Partners
 
 
MDR Department

Management and Rural Development Department

Council of Management and Rural Development Department

  1. Professor Elena Peþ, Ph.D.
  2. Professor Ioan Brad, Ph.D.
  3. Professor Nicoleta Mateoc-Sîrb, Ph.D.
  4. Professor Ioan Petroman, Ph.D.
  5. Associate Professor Gabriela Popescu, Ph.D.
  6. Lecturer Tabita Adamov, Ph.D.
     

Composition of Management and Rural Development Department

Head of department:

Elena PEÞ

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Marketing, Marketing agroalimentar, Marketing touristic, Marketing ºi agribusiness
Phone: +40 256 27 7454
E-mail: elenapet@usab-tm.ro
CV  

Members:

Ioan BRAD

Dean

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Managementul fermelor agroturistice, Management producþiei, Ingineria ºi managementul proiectelor, Managementul proiectelor în turism ºi alimentaþie publicã, Managementul afacerilor, Planificarea proiectului, Planificarea activitãþii în exploataþiile agricole
Phone: +40 256 27 7279
E-mail: ioanbrad@usab-tm.ro
CV  

Tiberiu IANCU

member

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Economie agroturisticã, Economie agrarã
Phone: +40 256 27 7440
E-mail: tiberiuiancu@usab-tm.ro
CV  

Nicoleta MATEOC-SÎRB

member

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Economia ruralã, Dezvoltare ruralã, Economia spaþiului rural 
Phone: +40 256 27 7430
E-mail: nicoletamateocsirb@usab-tm.ro
CV  

Ioan PETROMAN

member

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Bazele turismului, Turism cultural, Alimentaþie publicã
Phone: +40 256 27 7312
E-mail: ioan_petroman@usab-tm.ro
CV  

Teodor MATEOC

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Asigurãri ºi reasigurãri, Produse de origine animalã, Tehnici de creºtere a animalelor
Phone: +40 256 27 7313
E-mail: teodormateoc@usab-tm.ro
CV  

Iuliana MERCE

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Utilaje tehnologice, Utilaje ºi instalaþii în industria turismului, Ecoturism, Valorificarea produselor ºi serviciilor agricole
Phone: +40 256 27 7438
E-mail: iulianamerce@usab-tm.ro
CV  

Gabriela POPESCU

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Ambalaje ºi design, Comportamentul consumatorului, Tehnica operaþiunilor de turism
Phone: +40 256 27 7446
E-mail: gabrielapopescu@usab-tm.ro
CV  

Ciprian RUJESCU

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Algebrã liniarã, geometrie analiticã ºi diferenþialã, Statisticã matematicã
Phone: +40 256 27 7313
E-mail: rujescu@usab-tm.ro
CV  

Cosmin SÃLêAN

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Bazele managementului, Consultanþã, Consultanþã în industria turismului, Consultanþã ºi extensie ruralã, Consultanþã ºi extensie
Phone: +40 256 27 7437
E-mail: cosminsalasan@usab-tm.ro
CV  

Corina SÎRBU

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Ecologie ºi protecþia mediului
Phone: +40 256 27 7445
E-mail: corinaruset@usab-tm.ro
CV  

Tabita ADAMOV

Vice Dean

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Economie ruralã. Economie generalã, Economia turismului, Tehnici li mijloace de agreement, Economia producþiei, Managementul afacerilor în alimentaþie publicã ºi agroturismului, Sisteme de agriculturã durabilã
Phone: +40 256 27 7439
E-mail: tabitaadamov@usab-tm.ro
CV  

Remus GHERMAN

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Managementul resurselor umane, Forme de cooperare, Servicii ºi utilitãþii publice
Phone: +40 256 27 7212
E-mail: remusgherman@usab-tm.ro
CV  

Camelia MÃNESCU

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Dezvoltare ruralã, Politici agricole, Economie regional ºi localã, Dezvoltare ruralã ºi organizarea teritoriului, Economie ruralã, Monitoring în dezvoltarea spaþiului rural
Phone: +40 256 27 7425
E-mail: cameliamanescu@usab-tm.ro
CV  

Lia MICULA

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Analizã matematicã, geometrie descriptivã, Geometrie ºi trigonometrie sfericã
Phone: +40 256 27 7433
E-mail: micula@usab-tm.ro
CV  

Sebastian MOISA

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Marketing, Marketing turistic, E-marketing în industria turismului, Graficã asistatã de calculator
Phone: +40 256 27 7212
E-mail: sebastianmoisa@usab-tm.ro
CV  

Gheorghe PRIBEANU

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Produse turistice, Hotel - economie ºi management, Politici macroeconomice internaþionale în turism ºi servicii, Turism rural ºi agroturism, Tehnologie hotelierã ºi de restaurant, Economia turismului
Phone: +40 256 27 7447
E-mail: gheorghepribeanu@usab-tm.ro
CV  

Cosmina TOADER

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Ingineria ºi managementul proiectelor, managementul proiectelor, Managementul producþiei
Phone: +40 256 27 7062
E-mail: cosminatoader@usab-tm.ro
CV  

Ana-Mariana DINCU

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Managementul fermelor agroturistice, Management în turism, Ingineria ºi managementul proiectelor, management strategic în turism, Tehnici de planificare a activitãþii turistice, Forme economice de cooperare
Phone: +40 256 27 7425
E-mail: anamariadincu@usab-tm.ro
CV  

Carmen DUMITRESCU

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Bazele managementului, Consultanþã, Consultanþã în industria turismului, Consultanþã ºi extensie ruralã, Consultanþã ºi extensie, Comunicare, Managementul resurselor umane, Merceologie
Phone: +40 256 27 7425
E-mail: carmendumitrescu@usab-tm.ro
CV  

Oana Maria
SICOE-MURG

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Asigurãri ºi reasigurãri, Produse de origine animalã
Phone: +40 256 27 7425
E-mail: oanamurg@usab-tm.ro
CV  

 

Loredana VÃDUVA

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Alimentaþie public, Procesarea produselor agricole
Phone: +40 256 27 7444
E-mail: loredanavaduva@usab-tm.ro
CV  


Updated by: Admin Management on 2016-04-13
Web design Timisoara
Faculty presentation  |    News  |   Events  |   Map Positioning  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. All rights reserved
Web design Timisoara