Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
 
Achizitii publice

Anunt achizitie „Proiectare, asistență tehnică și execuție Sistem de canalizare Stațiune Didactică USAMVB Timișoara”

Invitație

Caiet de sarcini

Formulare

DALI + Avize

DALI + lista de candidați


Anunț achiziție lucrări reabilitare sistem hidranți în campusul USAMVB Timișoara

Formulare (document editabil)

Caiet de Sarcini (pdf)


Anunț achiziție servicii de pază


Anunț anulare procedură de achiziție publică având ca obiect: Lucrări de „Reparații capitale Facultatea de Agricultură – instalații interioare de încălzire”

ANUNȚ - REZULTAT PROCEDURA DE ATRIBUIRE

Anunț de atribuire - achiziție de lucrări: "Reparații capitale Facultatea de Agricultură - instalații interioare de încălzire"

Achiziționare lucrări de "Reparații capitale Faculateta de Agricultură - instalații interioare de încălzire"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "Reparații capitale Faculateta de Agricultură - instalații interioare de încălzire"

Caiet de sarcini (.zip)

Formulare (.docx)

Răspuns solicitare clarificări - Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare

Răspuns solicitare clarificări - 2 - Referitor la procedura de achizitie directa pentru lucrari de “RK instalatie interioara de incalzire la Fac. de Agricultura”, din data de 09.05.2016, urmare a solicitarii de clarificare


Anunț public - licitație publică închiriere spatii

Anunț public pentru închiriere spațiu cu destinația de farmacie veterinară


Anunt achizitie servicii de paza 2016

FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Clarificare la achizitia de servicii de paza


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Anunt Atribuire Contract Servicii de Audit Extern


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Anunț atribuire consumabile


Anunț public - licitație publică închiriere spatii

Anunț licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiilor destinate automatelor de cafea
Caiet de sarcini
Clarificare

Anunț licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiilor destinate automatelor de fresh-food și snacks
Caiet de sarcini
Clarificare

Anunț licitație publică cu strigare pentru închirierea spațiilor destinate desfășurării activitățiilor de foto copiere si servicii de secretariat
Caiet de sarcini
Clarificare


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Anunt Achizitie Servicii de Audit Extern


Achiziționare lucrări de "Reabilitare spații didactice clădiri Facultatea de Zootehnie și Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură și Silvicultură"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "Reabilitare spații didactice clădiri Facultatea de Zootehnie și Medicină Veterinară, Facultatea de Horticultură și Silvicultură"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificări


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Anunt Achizitie Consumabile


Achiziționare "Amenajare căi de acces km 6 - Facultatea de Horticultură și Silvicultură"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "Amenajare căi de acces km 6 - Facultatea de Horticultură și Silvicultură"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achiziționare "Amenajare căi de acces Stațiunea Tinerilor Naturaliști"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "Amenajare căi de acces Stațiunea Tinerilor Naturaliști"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificare: Model contract executie lucrari

Clarificare căi acces


Achiziționare "Căi de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare și Facultatea de Management Agricol"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "Căi de acces Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare și Facultatea de Management Agricol"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificare: Model contract executie lucrari

Clarificări referitor la solicitarea de clarificări privind reteta normelor de deviz DD02A1 [1] si DE11A1 [1] pentru achiziția de lucrări „Căi de acces Facultatea de Tehnologia produselor Agroalimentare și Facultatea de Management Agricol” 

Clarificare căi acces


Achiziționare servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției "Proiectare reparații capitale Cămin nr. 2"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: Servicii de proiectare tehnica privind realizarea investiției: „Proiectare reparații capitale Cămin nr. 2”

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificări: Referitor la solicitarea de clarificări înaintată de un ofertant pentru achiziția de prestări servicii de „Proiectare reparatii capitale camin 2”


Achiziționare Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției: "Proiectare șarpantă acoperiș clădire sală de sport"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției: "Proiectare șarpantă acoperiș clădire sală de sport"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificări referitor la solicitarea de clarificări înaintată de un ofertant pentru achiziția de prestări servicii de „Proiectare șarpantă acoperiș cantină” și „Proiectare șarpantă acoperiș clădire sală de sport”


Achiziționare Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției: "Proiectare șarpantă acoperiș clădire cantină"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției: "Proiectare șarpantă acoperiș clădire cantină"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

Clarificări referitor la solicitarea de clarificări înaintată de un ofertant pentru achiziția de prestări servicii de „Proiectare șarpantă acoperiș cantină” și „Proiectare șarpantă acoperiș clădire sală de sport”


Achiziționare lucrări de "ALIMENTARE CU APA DIN SURSE PROPRII"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: Lucrări de"ALIMENTARE CU APA DIN SURSE PROPRII" Cod CPV: 45255500-4 Lucrări de foraj și de exploatare.

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)
 


Achiziționare lucrări de "REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STAȚIUNEA TINERILOR NATURALIȘTI"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: "REȚEA ALIMENTARE CU APĂ STAȚIUNEA TINERILOR NATURALIȘTI" Cod CPV: 45255500-4 Lucrări de foraj și de exploatare.

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achiziționare lucrări de "REABILITARE CĂMIN 1"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect: Lucrări de "REABILITARE CĂMIN 1" Cod CPV: - 45453100-8

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)


Achiziționare de lucrări de "RK cazan de încălzire VIESSMANN 3200 KW"

ANUNT privind demararea achiziției publice având ca obiect: lucrări de "RK cazan de încălzire VIESSMANN 30200 KW", cod CPV-45331100-7

Caiet de sarcini cu lista de cantități

Formulare (.zip)


Achiziționare servicii de proiectare pentru "RK instalația de încălzire la Facultatea de Agricultură"

ANUNȚ privind demararea achiziției publice având ca obiect: Achiziționare servicii de proiectare pentru "RK instalația de încălzire la Facultatea de Agricultură" cod CPV- 71321200-6

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

CLARIFICARE la solicitarea de clarificare a unui operator economic privind achiziția publică având ca obiect: Servicii de proiectare pentru "RK instalația de încălzire la Facultatea de Agricultura"


Achiziționare servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției "Acoperiș șarpantă clădire Bibliotecă"

ANUNȚ privind demararea achiziției publice având ca obiect: Servicii de proiectare tehnică privind realizarea investiției "Acoperiș șarpantă clădire Bibliotecă"

Caiet de sarcini

Formulare (.zip)

CLARIFICARE la solicitarea de clarificare a unui operator economic privind achiziția publică "Acoperiș șarpantă clădire Bibliotecă", cod CPV 71319000-7, cod CPV 71322000-1


Achiziționare lucrări "Reparații capitale acoperiș Facultatea de Agricultură"

ANUNȚ privind demararea achiziției publice având ca obiect Lucrări "Reparații capitale acoperiș Facultatea de Agricultură" Cod CPV: 45261900-3

Caiet de sarcini

Formulare:

 

Clarificări pentru achiziția publică „Reparații capitale acoperiș – Facultatea de Agricultură”
 


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia", cod SMIS 36396

Anunt Atibuire Contract de servicii Instruire Introducere în ArcGIS

Anunt Atribuire Contract de servicii Instruire - Managementul ariilor protejate


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia", cod SMIS 36396

Achiziție servicii de instruire cu titlul Introducere în ArcGIS

Achiziție servicii de instruire cu titlul Managementul ariilor naturale protejate


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Achizitie servicii sesiune de instruire


Achiziționare servicii de pază - FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI

Precizare: Referitor la achizitia servicii de paza, precizam ca nu se solicita garantie de participare.
c.j. Radulov Sorin


ANUNT DE INTENTIE - achizitionare servicii de paza


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Achiziție autoturism


Anunț achiziție servicii de pază

ERATA
la FISA DE DATE a achizitiei "Servicii de Paza"
1. La articolul V.7) "Modul de prezentare a ofertei" in loc de "- Data limită pentru depunerea ofertei: 01.10.2012, ora 09.00; " se va citi "- Data limită pentru depunerea ofertei: 01.10.2013, ora 09.00; ".
2. La articolul V.9 din Fisa de date, "Deschiderea Ofertelor", in loc de "Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 01.10.2012 ora 10.00. Biroul Achizitii publice, Ofertantului castigator i se va comunica data incheierii contractului" se va citi "Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 01.10.2013 ora 10.00. Biroul Achizitii publice, Ofertantului castigator i se va comunica data incheierii contractului".

COMUNICARE CLARIFICĂRI


Anunț achiziție instalatii termice (sistem incalzire/racire) si linie tehnologica cantina – sistemul de decantare - deversare aferente Cantinei din cadrul campusului


Anunț achiziție reparații campus/cămine studențești


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Realizare și montare panouri de conștientizare


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect servicii organizare evenimente si tiparire/publicare materiale de constientizare/ promotionale


Anunț public - Licitație publică închiriere spațiu


Licitatie Spatii Temporar Disponibile (STD)


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt de atribuire privind achizitia publică având ca obiect Servicii audit extern


 Anunț public - licitație publică închiriere spații


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Servicii audit extern

cheilenerei.usab-tm.ro


Anunț atribuire contract servicii RCA 2013


Achiziție servicii RCA 2013

Cerinte:

1. Ofertantul nu va avea datorii la bugetul de stat sau local.
2. Activitatea sa fie desfasurata conform normelor legale, inclusiv Autorizatie valabila emisa de CSA.


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4 
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Achiziționare program ArcGis

Achiziție servicii de realizare și actualizare website

Anunț atribuire program ArcGis

Anunț atribuire servicii de realizare și actualizare website


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

 Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Furnizarea de bunuri UIP si echipamente pentru Administrația PN Cheile Nerei-Beușnița.

- LOTUL 1
- LOTUL 2
- LOTUL 3
- LOTUL 4

cheilenerei.usab-tm.ro

Clarificari si Raspunsuri:

Solicitare clarificare 1:

Va rugam sa ne comunicati daca mai sunt si alte cerinte de calificare, formulare pentru depunerea de oferte la licitatia anuntata pe site-ul dvs.: Anunt privind demararea achizitiei publice avand ca obiect Furnizarea de bunuri UIP si echipamente pentru Administrația PN Cheile Nerei-Beușnița.

Raspuns Solicitare clarificare 1:

1. Cerintele de calificare sunt enuntate in invitatiile de participare punctual, complet si nerestrictiv, pentru ofertantii care desfasoara activitatea licit, fara orice fel de constrangeri de natura financiara (debite) sau comerciala de drept public sau privat.

2. Oferta tehnica si financiara va cuprinde toate bunurile punctate in lotul respectiv, in conformitate cu cerintele tehnice solicitate.


Documentatie de atribuire achizitie Servicii de paza nr. 5705/14.09.2012


Documentatie de atribuire achizitie Servicii de paza nr. 4977/01.08.2012 - ANULAT


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management al Parcului Național Cheile Nerei – Beușnița (ROSCI 0031 și ROSPA 0020 Cheile Nerei – Beușnița)"

Anunț privind demararea achiziției publice având ca obiect achiziționarea programului ArcGis 10

Anunț privind atribuirea programului ArcGis 10


Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu), Axa Prioritară 4
"Elaborarea planului de management integrat pentru ROSCI0109 Lunca Timișului și ROSPA0095 Pădurea Macedonia"

Anunț privind lansarea achiziției publice având ca obiect achiziționarea de bunuri pentru unitatea de implementare a proiectului (UIP)

Anunț de atribuire bunuri UIP

Anunț achiziționare consumabile

Anunt atribuire consumabile


 Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia
"Monitorizare și combaterea poluantului biologic invaziv  Ambrosia artemisifolia L. (spp.)"

IT equipments

Purchase of accesories for ambrosia control

Purchase of equipment for monitoring centre

Purchase of vehicle

Furniture

Herbicides and chemicals

Media campaign

Publication and promo material

Stationery and office supply


 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-07-04
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara