Latest News
 
May
29
Added by: Admin Management
Section: FMA
Calendar Events
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Partners
 
 
Master

În cadrul Facultății de Management Agricol funcționează următoarele 4 specializări de Masterat:

 • MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE
 • ADMINISTRAREA AFACERILOR AGRICOLE
 • AGRIBUSINESS
 • MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM

Cifra de școlarizare la MASTER - anul universitar 2017/2018:

SPECIALIZAREA

Nr. locuri bugetate

Nr. locuri cu taxă

TOTAL

Administrarea afacerilor agricole

18

24

42

Agribusiness

18

24

42

Management în alimentație publică și agroturism

17

27

44

Managementul dezvoltării rurale durabile

18

24

42

TOTAL

71

99

170

 

 

Obiectivele programului de studii „Managementul dezvoltării rurale durabile”, sunt structurate într-o succesiune logică și definesc clar competențele profesionale ale programul de master care sunt:

 • Elaborarea și implementarea strategiilor specifice în managementul dezvoltării spațiului rural;
 • Gestionarea și promovarea resurselor de dezvoltare rurală durabilă;
 • Conducerea acțiunilor de finanțare a activităților destinate dezvoltării rurale;
 • Consilierea și extensia profesională în vederea promovării antreprenoriatului rural;
 • Aplicarea creativă a modelelor și metodelor de cercetare în dezvoltarea rurală.

Plan de învățământ - Managementul dezvoltării rurale durabile


Obiectivul specific al programului de studii „Administrarea afacerilor agricole” îl reprezintă formarea și perfecționarea resurselor umane în domeniul afacerilor agricole în corelație cu cerințele pieței muncii, mai precis formarea și dezvoltarea unor abilități și deprinderi practice care să permită inserția facilă pe piața muncii și crearea unui corp de profesioniști care să activeze responsabil și cu profesionalism în domeniu. Derularea programului de studii presupune atingerea următoarelor obiective:

 • Crearea unui pol de învățământ superior și de cercetare pentru administrarea afacerilor agricole;
 • Atragerea tinerilor absolvenți în programe educaționale care să le trezească dorința de perfecționare continuă;
 • Adaptarea ofertei educaționale la realitățile societății și la evoluția structurală curentă a mediului de afaceri românesc și european;
 • Conectarea sistemului de învățământ superior românesc la sistemele de învățământ și de cercetare ale țărilor U.E. prin dezvoltarea de relații de parteneriat cu instituții naționale și internaționale.

Plan de învățământ - Administrarea afacerilor agricole


Programul de studii master „Agribusiness” vine în întâmpinarea unor solicitări numeroase. În acest context masterul are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști în:

 • Protejarea resurselor naturale, păstrarea și valorificarea patrimoniului peisagistic în zonele rurale;
 • Practicarea unei agriculturi performante dar nepoluante;
 • Valorificarea producției agricole nepoluate prin turism rural;
 • Accesarea fondurilor structurale comunitare.

Plan de învățământ - Agribusiness

 

Programul de studii master Management în alimentație publică și agroturism are ca obiectiv principal pregătirea de specialiști în:

 • Proiectarea unor pensiuni rurale și ferme agroturistice;
 • Valorificarea producției agricole nepoluate prin turism rural;
 • Elaborarea de strategii pentru dezvoltarea turismului durabil în spațiul rural;
 • Asigurarea utilizării raționale a resurselor alimentare în funcție de raportul calitate-normă;
 • Managementul unităților de alimentație publică și în pensiunile rurale;
 • Accesarea fondurilor structurale comunitare.

Plan de învățământ - Management în alimentație publică și agroturism


Updated by: Admin Management on 2017-10-16
Web design Timisoara
Faculty presentation  |    News  |   Events  |   Map Positioning  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. All rights reserved
Web design Timisoara