Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii

CONDUCATORI DOCTORAT

 

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII

Prof.dr.ing. LIXANDRU BENONI

Prof.dr. Lixandru Benoni

Nr. telefon:

0256-277206
0256-277142

E-mail:

benlix@animalsci-tm.ro

Doctor în agronomie: 1989

CV
Profesor: 1998

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul zootehnie

Publicaþii: 11 carti si manuale, 115 lucrari stiintifice

Membru: Membru fondator al Societatii Romane de Zootehnie - filiala de vest, Asociatia Generala a Inginerilor din Romania, Societatea Romana de Ecologie, Societatea Romana de Energie Solara, Membru fondator, presedinte al Organizatiei Ecologice pentru Protectia Naturii "PROTENA", Timisoara

Domenii de competenþã: zooigiena si bunastarea animalelor domestice, ecologie si protectia mediului, biotehnologii pentru depoluarea mediului


Prof.dr. Marian Bura

Prof.dr. Marian Bura

Nr. telefon:

0256 277139
E-mail:
marian_bura@yahoo.com

Doctor În agronomie: 1988

Profesor: 1996

Conducãtor doctorat: 2001, În domeniul Zootehnie

Publicaþii: 25 cãrþi, 14 manuale universitare, 172 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 10

Membru: Membru Asociat al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice; Asociaþia Generalã a Inginerilor din România; Asociaþia RomÂnã de Zootehnie, Network of Aquaculture Centres in Central-Eastern Europe

Domenii de competenþã: creºterea iepurilor, animalelor de blanã ºi vânatului; apiculturã ºi sericiculturã; acvaculturã

Premii: Premiul Academiei Române "Traian Sãvulescu"(2002)


Prof.dr. Neculai Dragomir

Prof.dr. Neculai Dragomir

Nr. telefon:

0256 277141
E-mail:
scdpajisti@mail.dnttm.ro

Doctor �n Agronomie: 1991

Profesor: 1996

Conducãtor doctorat: 1996, domeniul Agronomie

Publicaþii: 10 cãrþi, 158 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 22

Membru: Membru asociat al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Societatea Naþionalã de ªtiinþã a Solului; Societatea Românã de Zootehnie, Asociaþia Amelioratorilor ºi Producãtorilor de Seminþe

Domenii de competenþã: tehnologia cultivãrii pajiºtilor ºi plantelor furajere, valorificarea ºi conservarea furajelor, crearea de soiuri de plante furajere,


Prof.dr. Dan Drinceanu

Prof.dr. Dan Drinceanu

Nr. telefon:

0256 277285
E-mail:
ddrinceanu@yahoo.com

Doctor �n Medicinã veterinarã: 1977

Profesor: 1994

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Zootehnie

Publicaþii: 17 cãrþi, 130 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 11

Membru: Membru corespondent al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Asociaþia Nutriþioniºtilor din România, Societatea Românã de Zootehnie, British Society of Animal Science

Domenii de competenþã: nutriþia ºi alimentaþia animalelor


Prof.dr. Nicolae Pãcalã

Prof.dr. Nicolae Pacala

Nr. telefon:

0256 277181
E-mail:
nicolae_pacala@yahoo.com
  nicolae.pacala@usab-tm.ro

Doctor �n Agronomie: 1996

Profesor: 2000

Conducãtor doctorat: 2004, domeniul Zootehnie

Publicaþii: 7 cãrþi, 218 lucrãri ºtiinþifice

Brevete de invenþii/inovaþii: 2

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate:

Membru: Societatea Românã de Zootehnie - preºedintele Comisiei de reproducþie; Societatea Naþionalã de Biologie Celularã; Asociaþia Românã de Embrio-transfer; European Society for Domestic Animal Reproduction; Association Europeenne de Transfert Embryonnaire; European Association for Animal Production; European Cell Biology Organization

Domenii de competenþã: biotehnologii de reproducere la animale: transfer de embrioni, fecundaþie în vitro, obþinerea de animale de sexul dorit, microchirurgie embrionarã, însãmânþãri artificiale, dirijarea biotehnicã a funcþiei de reproducere la animale; biologia reproducerii animalelor

Premii: Premiul Academiei Române "Traian Sãvulescu" (1992);


Prof.dr. Gavril Stanciu

Prof.dr. Gavril Stanciu

Nr. telefon:

0256 424258
E-mail:
gavrilstanciu@yahoo.com

Doctor �n Agronomie: 1975

Profesor: 1990

Conducãtor doctorat: 1991, domeniul Zootehnie

Publicaþii: 16 cãrþi, 135 lucrãri ºtiinþifice

Membru: Societatea Românã de Zootehnie, Asociaþia Europeanã de învãþãmânt Superior

Domenii de competenþã: tehnologia de creºtere, exploatare ºi ameliorare a taurinelor, comportamentul taurinelor


Prof.dr. Ioan Vintilã

Prof.dr. Ioan Vintila

Nr. telefon:

0256 432306
0722924798
E-mail:
roxty@yahoo.com

Doctor �n Agronomie: 1968

Profesor: 1977

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Agronomie

Publicaþii: 18 cãrþi, peste 100 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate:

Membru: Membru titular Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice; Societatea Naþionalã de Biologie Celularã; Comitetul Internaþional de Nomenclaturã Geneticã la animale (COGNOSAG - Franþa); Asociaþia Europeanã de Embrio-tansfer; Asociaþia Românã de Embrio-transfer; Academia Oamenilor de ªtiinþã; Societatea Românã de Zootehnie

Domenii de competenþã: genetica, biologie molecularã, ameliorarea geneticã a animalelor, manipularea funcþiei de reproducþie la animale, transferul de embrioni, biotehnologii de reproducþie, producerea in vitro a embrionilor

Premii: Premiul Academiei Române "Ion Ionescu de la Brad" (1980); Premiul Academiei Române "Traian Sãvulescu" (1992)


Prof.dr. ing. Stelian ACATINCAI

Prof.dr. ing. Stelian ACATINCAI

Nr. telefon:

0256 0256277071
0726397474
E-mail:
sacaticai@animalsci-tm.ro

Doctor in: Zootehnie / Tehnologia creºterii bovinelor ºi cabalinelor: 1999

Profesor: 2005

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Zootehnie

Publicatii: 10 cãrþi, peste 100 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: :8

Membru: 1 - 1993 - Societatea Românã de Zootehnie, asociatã la Federaþia Europeanã de Zootehnie (EAAP), Filiala Timiºoara 2 - 1993 - Societatea Românã de Energie Solarã (SRES) 3 - 1994 - Membru în colectivul de redacþie al Revistei “Agricultura Banatului” a U.S.A.M.V.B. Timiºoara 4 - 2004 - prezent - Membru în Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Filiala Timiº 5 - 2006 – prezent – membru în CONSILIUL NAÞIONAL AL CERCETÃRII ªTIINÞIFICE DIN ÎNVÃÞÃMÎNTUL SUPERIOR (CNCSIS) – Comisia 5 – ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã

Domenii de competenþã: Tehnologii de creºtere ºi ameliorare a bovinelor; Etologia animalelor de fermã


Prof.dr. ing. GROZEA ADRIAN

Prof.dr. ing. GROZEA ADRIAN

Nr. telefon:

0256277114;
0741127825
E-mail:
grozea@animalsci-tm.ro  adigrozea@yahoo.com

Doctor in: Zootehnie 1999

Profesor: 2008

Conducãtor doctorat: 2009, domeniul Zootehnie

Publicatii: 1 tratat, 10 cãrți, 3 cursuri, 1 îndrumãtor lucrãri practice, 140 lucrãri științifice

Brevete de invenții/inovații: : 1

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: : 15

Membru: - Societatea Mondialã de Acvaculturã - membru; - Societatea Europeanã de Acvaculturã - membru; - Societatea de Ihtiologie din România - preºedinte, filiala Timiº-Arad; - Societatea Românã de Zootehnie - membru SRZ Timiº; - Reþeaua Centrelor de Acvaculturã din Europa Centralã ºi de Est (NACEE) - membru, persoanã de contact din partea USAMVBT; - AquaTNet - membru, persoana de contact din partea USAMVBT; - Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României (ACMV) – membru; - Institutul de Biotehnologii Aplicate (IBA) Timiºoara – membru; - Centrul de Excelenþã „Biotehnologi în creºterea animalelor”, USAMVB Timiºoara, ºef compartiment Acvaculturã, Ihtiologie.

Premii: :O medalie de aur și una de bronz la Salonul Internațional al Cercetãrii, Inovãrii și Inventicii, din cadrul PROINVENT, ed. a VII-a și a VI-a, Cluj-Napoca, (2009 și 2008); Trei Diplome de certificare a încheierii cu succes a stagiului de pregãtire profesionalã în SUA, conferite de Dr. Norman Borlaug (laureat al premiului Nobel pentru pace), conducerea Colegiului de Agriculturã de la Iowa State University și responsabilul cu afaceri de la Ambasada SUA din Bucuresti (2005); Colaborator la o carte distinsã cu Premiul „Traian Sãvulescu” al Academiei Române (2002);

Domenii de competenþã: Acvaculturã, Culturi acvatice superintensive, Acvaristicã, Ihtiologie, Biotehnologii aplicate în pisciculturã.


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2016-10-11
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara