Ultimele Noutati
Conferinta
 
Iun
08
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
Conferinta privind sprijinirea producatorilor locali
Calendar Evenimente
<< Octombrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Credite, regulamente, taxe

DOCUMENTE 

 

TAXE ADMINISTRATIVE SI DE SCOLARIZARE 2015 - 2016

 

 
REGULAMENTE
 
Regulament privind organizarea ºi desfãºurarea examenelor de finalizare a studiilor în Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara
 
Regulament privind organizarea, desfãșurarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în strãinãtate în cadrul programului LLP-Erasmus
 
 
Regulamente studenti  
 
 
 

Creditul are o valoare numerica ce reprezinta volumul de munca pe care îl depune fiecare disciplina pentru a fi Însusita. creditul este deci o unitate conventionala care masoara volumul de munca pretins studentului sub diferite forme ca: participarea la cursuri, seminarii si laboratoare, activitate de studiu individual, elaborarea de proiecte si referate, efectuarea de practica de studiu, sustinerea examenelor, verificari sau colocvii.
Frecventa la cursuri este obligatorie la cel putin 30% din numarul total al orelor de curs. La seminarii, laboratoare sau lucrari practice prezenta este obligatorie. Orele absentate se motiveaza de conducerea facultatii si se recupereaza În totalitate. Recuperarea acestor ore se face cu taxa.

 

Neîndeplinirea acestor conditii minime atrage dupa sine imposibilitatea obtinerii creditelor. Creditele masoara cantitatea de munca necesara si suficienta, sub toate formele ei, pretinsa studentului pentru a promova o anumita disciplina.
Numarul de credite necesar obtinerii unei diplome universitare la FZB este de 240, cu o valoare anuala de 60 de credite (4 ani x 60 credite = 240).
Numarul saptamânal de ore fizice, calculat de disciplinele obligatorii si optionale este în medie de 24,5 ore.
Revin în medie 5 ore pe zi de activitate didactica.

In conformitate cu actualele norme cuprinse în reforma învatamantului din Romania, studentul trebuie sa desfasoare o activitate minimala de pregatire de 40 de ore pe saptamana, din care 15-16 ore trebuie sa reprezinte studiu individual, ceea ce însemna cca. 3-4 ore/zi. Activitatea de studiu individual se refera la întocmirea referatelor, proiectelor, studii bibliografice, efectuarea temelor de casa, etc.
Studentul primeste integral creditul alocat unei discipline cu conditia promovarii disciplinei frecventate. Odata dobandit, creditul este imperisabil.

Reguli de trecere si promovare
în cadrul aceluiasi ciclu, trecerea dintr-un an de studii în cel urmator se face prin înscriere.
Conditiile de promovare si înscriere in anul urmator universitar sunt:
- obtinerea tuturor creditelor sau a unui numar de cel putin 2/3 din numarul total, adica 40 credite din 60;
- promovarea examenului de practica si a disciplinei de sport.

Creditele nedobandite se pot obtine pe parcursul anului universitar, pana la înscrierea sesiunii de toamna, din anul respectiv. Examinarea pentru acumularea creditelor restante se face la cererea studentului, pe baza unei taxe de examen stabilite de Senatul USAMVB. în acest caz numarul de examinari nu este limitat.
Studentul care nu acumuleaza numarul minim de credite sau care nu acumuleaza la termen creditele restante va fi exmatriculat, cu drept de reînmatriculare în anul de studii nepromovat, în conditiile achitarii taxei de reînmatriculare si de scolarizare. Taxa de scolarizare se stabileste proportional cu numarul creditelor neacumulate, raportat la taxa anuala de scolarizare.

La orice disciplina studentul are dreptul la doua examinari fara taxa, dar numai în sesiuni programate. Orice reexaminare în plus se face cu taxa. Examenele restante se sustin numai în cadrul sesiunilor programate, la date calendaristice stabilite de comun acord cu seful de disciplina.

Reexaminarile pentru marirea notei se aproba numai pentru discipline, cu conditia acumularii tuturor creditelor din anul respectiv. Cand s-a depasit numarul de examinari gratuite, reexaminarile se sustin dupa achitarea taxelor stabilite.
Este considerat integralist si respectiv, promovat studentul care obtine la timp, dupa fiecare sesiune, creditele prevazute în planul de învatamant.
în orice situatie, la o disciplina promovata creditul obtinut îsi pastreaza valabilitatea.
Pentru motivarea absentelor se iau în considerare doar certificatele nu si adeverintele medicale. Ele trebuie prezentate la secretariatul facultatii pentru aprobare în termen de 10 zile de la eliberarea acestor documente.
 


Actualizat de: Admin ZOO la data 2016-02-04
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara