Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Organizarea si desfasurarea admiterii

 

NOU ! TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE - ciclul universitar de MASTER

 

ADMITERE - Sesiunea 2017

Facultatea de Management Agricol organizeazã admiterea:

Pentru cele trei programe de studiu, ciclul Licenþã:

 • Inginerie economicã în agriculturã-Zi ºi ID
 • Inginerie ºi management în alimentaþie publicã ºi agroturism-Zi ºi ID
 • Inginerie ºi management în industria turismului-Zi

Pentru cele patru programe de studiu, ciclul Master - Zi:

 • Managementul dezvoltãrii rurale durabile;
 • Administrarea afacerilor agricole;
 • Agribusiness;
 • Management în alimentaþie publicã ºi agroturism.

 


CALENDARUL ADMITERII - Sesiunea 2017

Calendarul admiterii la ciclul universitar de licențã sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 26.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 21.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã

 

Calendarul admiterii la ciclul universitar de master sesiunea 2017:

Sesiunea de varã:

 • 10.07.2017 – 25.07.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 26.07.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 26.07.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 27.07.2017 - Confirmarea locurilor bugetate
 • 28.07.2017 - Confirmarea locurilor cu taxã

Sesiunea de toamnã:

 • 04.09.2017 – 20.09.2017 - Înscrieri
  (Luni-Vineri între orele 800-1500, Sâmbãtã între orele 800-1200)
 • 21.09.2017 - Interviu din tematica afișatã
 • 21.09.2017 - Afișarea rezultatelor dupã ora 1600
 • 22.09.2017 - Confirmarea locurilor bugetate și cu taxã

 Organizarea și desfãșurarea admiterii - sesiunea 2017

Ciclul universitar de LICENȚÃ

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENÞÃ:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 80% media de la examenul de bacalaureat
 • 20% media aritmeticã a anilor de studiu din liceu

Pentru înscrierea la admitere, candidaþii/persoanele împuternicite, vor depune urmãtoarele acte:

 • diplomã de bacalaureat sau diplomã echivalentã cu aceasta, în original;
 • foaie matricolã în original;
 • certificat de naºtere în copie conform cu originalul;
 • adeverinþã medicalã tip din care sã rezulte cã persoana care se înscrie la admitere este aptã pentru domeniul la care candideazã;
 • pentru candidaþii studenþi: adeverinþã din care sã rezulte calitatea de student, copie conform cu originalul a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta ºi a foii matricole, respectiv diplomã de licenþã sau absolvire a unei facultãþi sau a unui colegiu, în original sau copie conform cu originalul pentru cei care se înscriu la concurs ca sã urmeze un al doilea program de studiu;
 • copie a cãrþii de identitate;
 • 3 fotografii color 3/4;
 • chitanþa reprezentând taxa de înscriere;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și pentru copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • fiºã de înscriere (anexa 1);
 • dosar plic.

 

Ciclul universitar de MASTER

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER:

Departajarea candidaþilor se va face pe baza mediei generale de admitere.

Media generalã de admitere se calculeazã astfel:

 • 70% media examenului de diploma/licențã
 • 30% nota obținutã la proba oralã (interviu pe baza unei tematici aprobatã de Consiliul facultãții care organizeazã studiile universitare de masterat)

TEMATICA INTERVIULUI DE ADMITERE:

Înscrierea la concurs se face pe bazã de cerere (anexa 2) depusã de candidaþi/persoanele împuternicite, cu menþionarea, sub semnãtura proprie, a tuturor datelor solicitate de formulare.
La cerere se anexeazã urmãtoarele acte:

 • diploma de bacalaureat ºi diploma de licenþã (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
 • foaia matricolã/suplimentul la diplomã de la liceul/facultatea absolvitã, în original;
 • certificatul de naºtere, în copie conform cu originalul;
 • copie de pe actul de identitate;
 • trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • chitanþa de platã a taxei de înscriere la concurs;
 • pentru copiii personalului didactic de predare ºi didactic auxiliar aflat în activitate (învãþãmânt preuniversitar ºi superior) o adeverinþã cu viza Inspectoratului ªcolar sau a unitãþii de învãþãmânt iar pentru copii orfani sau ai personalului didactic ºi didactic auxiliar pensionat, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
 • pentru angajații și/sau copiii personalului angajat sau pensionat al U.S.A.M.V.B. Timiºoara o adeverinþã eliberatã de Departamentul Resurse Umane al instituției pentru scutirea taxei de înscriere;
 • certificat de competenþã lingvisticã pentru o limbã strãinã de largã circulaþie internaþionalã (numai pentru promoþiile anterioare celei din 2014).

 


Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi agroturism

Inginerie economicã în agriculturã - A

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism -A

Inginerie ºi management

Inginerie ºi management în industria turismului - A

 

Programe de studii universitare de licenþã - forma de învãțãmânt cu frecvențã redusã și învãțãmânt la distanțã,
pentru care se organizeazã admitere 2017

FACULTATEA

DOMENIUL DE LICENÞÃ

PROGRAMUL/
SPECIALIZAREA

FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie ºi management în agriculturã ºi dezvoltare ruralã

Inginerie ºi management în alimentaþia publicã ºi agroturism ID-A

 

Programele de studii universitare de master,
pentru care se organizeazã admitere 2017

Facultatea

Domeniul de studii uiversitare de master

Programul de studii

MANAGEMENT AGRICOL

Inginerie și management în agriculturã și dezvoltare ruralã

Managementul dezvoltãrii rurale durabile

Agribusiness

Administrarea afacerilor agricole

Management în alimentaþie publicã ºi agroturism

 


Actualizat de: Admin Management la data 2017-07-13
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara