Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Anul pregatitor de limba romana
 
 
ORDIN Nr. 6156/2016 din 22 decembrie 2016 privind organizarea ºi desfãºurarea anului pregãtitor de limbã românã pentru cetãþenii strãini
 
EMITENT: MINISTERUL EDUCAÞIEI NAÞIONALE ªI CERCETÃRII ªTIINÞIFICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 5 ianuarie 2017
 
Pagina oficialã a ministerului: http://www.edu.ro/institutul-limbii-romane
 
Anul pregãtitor organizat la Universitatea de Vest din Timișoara:
https://ri.uvt.ro/anul-pregatitor-de-limba-romana_ro/
 
 

Anul Pregãtitor de limba românã

Universitatea de Vest din Timișoara este una dintre instituțiile de învãțãmânt superior din România acreditatã sã organizeze Anul Pregãtitor de limba românã. Acest curs de limba este obligatoriu pentru studenții strãini care doresc sã urmeze programe de studii cu predare în limba românã. În timpul anului pregãtitor studenții îºi însuºesc cunoºtinþele necesare de limba românã, precum ºi cunoºtinþele specifice, corelate cu profilul viitoarei pregãtiri (anatomie, fizicã, chimie, desen tehnic etc.), dacã programul de studii este organizat în limba românã. 

La înscrierea la programe de studii cu predare în limba românã sunt exceptate de la obligația de a prezenta certificatul de absolvire a anului pregãtitor urmãtoarele categorii de persoane: 

a. persoanele care prezintã acte de studii româneºti (diplome ºi certificate) sau acte de studii atestând cel puþin patru ani de studii consecutivi urmaþi într-o unitate școlarã preuniversitarã sau cel puþin trei ani consecutivi urmaþi într-o instituþie de învãþãmânt superior acreditatã din sistemul național din România; 

b. cei care promoveazã testul de limba românã, în urma examinãrii de cãtre o comisie de specialitate formatã din cadre didactice având cel puțin funcția didacticã de lector. Examinarea poate fi fãcutã în instituția de învãțãmânt superior la care candidatul dorește sã studieze, dacã aceastã instituție de învãțãmânt superior desfãșoarã o specializare / program de studii de limba și literatura românã autorizatã/autorizat provizoriu sau acreditatã/acredidat, ori în cadrul altei instituții de învãțãmânt superior acreditate care desfãșoarã o astfel de specializare / un astfel de program de studii. În urma acestei examinãri se va elibera un certificat de competenþã lingvisticã.
 
 
CUI I SE ADRESEAZÃ?
Taxa de studii pentru Anul Pregãtitor de limba românã pentru aceastã categorie de studenți se percepe în valutã și în funcție de domeniul de studii pe care aplicantul dorește sã-l urmeze dupã finalizarea cursului de limbã (de ex.: Anul Pregãtitor pentru domeniul medical este în valoare de 320EUR/lunã, iar cel pentru domeniul economic este de 220EUR/lunã), dupã cum urmeazã: 

Domeniu: Agronomie
Licențã / Masterat :270 € / lunã
Doctorat : 290 € / lunã

Domeniu: Medicinã
Licențã / Masterat: 320 € / lunã
Doctorat : 340 € / lunã
 
Conform Legii 316/12.07.2006, cetãțenii din Uniunea Europeanã, Spațiul Economic European ºi Confederația Elvețianã, au acces la studii în aceleaºi condiții ca cetãțenii români, inclusiv în ceea ce priveºte taxele de ºcolarizare. Taxa pentru Anul Pregãtitor de limba romãnã pentru aceastã categorie de studenți este în valoare de 3000RON/an. 
Contact: Roxana Petronela Diaconecu (e-mail: roxana.diaconescu@e-uvt.ro, tel: +40256592227)
 

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-06-12
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara