Parteneri
 
 
Regulamente

Carta universitară

Contractul colectiv de muncă nr. 202 din 11 octombrie 2017

REGULAMENTE

Nr.
Crt.

Denumirea documentului

Codificare

Ed./
Rev.

Observatii
data aprobarii
1

Regulament privind acordarea burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României’’ din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R001 1/2 26.09.2014
2

Regulamentul de organizare și funcționare a Departamentului de promovare, imagine și relații cu publicul

USAMVBT - PG 001 R002

2/1

25.09.2015

3

Regulament de funcționare al Comisiei Sociale

USAMVBT - PG 001 R003 1/2 11.12.2014
4

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei de cercetare științifică a Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R004

2/0

29.11.2016

5

Regulamentul de funcționare a Direcției economice

USAMVBT - PG 001 R005

1/2

25.03.2015

6

Regulament privind cadrul general de organizare și desfășurare a practicii studenților

USAMVBT - PG 001 R006

1/2

25.03.2015

7

Regulament de funcționare al Departamentului de Pregătire al Personalului Didactic (DPPD)

USAMVBT - PG 001 R007

1/3

24.04.2015

8

Regulament de organizare și funcționare a Direcției General Administrative

USAMVBT - PG 001 R008

1/1

24.04.2015

9

Regulament de funcționare a Comisiei pentru Strategie

USAMVBT - PG 001 R009 1/0 20.01.2010
10

Regulament al Comisiei didactice  a Senatului

USAMVBT - PG 001 R010

2/0

25.03.2015

11

Regulamentul intern al Stațiunii Didactice Timișoara

USAMVBT - PG 001 R011

1/3

25.03.2015

12

Regulament de organizare și funcționare a Institutului de cercetări pentru agricultură durabilă și securitate alimentară

USAMVBT - PG 001 R012

1/1

11.12.2014

13

Regulament privind organizarea și desfășurarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă

USAMVBT - PG 001 R013 1/1 26.09.2014
14

Regulament pentru acordarea titlului de Doctor Honoris Causa al USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R014

1/2

15.09.2014

15

Regulament privind inițierea, aprobarea, monitorizarea și evaluarea periodică a programelor de studii

USAMVBT - PG 001 R015

1/2

25.03.2015

16

Regulament privind alegerea reprezentanților studenților

USAMVBT - PG 001 R016

1/1

11.12.2014

17

Regulament privind organizarea și funcționarea serviciului social

USAMVBT - PG 001 R018

1/2

11.12.2014

18

Regulament de organizare si funcționare  al Serviciului Tehnic Investiții, Întreținere

USAMVBT - PG 001 R019

1/1

24.04.2015

19

Regulament de organizare și funcționare a comisiei de etică universitară

USAMVBT - PG 001 R021 1/2 15.09.2014
20

Regulament de evaluarea periodică a calității personalului didactic

USAMVBT - PG 001 R022

1/1

24.04.2015

Fișa de autoevaluare a performanțelor cadrelor didactice USAMVBT - PG001 - FR - 022 - 01 2/0 16.03.2017
21

Regulament de organizare și funcționare a departamentelor didactice

USAMVBT - PG 001 R023

2/0

24.04.2015

22

Regulament de funcționare al consiliului facultăților

USAMVBT - PG 001 R024

2/0

24.04.2015

23

Regulamentul privind organizarea si funcționarea DMC

USAMVBT - PG 001 R026

2/0

25.04.2015

24

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R028

2/1

19.02.2017

25

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii în ciclul de studii de master in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R029

2/1

16.02.2017

26

Regulament privind organizarea si desfășurarea admiterii la studiile universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R030

2/1

30.03.2017

27

Regulament de organizare și funcționare al Departamentului pentru Învățământ la Distanță, Învățământ cu Frecvență Redusă și Educație Permanentă din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului “Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R031 1/2 15.09.2014
28

Regulament de organizare și funcționare  a Bibliotecii din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R032

1/2

25.03.2015

29

Regulament de funcționare a Editurii Agroprint

USAMVBT - PG 001 R033

1/1

25.03.2015

30

Regulament de funcționare a căminelor studențești

USAMVBT - PG 001 R034 2/0

25.09.2017

31

Procedura privind completarea și depunerea declarațiilor de avere și de interese la Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R035 1/2 15.09.2014
32

Regulament privind organizarea si funcționarea cantinei din cadrul USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R036

1/2

15.09.2014

33

Regulamentul de organizare al Departamentului de Practica

USAMVBT - PG 001 R037

1/1

25.03.2015

34

Regulament de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare a studiilor

USAMVBT - PG 001 R038

1/5

16.02.2017

35

Regulament privind ocuparea posturilor didactice

USAMVBT - PG 001 R039 2/1 28.10.2016
36

Regulament privind activitatea profesională a studenților în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R040 2/3 31.10.2017
37

Regulamentul de organizare si funcționare a Compartimentului de Audit Public Intern

USAMVBT - PG 001 R042

1/1

25.03.2015

38

Regulament de organizare si funcționare a Direcției de resurse umane (DRU)

USAMVBT - PG 001 R043

1/1

23.03.2015

39

Regulamentul Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității

USAMVBT - PG 001 R044

2/1

22.07.2016

40

Regulament de organizare si funcționare  a Clinicilor Veterinare Universitare

USAMVBT - PG 001 R045

1/2

11.09.2015

41

Regulament intern

USAMVBT - PG 001 R046 2/3 27.04.2016
42

Regulament privind organizarea, desfășurarea și recunoașterea perioadelor de studii efectuate în străinătate în cadrul programului ERASMUS+

USAMVBT - PG 001 R049

1/2

24.04.2015

43

Regulamentul de organizare și desfășurare a referendumului și a alegerilor în structurile și funcțiile de conducere în Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R051

2/0

05.06.2015

44

Regulamentul Bazei sportive a USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R057

1/1

25.03.2015

45

Metodologia de desemnare a prorectorilor, a prodecanilor si selectarea decanilor in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R058

1/2

09.12.2015

46

Metodologia  de desfasurare a concursului pentru funcția de director CSUD la IOSUD USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R059

1/2

27.04.2016

47

Codul drepturilor și obligațiilor studentului din Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R060 1/1 15.09.2014
48

Regulament privind ocuparea posturilor de asistent universitar și asistent de cercetare pe perioadă determinată

USAMVBT - PG 001 R061 1/3 29.11.2016
49

Metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică

USAMVBT- PG001 R062

1/1

25.10.2013

50

Regulament privind desfășurarea și organizarea admiterii la programele postdoctorale în IOSUD-USAMVB Timișoara

USAMVBT - PG 001 R063

1/1

28.06.2013

51

Regulament de organizare și funcționare al Consiliului Consultativ de pe lângă Universitatea de Științe și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R064 1/2 15.09.2014
52

Regulament de organizare și funcționare a Consiliului științific din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului ,,Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R065 1/0 11.12.2014
53

Regulament de desfășurare a competiției interne de proiecte de cercetare

USAMVBT - PG 001 R066 1/0 11.12.2014
54 Regulament pentru conferirea titlului onorific de profesor universitar emerit USAMVBT - PG 001 R067 1/2 09.12.2015
55

Metodologie privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră (CCOC) al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R068

1/1

22.07.2016

56

Regulament de organizare si functionare a SENATULUI USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R069

1/1

15.09.2014

57

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Agricultura

USAMVBT - PG 001 R070/1

1/1

25.09.2015

58

Regulamentul de organizare și functionare a Facultății de Horticultura si Silvicultura

USAMVBT - PG 001 R070/2

1/1

25.09.2015

59

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Management Agricol

USAMVBT - PG 001 R070/3

1/1

25.09.2015

60

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Medicina Veterinara

USAMVBT - PG 001 R070/4

1/1

25.09.2015

61

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Tehnologia Produselor Alimentare

USAMVBT - PG 001 R070/5

1/1

25.09.2015

62

Regulamentul de organizare si functionare al Facultății de Zootehnie si Biotehnologii

USAMVBT - PG 001 R070/6

1/1

25.09.2015

63

Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de relatii internationale a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R072

1/0

25.03.2015

64

Regulament de organizare si functionare a Comisiei Social Administrative si cu probleme studentesti  a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R073

1/0

25.03.2015

65

Regulament de organizare si functionare a Comisiei de extensie universitară si relatia cu mediul de afaceri a Senatului USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R074

1/0

25.03.2015

66

Regulament privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat in USAMVBT

USAMVBT - PG 001 R075

1/0

24.04.2015

67 Regulament privind organizarea și desfășurarea procesului de obținere a atestatului de abilitare în cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R076 1/1 03.05.2017
68 Regulament de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R077 1/0 25.09.2015
69 Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R078 1/0 22.07.2016
70  Regulament de acordare a gradației de merit personalului didactic de predare și conducere USAMVBT - PG 001 R079   1/0 28.10.2016 
71  Regulament cu privire la desfășurarea concursului de acordare a bursei nominale «URSUS» USAMVBT - PG 001 R080   1/1 29.09.2017 
72

Regulament privind alegerea reprezentanților salariaților în vederea negocierii și semnării contractului colectiv de muncă la nivelul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

USAMVBT - PG 001 R081 1/0 30.05.2017
73 Regulament privind conferirea numelui marilor personalități ale Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara unor săli/amfiteatre USAMVBT - PG001 R082 1/0 30.05.2017
74 Codul de etica in cercetarea stiințifică din cadrul USAMVBT USAMVBT - PG 001 R083 1/0 10.07.2017
75 Regulamentul Comisiei de Bioetica USAMVBT - PG 001 R084 1/0 27.07.2017
76 Regulament de organizare și funcționare al Societății antreprenoriale studențești (SAS) din cadrul Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara USAMVBT - PG 001 R085 1/0 31.10.2017

 


Actualizat de: Admin Dep Calitate la data 2017-11-06
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara