Ultimele Noutati
Program Street Delivery 2017
 
Iun
16
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Program Street Delivery 2017
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iunie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

CALENDARUL ADMITERII 2017

ADMITEREA STUDENȚILOR STRĂINI

Centre regionale de înscriere și admitere USAMVB Timișoara


 


Organizarea și desfășurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚĂ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
 • foaie matricolă în original;
 • certificat de naștere în copie conform cu originalul;
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 - 2018

 


Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat)

Înscrierea la concurs se face pe bază de cerere (anexa 2) depusă de candidați/persoanele împuternicite, cu menționarea, sub semnătura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexează următoarele acte:

 • diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
 • certificatul de naștere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2014).

 

REPARTIZAREA CIFREI DE SCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2017 – 2018

 


Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură - A

Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară - AP

Protecția plantelor -A

Agricultură- limba engleză - AP

Biologie

Biologie - A

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură - A

Inginerie geodezică

Măsurători terestre și cadastru -A

Inginerie mecanică

Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară - A

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură - A

Peisagistică -A

Biotehnologii

Inginerie genetică -A

Silvicultură

Silvicultură -A

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie economică în agricultură - A

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism -A

Inginerie și management

Inginerie și management în industria turismului - A

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

Medicină veterinară

Medicină veterinară -A

Medicină veterinară – engleză -A

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE

Ingineria produselor alimentare

Ingineria Produselor Alimentare - A

Controlul și expertiza produselor alimentare - A

Protecția consumatorului și a mediului -AP

Extracte și aditivi naturali alimentari -A

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Zootehnie - A

Biotehnologii

Biotehnologii agricole - A

 

Programe de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență redusă și învățământ la distanță,
pentru care se organizează admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENȚĂ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură  IFR- AP

Ingineria mediului

Ingineria și protecția mediului în agricultură IFR - A

HORTICULTURĂ ȘI SILVICULTURĂ

Horticultură

Horticultură IFR- AP

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Inginerie și management în alimentația publică și agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizează admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

AGRICULTURĂ

Agronomie

Agricultură ecologică

Tehnologii sustenabile pentru culturi de câmp

Utilizarea durabilă a terenurilor agricole

Protecție și expertizare fitosanitară

Biologie

Biologie aplicată în agricultură

Ingineria mediului

Gestiunea mediului și a resurselor naturale

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul înregistrării sistematice a terenurilor agricole în contextul dezvoltării rurale

HORTICULTURĂ
și
SILVICULTURĂ

Biotehnologii

Manipularea genetică la plante

Ameliorare și producere de sămânță la plantele cultivate

Horticultură

Securitatea  și calitatea produselor horticole primare

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

Monitorizarea contaminării produselor de origine vegetală

Tehnici în proiectarea și amenajarea peisajului

Calitatea produselor și subproduselor viti-vinicole

Silvicultură

Diversitatea ecosistemelor forestiere

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală

Managementul dezvoltării rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentație publică și agroturism

TEHNONOLGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
 

Ingineria produselor alimentare

Sisteme de procesare ecologică multifuncțională integrată a principiilor bioactive naturale –SPE

Siguranța și biosecuritatea produselor agroalimentare

Tehnologii avansate de procesare a materiilor prime agricole – TAP

Aliment -nutriție umană

Aliment – Nutriție umană/Food -  Human nutrition (engl.)

ZOOTENHIE ȘI BIOTEHNOLOGII

Zootehnie

Nutriție și bază furajeră

Proiectare și evaluare tehnico-economică a producțiilor animaliere

Biotehnologii

Reproducere asistată la animale

 

 

 

 

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-07-13
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara