Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Facultatea de Management Agricol

CONDUCATORI DOCTORAT


Prof.dr.ing. CSOSZ IOAN

Nr. telefon:

0256 277233

E-mail:

i_csosz@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1996

Profesor: 2001

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul agronomie

Publicaþii: 6 carti, 2 manuale, 130 lucrari stiintifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 1

Membru: Asociatia Romana de Marketing, Societatea de Istorie si Retrologie Agrara,
Societatea Romana de Zootehnie, Societatea Internationala de Zootehnie

Domenii de competenþã: turism rural si agroturism, economia si managementul intreprinderilor agroalimentare, implementarea fondurilor structurale

 


Prof.dr. Ioan Fruja

Prof.dr. Ioan Fruja

Nr. telefon:

0256 442519
0744 521609
E-mail:
 

Doctor În Economie: 1982

Profesor: 1984

Conducãtor doctorat: 1996, domeniul Agronomie

Publicaþii: 10 cãrþi, 132 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 1

Membru: Asociaþia Generalã a Economiºtilor, Asociaþia Românã de Marketing, Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã

Domenii de competenþã: economia serviciilor; marketing general ºi al serviciilor; Marketing agroalimentar; micro ºi macroeconomie; dezvoltare ruralã


Prof.dr. Mateoc-Sirb Nicoleta

Prof.dr. Mateoc-Sirb Nicoleta

Nr. telefon:

0256 277431
E-mail:
mateocnicol@yahoo.com

Doctor în ramura de ºtiinþe Agronomie ºi Horticulturã, Specialializarea Management ºi marketing în agriculturã 1998

Profesor din anul 2003

Conducãtor doctorat: din anul 2007, în domeniul Agronomie

Publicaþii: 14 cãrþi în domeniul economie ruralã ºi agrarã, dezvoltare ruralã ºi regionalã, politici agricole peste 230 articole ºtiinþifice publicate în volumele unor manifestãri ºtiinþifice naþionale ºi internaþionale, în domeniile de competenþã.

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: peste 30

 

Apartenenþa la organizaþii profesionale:

  • Asociaþia pentru cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României - ACMV,
  • Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã din România - SIRAR,
  • Asociaþia managerilor si inginerilor economiºti din România - AMIER,
  • Asociaþia Generalã a inginerilor din România -  AGIR
  • Societatea Românã de Horticulturã – SRH.

PREMII SI DIPLOME OBÞINUTE

  • Premiul „Gheorghe Ionescu ªiºeºti”   acordat de cãtre  Academia Românã, pentru lucrarea „Alternativele  economiei rurale a României: Dezvoltarea agriculturii sau Insecuritate alimentarã  ºi deºertificare  ruralã severã”,  autor Mateoc-Sîrb Nicoleta (în colectiv), Bucureºti 19 decembrie 2013;
  • Premiul Nicolae Cernescu (2007) Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu ªiºeºti”, pentru lucrarea: „Dezvoltarea ruralã ºi regionalã  durabilã a satului românesc”, Autori : Teodor Eugen MAN, Nicoleta MATEOC-SÎRB, Bucureºti 12 dec. 2008, Nr. 59;
  • Premiul Nicolae Sãulescu (2006) acordat de cãtre  Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu ªiºeºti”, pentru lucrarea: „Dezvoltarea ruralã durabilã în România”, Autori : Pãun Ion OTIMAN, Teodor  MAN, Vasile GOªA, Nicoleta MATEOC-SÎRB,Cosmin SÃLêAN,  Bucureºti 14 dec. 2007, Nr. 45;
  • “Diploma de merit” pentru rezultatele obþinute în activitatea managerialã, profesionalã ºi culturalã, acordatã de Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Hidrotehnicã, 2008.

Domenii de competenþã:
Agriculturã în general ºi economie ruralã în  mod special, dezvoltare ruralã ºi regionalã, structuri agrare, politici agricole,  sisteme alternative de agriculturã durabilã.


Acad. Prof.dr. Pãun Ion Otiman, Dr.h.c.

Acad. Prof.dr. Paun Ion Otiman, Dr.h.c.

Nr. telefon:

0256 277283
E-mail:
otiman@usab-tm.ro

Doctor în Agronomie: 1974

Doctor Honoris Causa : USAMVB Bucureºti: 2002

Profesor: 1990

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Agronomie

Publicaþii: 12 cãrþi, 320 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 18

Membru: Membru titular ºi membru al Prezidiului Academiei Române, Preºedintele filialei Timiºoara; Membru titular Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice - Preºedinte al filialei Timiºoara; Asociaþia Biotehnologicã la Marea Neagrã - membru în board-ul directorilor, Preºedinte al Consiliului Naþional de Eticã în CDI

Premii: Premiul Academiei Române "Ion Ionescu de la Brad" (1990), Premiul Ministerului Educaþiei ºi Cercetãrii - CNCSIS - Opera Omnia (2000)

Domenii de competenþã: economie ºi dezvoltare ruralã, politici agricole, optimizarea producþiei agricole


Prof.dr.ing. PETROMAN IOAN

Nr. telefon:

0256 277312

E-mail:
i_petroman@yahoo.com

Doctor în Zootehnie: 1998
Doctor în management: 2009

Profesor:2001

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul zootehnie

Publicaþii: 18 carti si manuale, 185 lucrari stiintifice

Membru: Societatea Romana de Zootehnie - vicepresedinte filiala Timis, Societatea de Istorie si Retrologie Agrara -  presedinte filiala Timis, Societatea Nationala Romana de Stiinta Solului, Asociatia Generala a Economistilor din Romania, European Association of Agricultural Economist (EAAE)

Domenii de competenþã: managementul sistemelor de crestere si exploatare a animalelor, managementul si eficienta economica a producerii, procesarii si valorificarii produselor animaliere, biotehnologii de reproductie a suinelor, proiectarea productiei zootehnice si optimizarea capacitatilor productive, evaluarea economica si financiara a unitatilor zootehnice, economia comertului, turismului si serviciilor rurale

 


Prof.dr. Liviu Sâmbotin

Prof.dr. Liviu S�mbotin

Nr. telefon:

0726 397467
E-mail:
 

Doctor în Agronomie: 1976

Profesor: 1993

Conducãtor doctorat: 1996, domeniul Agronomie

Publicaþii: 14 cãrþi, peste 190 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 17

Membru: Membru Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Academia Oamenilor de ªtiinþã, Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã

Domenii de competenþã: managementul exploataþiilor agricole, metode ºi tehnici de optimizare a producþiei agricole; economia resurselor de producþie agricolã


Prof.dr. PETROMAN CORNELIA

Prof.dr.PETROMAN CORNELIA

Nr. telefon:

0726 277435
E-mail:
 

Doctor în Zootehnie: 1998

Profesor: 2001

Conducãtor doctorat: 2008, domeniul Zootehnie

Publicaþii: 12 carti si manuale, 285 lucrari stiintifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 68

Membru:  Societatea Romana de Zootehnie, Societatea de Istorie si Retrologie Agrara si presedinte filiala Timis, Societatea Nationala Romana de Stiinta Solului, Asociatia Generala a Economistilor din Romania

Domenii de competenþã: Managementul procesarii produselor agricole, Economia productiei agricole, Protectia consumatorului, Economia comertului, turismului si serviciilor rurale

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2016-02-26
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara