Ultimele Noutati
Conferinta zoonoze
 
Sep
27
Postat de: Admin MV
Sectiune: FMVT
Conferinta zoonoze
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Parteneri
 
 
Studii postuniversitare de specializare


Începând cu anul universitar 2008/2009, în cadrul Facultãþii de Medicinã Veterinarã din Timiºoara, funcþioneazã forma de învãþãmânt e-learning (la distanþã), prin care se oferã ca studii postuniversitare cursuri de specializare în domeniul "Managementul sãnãtãþii la animale".

Învãþãmântul postuniversitar la distanþã constã într-o manierã planificatã de predare-învãþare prin furnizare într-o ordine secvenþialã ºi logicã de materiale informative, mai ales în formã electronicã, pentru a fi asimilate, fãrã a fi necesarã activitatea frontalã a cadrelor didactice ºi a cursanþilor, într-un cadru adecvat de instruire.

Prin aceste studii postuniversitare se oferã medicilor veterinari, aflaþi sau nu în câmpul muncii, posibilitatea de a se specializa în domeniul managementului sãnãtãþii la animale ºi de a dobândi cunoºtinþe complementare necesare pentru ocuparea posturilor din reþeaua Autoritãþii Naþionale Sanitare Veterinare ºi de Siguranþa Alimentelor.

Durata totalã a cursurilor este de patru semestre, din care primele trei semestre sunt alocate parcurgerii disciplinelor din lista de mai jos, iar semestrul al patrulea este rezervat întocmirii lucrãrii de diplomã.

Discipline de studiu:  

 • Analiza de risc ºi managementul crizelor în medicina veterinarã
 • Autorizarea, aprobarea ºi certificarea veterinarã
 • Bunãstarea ºi protecþia animalelor
 • Medicina veterinarã în agricultura ecologicã
 • Epidemiologie, statisticã ºi prognozã veterinarã
 • Farmacovigilenþa ºi toxicovigilenþã
 • Inspecþia ºi monitorizarea producerii, prelucrãrii ºi desfacerii alimentelor
 • Legislaþie veterinarã ºi drept administrativ
 • Managementul sãnãtãþii efectivelor de animale
 • Medicina veterinarã legalã
 • Protecþia mediului
 • Sisteme de garantare a siguranþei ºi calitãþii alimentelor (ISO, HACCP etc.)
 • Trasabilitatea în medicina veterinarã
 • Sãnãtate publicã veterinarã (zoonoze microbiene ºi parazitare)

Taxa de ºcolarizare este de 2600 lei / an de studiu, care poate fi achitatã în douã tranºe.

Informaþii detaliate pot fi obþinute de la secretariatul Facultãþii de Medicinã Veterinarã Timiºoara, la telefon 0256-277118 sau 0256-277008 ºi prin e-mail de la: office@fmvt.ro


Actualizat de: Admin MV la data 2013-07-15
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara