Parteneri
 
 

Departamentul pentru Pregãtirea Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-umane

Departamentul de Pregãtire a Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-Umane este o entitate academicã ºi profesionalã distinctã cu o structurã organizatoricã ºi funcþionalã proprie în cadrul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã din Timiºoara.

 

 Componente:

a.   Pedagogicã, menitã sã asigure pregãtirea pedagogicã, psihologicã ºi metodicã a studenþilor ºi absolvenþilor de Învãþãmânt superior, care opteazã pentru profesiunea de cadru didactic.

b.   Limbi moderne, care are ca scop consolidarea priceperilor ºi deprinderilor de limbi strãine din gimnaziu ºi liceu, ºi de achiziþionare a unui nou bagaj lexical în vederea trecerii la abordarea textului de specialitate.

c.   Educaþie fizicã, care are scopul de a potenþa principalele laturi ale educaþiei: intelectualã (Mens sana in corpore sano), moralã (dezvoltarea fair-play-ului, a spiritului de echipã, a spiritului combativ etc.), esteticã (menþinerea în formã, modelarea unui corp armonios etc.).

d.   Socio-umanã, care urmãrește dezvoltarea personalitãþii din perspectiva valorilor umaniste (filosofice, istorice, sociologice etc.).

 

Organizare:

Departamentul de Pregãtire a Personalului Didactic ºi ªtiinþe Socio-Umane este condus de cãtre un director ºi are în componenþã specialiãti cu studii superioare în: Pedagogie ºi Psihologie; Limbi strãine; Educaþie fizicã; Sociologie, Filozofie ºi Istorie. Pentru Didactica specialitãþii ºi Practica pedagogicã, specialiºtii sunt absolvenþi ai facultãþilor sau specialitãþilor din domeniu.


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara