Ultimele Noutati
Conferinta zoonoze
 
Sep
27
Postat de: Admin MV
Sectiune: FMVT
Conferinta zoonoze
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Licenta și master comasat

În anul academic 2016/2017, Facultatea de Medicinã Veterinarã oferã studenþilor sãi, în ciclul de licenþã, urmãtoarele specializãri:

 • Medicinã veterinarã - secția romanã, 6 ani;
 • Medicinã veterinarã - secția englezã, primii 3 ani în limba englezã, ultimi 3 ani în limba românã.

Informaþii suplimentare despre organizarea admiterii la formele de învãþãmânt licenþã sau master se pot obþine accesând pagina web a USAMVB Timiºoara, secþiunea "Admitere 2016".

Absolvenþii Facultãþii de Medicinã Veterinarã dobândesc abilitãþile necesare:

 • efectuãrii examenelor clinice ºi paraclinice la animale;
 • stabilirii diagnosticului ºi tratamentului;
 • luãrii deciziilor cu privire la calitatea ºi salubritatea produselor de origine animalã;
 • asigurãrii sãnãtãþii animalelor ºi implicit a oamenilor.

 

1. Abilitãþi clinice:

 • realizarea de anchete epidemiologice/epizootologice la nivel individual ºi la nivel de grup;
 • contenþia animalelor ºi coordonarea unor activitãþi de contenþie;
 • examen clinic complet;
 • recoltarea, ambalarea ºi transportul produselor pentru realizarea de teste la laboratoare standard;
 • utilizarea examenului radiografic ºi ultrasonic pentru diagnostic;
 • stabilirea de diagnostice ºi aplicarea de tratamente adecvate.

2. Cunoºtinþe de bazã privind anestezia ºi managementul durerii ºi abilitãþi chirurgicale de bazã:

 • cunoºtinþe privind asepsia ºi antisepsia;
 • anestezie localã, regionalã ºi generalã;
 • terapie intensivã;
 • managementul postoperator.

3. Abilitãþi ºi cunostinþe privind urgenþele ºi primul ajutor.
4. Capacitatea de a decide trimiterea unor cazuri la colegii specialiºti.
5. Cunoºtinþe privind notificarea diagnosticului prin proceduri corecte în cazul bolilor declarabile ºi a zoonozelor.
6. Recunoaºterea cazurilor incurabile, cu recomandarea eutanasiei ºi efectuarea acesteia prin metodologii indicate conform legii.
7. Abilitãþi privind diagnosticul necropsic

8. Abilitãþi adecvate privind inspecþia antemortem a animalelor.
9. Cunoºtinþe privind creºterea ºi bunãstarea animalelor.
10. Cunoºtinþe adecvate de biosecuritate, profilaxie ºi combatere a bolilor transmisibile.
11. Cunoºtinþe elementare privind întocmirea unui proiect de cercetare ºtiinþificã.
12. Abilitãþi de comunicare cu proprietarii de animale, mass media, colegii ºi autoritãþile.
13. Cunoºtinþe privind legislaþia sanitarã-veterinarã.

Carierã: dupã absolvirea învãþãmântului universitar, medicii veterinari pot fi încadraþi în: 

 • cabinete ºi clinici veterinare;
 • farmacii ºi depozite farmaceutice;
 • controlul alimentelor (în industria alimentarã, abatoare ºi pieþe);
 • poliþie veterinarã;
 • direcþiile veterinare judeþene;
 • laboratoare veterinare;
 • puncte de control vamal;
 • ferme de animale;
 • grãdini zoologice;
 • învãþãmât ºi cercetare etc.

 

 

 


Actualizat de: Admin MV la data 2016-10-12
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara