Ultimele Noutati
Academia Balul Vienez Timisoara
 
Sep
15
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
Academia Balul Vienez Timisoara
Anunturi
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
EXAMENUL PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC II
Sesiunea August 2018
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
VESTART - Arta antreprenoriatului
Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Noiembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Licenta - legislatie nationala

 

 • O.U.G. nr. 133/14.09.2000 privind învăţământul universitar şi postuniversitar de stat cu taxă, peste locurile finanţate de la bugetul statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 441/2001
 • Legea nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare
 • H.G. nr. 1424/11.10.2006 pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de studii integrate oferite de două sau mai multe universităţi care conduc la obţinerea de diplome comune
 • Ordinul M.E.C.T. nr. 3955/09.06.2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat
 • Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, actualizată, cu modificările şi completările ulterioare
 • Ordinul M.E.C.S. nr. 5269/21.09.2015 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere şi echivalare a diplomelor şi certificatelor obţinute la absolvirea studiilor universitare de nivel licenţă, master sau postuniversitare la instituţii acreditate de învăţământ superior din străinătate
 • H.G. nr. 575/15.07.2015 privind Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare pentru anul universitar 2015-2016, cu modificările şi completările ulterioare (Anexa 1 - Nomenclator; Anexa 2 -  extras; Anexa 7 - extras)
 • Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3107/27.01.2016 (*actualizat*) pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017
 • Ordinul M.E.N.C.S. nr. 3098/27.01.2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • H.G. nr. 376/18.05.2016 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2016-2017
 • Ordinul M.E.N.C.S nr. 3775 din 16 mai 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate
 • Ordinul M.E.N.C.S nr. 3236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate
 • Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6102 din 15 decembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat
 • Ordinul M.E.N.C.S. nr. 6125 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi disertaţie
 • Hotarare nr. 140 din 16 martie 2017 - privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2017 - 2018.
 • ORDIN nr. 3.236 din 10 februarie 2017 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare şi cu bursă şi pe locuri fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă, în instituţiile de învăţământ superior de stat acreditate
 • H.G. nr. 615 din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 140/2017 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-07-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara