Ultimele Noutati
Examene finalizare studii Diploma-Disertatie - Sesiunea Februarie 2019
 
Feb
16
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Examene finalizare studii Diploma-Disertatie - Sesiunea Februarie 2019
Anunturi
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
COLOCVIUL PENTRU ADMITEREA LA GRADUL DIDACTIC I
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

 

CALENDARUL ADMITERII 2018

ADMITEREA STUDENȚILOR STRĂINI

CENTRE REGIONALE DE ADMITERE

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmetică a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;

 • diplomă de bacalaureat și foaie matricolă (sau echivalente)
 • certificat de naștere;
 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru candidații studenți/ absolvenți de studii superioare: diploma de bacalaureat și foaie matricolă sau echivalente, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;

B) alte documente

 • pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student,
 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Direcția Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fișă de înscriere;
 • dosar plic.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ - FORMA DE ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 

Repartizarea cifrei de școlarizare pentru anul universitar 2018 – 2019, licență – IFR

 

Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de licență - forma de învățământ cu frecvență, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018 - 2019

 

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ LA UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „Regele Mihai I al României” DIN TIMIȘOARA - în anul universitar 2018 - 2019

 


CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei generale de admitere.
Media generală de admitere se calculează cu două zecimale fără rotunjire astfel:

 • 40% media aritmetică a anilor de studii;
 • 30% media examenului de diploma/licență
 • 30% nota obținută la proba orală (interviu pe baza unei tematici aprobată de Consiliul facultății care organizează studiile universitare de masterat).

Pentru înscrierea la admitere, candidații/persoanele împuternicite, vor depune următoarele acte:

A) în original și copii xerox ale acestora în vederea certificării „conform cu originalul” in momentul înscrierii;
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalente),
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită,
- certificat de naștere;

 • acte de schimbare a numelui, dacă este cazul (certificat de căsătorie, sentințe judecătorești, etc.)
 • pentru studenții masteranzi/ absolvenții studiilor universitare de master care urmează o doua specializare, acte doveditoare pentru certificarea regimului de studii univeristare de master urmat (buget/taxa).

B) alte documente

 • adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează
 • copie a cărții de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanța reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare și didactic auxiliar aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior) o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic și didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timișoara cât și pentru angajații acesteia, o adeverință eliberată de Departamentul Resurse Umane pentru scutirea taxei de înscriere;

- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională.

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 

Repartizarea cifrei de școlarizare la ciclul de studii universitare de master - forma de învățământ cu frecvență, pentru românii de pretutindeni în anul universitar 2018 – 2019

 

REGULAMENT privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de master în anul universitar 2018 - 2019

 


 


 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2018-07-09
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2019. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara