Ultimele Noutati
Academia Balul Vienez Timisoara
 
Sep
15
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Academia Balul Vienez Timisoara
Anunturi
EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Sesiunea August 2018
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
VESTART - Arta antreprenoriatului
Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Septembrie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Alte acte legislative

 

 • Legea nr. 287/24.06.2004 privind consorțiile universitare, republicată
 • H.G. nr. 1424/11.10.2006 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de studii integrate oferite de două sau mai multe universități care conduc la obținerea de diplome comune
 • Legea nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul M.E.N. nr. 657/24.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior
 • Legea nr. 78/24.06.2014 privind reglementarea activității de voluntariat
 • O.U.G. nr. 133/14.09.2000 privind învățământul universitar și postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanțate de la bugetul statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001
 • Ordinul M.E.C.T.S. nr. 3163/01.02.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă
 • H.G. nr. 123/06.05.1993 privind organizarea și funcționarea stațiunilor didactice din structura instituțiilor de învățământ superior agricol, cu completările și modificările ulterioare
 • H.G. nr. 517/29.06.1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului, cu completările și modificările ulterioare
 • H.G. nr. 2155/30.11.2004 privind reorganizarea unor unități de cercetare - dezvoltare din domeniul agriculturii și silviculturii prin preluarea lor prin absorbție de către instituții de învățământ superior de stat

 

LEGISLAȚIE REFERITOARE LA OCUPAREA POSTURILOR

 • H.G. nr. 286/23.03.2011 (*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • H.G. nr. 457.04.05.2011 (*actualizată*) privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior

 

LEGISLAȚIE REFERITOARE LA PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE

 • Legislație referitoare la programul de studiu universitar de licență
 • Legislație referitoare la programul de studiu universitar de master
 • Legislație referitoare la programul de studiu universitar de doctorat

 

LEGISLAȚIE REFERITOARE LA BURSE

 

LEGISLAȚIE REFERITOARE LA CERCETARE

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-03-29
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara