Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Aprilie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 

Facultatea de Management Agricol structureazã procesul de educaþie în concordanþã cu Declaraþia de la Bologna ºi organizeazã studii de:

 • licenþã cu durata de 4 ani;
 • master cu durata de 2 ani;
 • studii doctorale cu durata de 3 ani.
Facebook Facultatea de management Agricol

Facultatea de Management Agricol are trei specializãri:

 • Inginerie economicã în agriculturã
 • Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism
 • Inginerie ºi management în industria turismului

Misiune - formarea specialiºtilor în domeniile de specializare asumate ºi contributia prin activitãþile specifice de cercetare ºtiinþificã ºi consultanþã/extensie universitarã la:

 • crearea cadrului economic necesar apariþiei ºi evoluþiei exploataþiilor agricole privat-familiale, de tip comercial;
 • reconsiderarea rolului cooperaþiei în agriculturã;
 • conceperea, realizarea ºi consolidarea unor structuri viabile ºi profitabile în aval ºi în amonte de agriculturã, în condiþiile unei interfuncþionalitãþi optime;
 • asigurarea compatibilitãþii legislaþiei agricole din România cu cea din Uniunea Europeanã, în mod deosebit în domeniul producþiei ºi calitãþii produselor agroalimentare;
 • stimularea dezvoltãrii economice ºi perfecþionarea structurii sociale în mediul rural;
 • valorificarea superioarã a resurselor prin dezvoltarea de pensiuni agroturistice;
 • dezvoltarea de reþele informatice privind activitatea agroturisticã ºi turisticã;
 • dezvoltarea turismului în toate formele sale, în vederea valorificãrii potenþialului natural ºi antropic deosebit de valoros.

Direcþii de pregãtire a absolvenþilor:

Competenþele cognitive ºi funcþionale pe care le dobândesc studenþii la disciplinele cuprinse în programul de studii al Facultãþii de Management Agricol sunt:

 • însuºirea principiilor ºi mecanismelor din urmãtoarele domenii: economie politicã, amenajãri turistice, informaticã ºi utilizarea calculatorului, management general, gastronomie ºi oenologie, management financiar, protecþia consumatorului, bazele turismului, management turistic ºi hotelier, turism cultural, serviciii turistice, economie agroturisticã, economia produselor agroalimentare, alimentaþie publicã, economia vânatului;
 • însuºirea noþiunilor ºi conceptelor specifice domeniilor complementare: drept, administraþie ruralã, proiecte comunitare, impactul social ºi cultural al turismului;
 • formarea deprinderilor de comunicare în context profesional: comunicare managerialã, negociere în agroturism, tehnici de negociere, relaþii publice;
 • deprinderea strategiilor în domeniile: managementul fermelor agroturistice, marketing turistic, marketingul serviciilor, dezvoltare ruralã, management strategic, managementul resurselor umane;
 • aplicarea cunoºtinþelor dobândite în cadrul organizaþiilor în care se efectueazã stagiul de practicã: proiecte economice în agroturism, studii de caz, managementul proiectului, tehnologii ºi tranzacþii comerciale.

La Facultatea de Management Agricol funcþioneazã urmãtoarele specializãri de Masterat:

 • Managementul dezvoltãrii rurale durabile;
 • Administrarea afacerilor agricole;
 • Agribusiness;
 • Management în alimentaþie publicã ºi agroturism. 

Studiile doctorale cu durata de 3 ani sunt organizate în domeniile Agronomie ºi Zootehnie.

Facultatea de Management Agricol dispune de un amfiteatru, 4 sãli de curs ºi 19 sãli de seminar. Toate sãlile sunt dotate cu conexiune la Internet, peste 100 de sisteme de calcul fiind la dispoziþia studenþilor. Toate sãlile de curs ºi majoritatea sãlilor de seminar dispun de mijloace audio-vizuale ca suport media pentru susþinerea orelor.

 


Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara