Partners
 
 
EFC Department

Economics and Finance Company Department

Council of Economics and Finance Company Department

  1. Professor Cornelia Petroman, Ph.D.
  2. Professor Luminiþa Pîrvulescu, Ph.D.
  3. Associate Professor Anda Milin, Ph.D.
  4. Associate Professor Elena Tonea, Ph.D.
  5. Associate Professor Sorin Stanciu, Ph.D.
  6. Lecturer Monica Ocnean, Ph.D.

Composition of Economics and Finance Company Department:

Head of department:

Cornelia PETROMAN

 
Grade and scientific title: Professor, Ph.D.
Academic disciplines: Procesarea produselor agroalimentare
Phone: +40 256 27 7435
E-mail: corneliapetroman@usab-tm.ro
CV  

Members:

Ioan CSÖSZ

member

 
Grade and scientific title: Professor, Ph.D.
Academic disciplines: Agroturism, Economia turismului
Phone: +40 256 27 7233
E-mail: ioancsosz@usab-tm.ro
CV  

Vasile GOªA

member

 
Grade and scientific title: Professor, Ph.D.
Academic disciplines: Management financiar, Finanþãri comunitare
Phone: +40 256 27 7278
E-mail: vasilegosa@usab-tm.ro
CV  

Luminiþa PÎRVULESCU

Vice Dean

 
Grade and scientific title: Professor Ph.D.
Academic disciplines: Merceologie, Gastronomie ºi oenologie, Chimia alimentelor
Phone: +40 256 27 7436
E-mail: luminita_pirvulescu@usab-tm.ro
CV  

Ioana BÃLAN

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Managementul calitãþii, Securitate alimentarã
Phone: +40 256 27 7437
E-mail: ioanabalan@usab-tm.ro
CV  

Iasmina IOSIM

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Comunicare, Tehnici de negociere
Phone: +40 256 27 7446
E-mail: iasminaiosim@usab-tm.ro
CV  

Simona MARTIN

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Economia serviciilor, Ingineria serviciilor în agroturism, Managementul resurselor în spaþiul rural
Phone: +40 256 27 7311
E-mail: simona_martin@usab-tm.ro
CV  

Anda MILIN

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Bazele economiei, Costuri, preþuri ºi tarife, Preþuri ºi structure concurenþiale în turism
Phone: +40 256 27 7453
E-mail: andamilin@usab-tm.ro
CV  


Sorin STANCIU

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Drept, Legislaþia agrarã, Politicii comunitare, Dreptul mediului, Legislaþie funciar-cadastralã, Legislaþie în turism ºi agroturism, Instituþii ºi mecanisme comunitare
Phone: +40 256 27 7315
E-mail: mihaistanciu@usab-tm.ro
CV  

Elena TONEA

member

 
Grade and scientific title: Associate Professor Ph.D.
Academic disciplines: Bazele contabilitãþii
Phone: +40 256 27 7443
E-mail: elenatonea@usab-tm.ro
CV  

Ramona Mariana
CIOLAC

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Logisticã, Turism internaþional, Agroturism, Reþele instituþionale
Phone: +40 256 27 7444
E-mail: ramonamarianaciolac@usab-tm.ro
CV  

Andrea FEHER

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Finanþãri comunitare, Ingineria ºi managementul investiþiilor
Phone: +40 256 27 7439
E-mail: andreafeher@usab-tm.ro
CV  

Adrian GÃVRUÞÃ

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Informaticã, Informaticã aplicatã, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Phone: +40 256 27 7212
E-mail: adriangavruta@usab-tm.ro
CV  

Stela HAMZA

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Legislatie de mediu, Legislaþia Agrarã, Legislaþie comercialã, Deontologie Fitosanitarã, Drept Administrativ
Phone: +40 256 27 7447
E-mail: stelahamza@usab-tm.ro
CV  

Diana MARIN

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Economia procesãrii produselor agricole, Amenajarea turisticã a teritoriului, Protecþia consumatorului, Tehnologii ºi tranzacþii comerciale, Resurse ºi destinaþii turistice
Phone: +40 256 27 7444
E-mail: dianamarin@usab-tm.ro
CV  

Monica OCNEAN

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Audit financiar, Piaþa de capital, Relaþii monetar financiar internaþionale
Phone: +40 256 27 7005
E-mail: monicaocnean@usab-tm.ro
CV  

Claudia SÎRBULESCU

member

 
Grade and scientific title: Lecturer Ph.D.
Academic disciplines: Contabilitate, Contabilitatea firmei, Operaþiuni bancare, Tehnici ºi operaþiuni bancare
Phone: +40 256 27 7436
E-mail: claudiasirbulescu@usab-tm.ro
CV  

Gheorghe FIRU

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Analizã economicã, Informaticã, Graficã asistatã pe calculator, Programarea calculatoarelor și limbaje de programare
Phone: +40 256 27 7447
E-mail: gheorghefiru@usab-tm.ro
CV  

Mihaela RÃDAC

member

 
Grade and scientific title: Assistant Professor Ph.D.
Academic disciplines: Microeconomie, Macroeconomie, Costuri, preþuri ºi tarife, Preþuri ºi structuri conurenþiale în turism
Phone: +40 256 27 7438
E-mail: mihaelaradac@usab-tm.ro
CV  


Updated by: Admin Management on 2016-04-13
Web design Timisoara
Faculty presentation  |    News  |   Events  |   Map Positioning  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. All rights reserved
Web design Timisoara