Ultimele Noutati
Workshop SheepNet
 
Noi
09
Postat de: Admin ZOO
Sectiune: Fac. de Zootehnie si Biotehnologii
SheepNet
Calendar Evenimente
<< Octombrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Admitere


În perioada 31.07.2017 -  31.08.2017 se preiau dosare pentru admiterea din sesiunea septembrie, 2017, la Programele de studii Zootehnie si Biotehnologii, forma de finantare buget și taxa. Dosarele se preiau la secretariatul Facultatii de Zootehnie si Biotehnologii (cladirea verde, etaj 1) în intervalul orar 9 - 12. Informatii la telefon 0256277110.
 

Interviul pt. concursul de admitere la master, sesiunea  iulie 2017, se va desfãșura dupã cum urmeazã:


1. Programul de studiu Nutriþie ºi bazã furajerã, 26.07.2107, ora 8,00, sala de Nutriție și alimentație, etaj 3
2.
Programul de studiu Proiectare ºi evaluare tehnico-economicã a producþiilor animaliere, 26.07.2017, ora 9,00, sala de Apiculturã și sericiculturã, etaj 5
3.
Programul de studiu Reproducere asistatã la animale, 26.09.2017, ora 9,00, sala de Biotehnologii de reproducere, parter

 
 

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licențã sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã
 
 
Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii - informatii pentru admitere
 
Telefon 0256277110, 0256277003.

 

 

 Zootehnie - știința creșterii animalelor - studiazã procesele de creștere, reproducere, nutriție și lactație la animalele de interes economic, precum și modul în care aceste procese pot fi controlate pentru a îmbunãtãții productivitatea, sãnãtatea și bunãstarea animalelor. 

Zootehnia este ºtiinþa creºterii eficiente a animalelor pentru a produce alimentele cu cea mai ridicatã valoare biologicã: laptele, carnea, oul, precum ºi unele materii prime absolut necesare societãþii, cum sunt lana, pielea ºi blãnurile.
Zootehnia a fost, este ºi va fi, fãrã nici o indoialã, un domeniu de activitate de care depinde existenþa ºi propãºirea societãþii umane.
 
O paine rumenã, crescutã ºi proaspãtã, din cel mai bun soi de grau nu va asigura niciodatã necesarul zilnic de hrãnire raþionalã a individului uman. Gandiþi-vã doar la copii, la bãtrani sau la cei care desfãºoarã o muncã fizicã ori intelectualã de mare intensitate!
 
Biotehnologii Agricole. Dupã Federaþia Europeanã de Biotehnologii (EFB), biotehnologia este o integrare a ºtiinþelor naturii cu ingineria in scopul utilizãrii organismelor, celulelor, moleculelor, a unor pãrþi sau analogi moleculari ai acestora pentru a obþine produºi sau produse ºi de a realiza servicii.
Biotehnologiile reprezintã astãzi un fascinant domeniu de cercetare ºi producþie cu o dinamicã spectaculoasã, depãºitã poate doar de cel al informaticii. Sunt sugestive cateva din realizãrile de excepþie ale ultimilor ani cum sunt descifrarea genotipului uman ºi clonarea la animale ºi oameni. Foloasele biotehnologiilor sunt incã insuficient exploatate. Toatã lumea ºtiinþificã este insã de acord cu imensele avantaje de care poate beneficia societatea umanã de pe urma lor. Din acest motiv, domeniul biotehnologiilor, plasat incã la frontierele cunoaºterii, este solicitat in strãinãtate iar, in ultimul timp, ºi la noi in þarã.
 
 

PROGRAME DE MASTERAT

 Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii organizeaza urmatoarele programe universitare de masterat:
Cui se adreseaza?

Absolventilor de studii de licenta din domeniile:
Zootehnie
Biotehnologii
Piscicultura
Medicina veterinara
Tehnologia produselor alimentare
Management agricol
Biologie
Obiectivele programelor de masterat:

Aprofundarea cunostintelor acumulate în timpul studiilor de licenta
Competente complementare În alte domenii
Dezvoltarea capacitatilor de cercetare stiintifica
Studiile de masterat constituie ciclul doi al studiilor universitare si etapa premergatoare OBLIGATORIE pentru studiile doctorale, conform Declaratiei de la Bologna 1999, Legea 288/2004.
 

 

Toate specializãrile sunt acreditate de ARACIS cu „grad de încredere ridicat”.
            
Zootehnia și biotehnologia sunt ramuri ale bioingineriei.   
 
Absolvenții Facultãții de Zootehnie și Biotehnologii obțin titlul de inginer în domeniile menționate.
 
Diplomele obținute de absolvenți sunt recunoscute la nivel european.
 

 ADMITERE - REGULI

Admiterea se organizeaza

NUMAI PE BAZA MEDIEI DE LA BACALAUREAT  


Acte necesare:

Diploma de bacalaureat in original sau echivalenta cu aceasta;
Foaie matricola cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma;
Certificat de nastere (copie legalizata);
Buletin de identitate (C.I.) cu CNP, copie negalizata;
Adeverinta medicala tip;
Chitanta reprezentand taxa de inscriere;
Adeverinta din care sa rezulte calitatea de student (pentru studentii care urmeaza a doua specializare);
Diploma de licenta sau diploma echivalenta cu aceasta, precum si diploma de absolvire pentru absolventii de colegiu, in original sau copie legalizata, pentru cei care doresc sa urmeze a doua specializare;
Fotografii color: 3 bucati 3/4cm
Dosar plic

Taxa de inscriere :
- 100 RON (sunt scutiti de taxa de inscriere copiii cadrelor didactice care prezinta adeverinta vizata de Inspectoratele Scolare Judetene si orfanii de ambii parinti).

Taxa de inmatriculare: - 150 RON

Taxã de școlarizare licențã: 2500 lei/an (taxa se poate plãtii în 3 tranșe);

Taxã școlarizare masterat: 2100 lei/an (taxa se poate plãtii în 3 tranșe);

 


Actualizat de: Admin ZOO la data 2017-07-31
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara