Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Iulie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Actiunile Marie Sklodowska Curie

Acþiunile Marie Sk³odowska-Curie pentru consolidarea  competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetãtorilor

Unul din obiectivele specifice urmãrite în cadrul Componentei I („Excelența științificã”) a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020  este consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetãtorilor prin acțiunile Marie Sk³odowska-Curie („acțiunile Marie Curie”).

 Acțiunile Marie Curie sunt deschise pentru activitãțile de formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetãrii și inovãrii, de la cercetarea de bazã pânã la preluarea pe piațã și serviciile pentru inovare. Domeniile de cercetare și inovare, precum și sectoarele vor fi alese în mod liber de candidați.

 
În toate activitãțile descrise mai sus, se va acorda o atenție deosebitã încurajãrii participãrii întreprinderilor, în special a IMM-urilor, precum și a altor actori socio-economici. Toate acțiunile Marie Curie promoveazã colaborarea pe termen lung între instituțiile de învãțãmânt superior, organizațiile de cercetare și sectorul privat, ținând cont de respectarea drepturilor de proprietate intelectualã.
 
Mobilitatea este o cerinþã cheie în acțiunile Marie Curie. Cercetãtorii au astfel posibilitatea de a acumula experienþã peste hotare ºi de a-ºi completa instruirea cu competenþe sau discipline utile pentru propria carierã.
 
Acþiunile Marie Curie vor fi deschise participãrii cercetãtorilor și personalului de inovare, precum și universitãților, institutelor de cercetare, întreprinderilor și altor agenți socio-economici din toate țãrile Uniunii Europene, inclusiv din țãrile terțe.
 
Principiile Cartei europene a cercetãtorilor și ale Codului de conduitã pentru recrutarea cercetãtorilor, care promoveazã recrutarea deschisã și condițiile de lucru atractive, vor trebui sã fie aprobate și aplicate de cãtre toți participanții care beneficiazã de finanțare.
 
Cele patru direcþii majore de finanþare prin acțiunile Marie Curie vor fi urmãtoarele:
 
1. Reþele inovative pentru sprijinirea cercetãtorilor debutanți (vizeazãformarea inițialã a cercetãtorilor și a candidaților la doctorat din statele membre și din țãrile associate, prin intermediul sprijinului acordat programelor de formare în domeniul cercetãrii selectate prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de parteneriate între universitãți, institute de cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți agenți socio-economici din diferite țãri din Europa și din afara acesteia).
 
2. Burse individuale pentru sprijinirea cercetãtorilor cu experienþã (cultivarea excelenței prin intermediul mobilitãții transfrontaliere și inter-sectoriale)
 
3. Cooperare internaþionalã ºi inter-sectorialã prin schimb de personal de cercetare ºi inovare (urmãrind stimularea inovãrii prin intermediul schimburilor transversale de cunoștințe)
 
4. Cofinanþarea programelor regionale, naþionale ºi internaþionale de doctorat ºi postdoctorat (urmãrind creșterea impactului structural prin cofinanțarea activitãților).
 
Detalii:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
 

Apeluri deschise: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm

Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicãrii
Data limitã
 
 
Pagina internet a apelului pentru NIGHT:
 
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicãrii
Data limitã
 
 
Pagina internet a apelului pentru NCP:
 
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicãrii
Data limitã
 
 
Pagina internet a apelului pentru ITN:
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicãrii
Data limitã
 
 
Pagina internet a apelului pentru RISE:
 

Programul de lucru 2014-2015 (apeluri care vor fi deschise): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-msca_en.pdf

Punct Naþional de Contact pentru Acþiunile Marie Sk³odowska-Curie pentru consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetãtorilor:
 
Corina Georgeta Abraham-Barna

Adresa: Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului
din Timisoara, Calea Aradului nr. 119, 300654, Timiºoara
Tel: +4 0256 277 080 - Fax: +40256200296
Email: c.g.abraham.barna (at) gmail.com

 
Reþeaua Punctelor Naþionale de Contact:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm 
 
Instituþii care ofera informaþii ºi consultanþã:
National Contact Points (NCP)
Enterprise Europe Network
Research Enquiry ServiceIT Helpdesk 
 
Eticã
Participant Portal
Science and Society Portal
European IPR Helpdesk
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their recruitment
CEN
CENELEC
CORDIS Partner Service

Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2014-02-18
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara