Alisa, Erina Silvia, Tripon I.

Study regarding the influence of season on the hygienic qualities and major components of the milk

Studiu privind influenþa sezonului calendaristic asupra calitãþii igienice ºi a componentelor majore din lapte

506

Boca S.

The production performances at S.C. Noraly Agroserv Srl farm from Cluj county

Performanþele de producþie din ferma SC. Noraly Agroserv Srl din judeþul Cluj

511

Criºan Gabriela, Mureºan Gh

Research regarding the somatic cell count and the milk production for the Black-spotted cows

Cercetãri studiul privind numãrul de celule somatice ºi producþia de lapte la taurine de rasã Bãlþatã cu negru

515

Cziszter l.T., Milovan Gh., Sala Claudia, Morar Adriana, Acatincãi S., Baul Simona, Erina Silvia, Tripon I., Petreuº C.

Researches on chemical composition and somatic cell count in raw cow milk

Cercetãri asupra compoziþiei chimice ºi a numãrului de celule somatice din laptele crud de vacã

521

Cziszter L.T., Acatincãi S., Stanciu G., Baul Simona, Tripon I., Erina Silvia, Gãvojdian D., Kovacs Eugenia

Researches regarding the influence of days open and days dry on the milk production in first calving Romanian spotted cows

Cercetãri privind influenþa duratei repausului uterin ºi a repausului mamar asupra producþiei de lapte la vacile primipare din rasa Bãlþatã româneascã

530

Dãnãilã Rodica

A study on the growing of Romanian black spotted cows in some private exploitations from county Botoºani

Studiul privind creºterea vacilor Bãlþatã cu negru româneascã în unele exploataþii private din judeþul Botoºani

537

Gavan C.

Daily gain in prepubertal dairy heifers and its effect on body size at first calving, metabolic profile and first lactation milk production

Sporul de crestere in greutate in perioada prepubertala a junincilor si efectul acestuia asupra dezvoltarii corporale la prima fatare si asupra profilului metabolic si productiei de lapte la prima lactatie

545

Gavojdian D., Stanciu G., Tripon I., Cziszter L.T., Acatincãi S., Baul Simona

Contributions to the knowledge of some aspects regarding the drinking behaviour in multiparous Romanian black and white cows

Contribuþii la cunoaºterea unor aspecte privind comportamentul dipsic la vacile multipare din rasa Balþatã cu negru româneascã

553

Ivancia Mihaela

The phenotypical correlations between somatic cell count and principals characters of cow milk production

Corelaþii fenotipice stabilite între conþinutul în celule somatice ºi principalele caractere ale producþiei de lapte de vacã

557

Martin Izabela, Stoica Angela, Poºan Paula

Observations regarding the aspect of vaginal mucus in cows, in different stages of the sexual cycle

Observaþii privind aspectul mucusului vaginal la vaci în diferite stadii ale ciclului sexual

563

Martin Izabela, Stoica Angela, Poºan Paula, Urdeº Laura

Researches on the electrical resistance of cervical mucus in cows

Cercetãri privind rezistenþa electricã a mucusului cervical la vaci

568

Nistor Eleonora, Nistor Gh., Bampidis V.

Phenotypic parameters of milk production in Romanian spotted breed primiparous from research station and agriculture development Lovrin –Timiº county

Parametrii fenotipici ai producþiei de lapte la vacile primipare, rasa Bãlþata româneascã, de la staþiunea de cercetare ºi dezvoltare agricolã Lovrin, judeþul Timiº

575

Nistor Gh., Nistor Eleonora , Bampidis V

Genotypic parameters of milk production in primiparous dairy romanian spotted breed from research station and agriculture development Lovrin –Timiº county

Parametrii genotipici ai producþiei de lapte la vacile primipare, rasa bãlþata româneascã, de la staþiunea de cercetare ºi dezvoltare agricolã Lovrin-judeþul Timiº

581

Onaciu G., Criºan Gabriela, Criºan Daniela

First calving age effect on milk production of Friesian – Romanian black spotted cow breed in Transylvanian farms

Efectul vârstei primei fãtãri asupra producþiei de lapte la taurine de rasã Frizã-Bãlþatã cu negru româneascã din ferme din Transilvania

587

Pavel F.

Milk production genetic improvement program of the Transylvanian pinzgau breed in the Bihor, Hunedoara and Suceava counties

Program de ameliorare pentru producþia de lapte a rasei Pinzgau de Transilvania din judeþele Bihor, Hunedoara ºi Suceava

594

Popa Doina, Bozdog C., Silvaº E., Rusu Mariana

Development with the catle of the pasture lands in the mountain and hill area

Valorificarea cu taurinele a fondului pastoral din zona montanã ºi submontanã

602

Tripon I., Stanciu G., Cziszter L. T., Gavojdian D., Acatincãi S., Baul Simona

Researches on postpartum feeding and elimination behavior of the dam-calf couple

Cercetãri asupra comportamentului alimentar ºi de eliminare al cuplului vacã-viþel în prima sãptãmânã dupã fãtare

608

Tripon I., Stanciu G., Gavojdian D., Cziszter L. T., Acatincãi S., Baul Simona

Contribution to the knowledge of the resting behavior of dams and newborn calves

Contribuþii la cunoaºterea comportamentului de odihnã al vacilor-mamã ºi viþeilor nou-nãscuþi

614


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara