Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Directii/Domenii/Strategii

STRATEGIA DE CERCETARE A FACULTÃȚII DE AGRICULTURÃ 2016-2020

Strategia de cercetare a Facultãții de Agriculturã este parte componentã a Strategiei de cercetare a a Universitãții de Științe Agricole și Medicinã Veterinarã a Banatului ”Regele Mihai I al României” care se pliazã pe Strategia Nationalã de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014-2020, având ca principal obiectiv creșterea performanței în cercetare, stimularea inovãrii și transferul rezultatelor cercetãrii cãtre mediu socio-economic. În cadrul Facultãții de Agriculturã cercetarea se desfãșoarã în cadrul a celor douã centre de cercetare:

 • Centru de cercetare Agriculturã durabilã
 • Centru de cercetare Bioresurse, mediu și date geospațiale

Pe Platforma infrastructurii naționale de cercetare ERRIS (https://erris.gov.ro/), a cãrui principal scop este creșterea ratei de utilizare a infrastructurii de cercetare prin promovarea lor în țarã, cât și la nivel global, Facultatea de Agriculturã este reprezentatã prin șase laboratoare de cercetare:

 • Laboratorul de cercetare: Testarea calitãþii seminþelor ºi a materialului vegetal
 • Laboratorul de cercetare: Geomaticã
 • Laboratorul de cercetare: Monitorizarea Ambrosiei artemisiifolia
 • Laboratorul de cercetare: Hidrobiologie
 • Laboratorul de cercetare: Diagnozã ºi expertizare fitosanitarã
 • Laboratorul de cercetare: Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT”

Laboratorul de Analize fizico-chimice ”OSPA – USAMVBT” din cadrul Facultãții de Agriculturã este acreditat RENAR în conformitate cu SR ISO EN 17025: 2005, fiind singurul laborator specializat în analize de sol și îngrãșãminte acreditat din partea de vest a țãrii.

În activitatea de cercetare, inovare și transfer tehnologic a Facultãții de Agriculturã se definesc urmãtoarele obiective:

1. Creșterea calitãții, competitivitãții și relevanței în cercetare

Stabilirea unor indicatori de performanțã în cercetare, care sã fie în concordanțã cu standardele internaționale:

 1. publicarea de articole in extenso în jurnale indexate Thomson Web of Science, Scopus;
 2. publicarea de cãrți/capitole de cãrți indexate în Web of science prin Book Citation Index sau în edituri internaționale;
 3. participãri la conferințe de prestigiu și/sau publicarea în volumele conferințelor (proceedings) indexate in Web of Science;
 4. brevete de invenție/omologãri de produse;

2. Stabilirea unor domenii strategice de cercetare

Facultatea de Agriculturã își orienteazã strategia de cercetare-inovare cãtre acele activitãþi de cercetare care oferã rezultate cu relevanþã economicã. Domeniile prioritare de cercetare sunt cele cuprinse in Strategia Naționalã de cercetare, Dezvoltare, Inovare 2014 – 2020, și anume:

 1. Bioeconomia, cu subdomeniile prioritare: dezvoltarea sectorului agricol, valorificarea biomasei ºi a biocombustibililor.
 2. Energie, mediu ºi schimbãri climatice. Cercetãrile în domeniul energiei susþin reducerea dependenþei energetice, prin valorificarea superioarã a combustibililor fosili, diversificarea surselor de energie regenerabile, curate. Conservarea mediului înconjurãtor constituie o prioritate a tuturor politicilor actuale, cercetarea fiind axatã pe noi tehnici de depoluare ºi de reciclare, pe administrarea resurselor de apã ºi a zonelor umede.
 3. Eco-nanotehnologii ºi materiale avansate. Domeniul aparþine tehnologiilor generice esenþiale (TGE), prioritare la nivel european, care utilizeazã intensiv CDI. În acest domeniu se încadreazã industria de echipamente agricole, precum și cercetãrile pentru obținerea de combustibili, materiale noi ºi/sau reciclate care pot dinamiza activitãþile CDI dedicate eco-tehnologiilor și care conservã proprietãþile apei, aerului ºi solului;
 4. Tehnologia informaþiei ºi a comunicaþiilor, spaþiu și securitate. Cercetarea se va axa pe dezvoltarea de tehnologii, produse, capacitãþi de cercetare ºi sisteme pentru securitate localã ºi regionalã, în scopul creșterii competitivitãții în activitãțile economice și sociale.

Subdomeniile prioritare vor fi:

 • smart agriculture: aplicarea tehnologiilor IT în colectarea de date (condiții climatice, de sol, starea de nutriție, etc) și utilizarea lor în scopul creșterii calitãții, cantitãții, sustenabilitãții și eficienței economice a producției agricole;
 • smart technologies: transmiterea de date G.P.S., elemente ale monitorizãrii investițiilor în domeniu;
 • gestionarea elementelor de infrastructurã criticã: rețele de apã, tratamentul surselor de apã, producția și distribuția produselor agro-alimentare;
 • managementul situațiilor de urgențã, prin dezvoltarea direcțiilor de combatere a bioterorismului, biohazardului, precum și identificarea altor elemente de securitate și siguranțã alimentarã.

Celor patru domenii prioritare, li se adaugã trei domenii complementare cu relevanþã publicã directã:

 1. Sãnãtate. În acest domeniu, cercetarea ºi dezvoltarea experimentalã se vor axa pe siguranța alimentarã, gestionarea raționalã a resurselor de mediu și pe agricultura biologicã;
 2. Patrimoniu și identitate culturalã. Domeniul vizeazã o gamã largã de teme de cercetare ºtiințificã, cum sunt:
  • conservarea patrimoniului material, concretizat prin identificarea și inventarierea bunurilor imobile (terenuri cu/farã construcții) sub aspect tehnic și juridic, prin încurajarea procedurilor de înregistrare sistematicã a acestora în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciarã, prin completarea procedurilor de publicitate imobiliarã;
  • metode inovative pentru conservarea produselor tradiționale (culinare) și a meșteșugurilor;
  • dezvoltarea unor eco-bio- strategii inovatoare între Științã, Educație și Culturã (etnografie, folclor);
  • dezvoltarea sistemului de educaþie.
 3. Tehnologii noi ºi emergente. Cercetarea presupune dezvoltarea ºi adoptarea de noi tehnologii care sã aibã ºi o componentã deschisã, orientatã spre rezolvarea de probleme specifice ale sectorului public

3. Orientarea spre programe de cercetare științificã de importanțã regionalã

 1. dezvoltarea unor programe de cercetare științificã în colaborare cu organisme din Ungaria și Serbia
 2. aplicarea de proiecte în cadrul programelorInterreg V-A Romania-Ungaria și Romania – Republic of Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme.

4. Asigurarea resursei umane specializate, capabile realizeze o cercetare cu rezultate de talie mondialã, indiferent dacã acestea aparțin cercetãrii fundamentale sau celei aplicate

 1. pregãtirea cercetãtorilor în managementul de proiect;
 2. asigurarea accesului online nelimitat la literatura științificã de specialitate;
 3. încurajarea publicãrii rezultatelor cercetãrii în jurnale de mare impact;
 4. creșterea mobilitãții interne și internaționale a cercetãtorilor.

5. Internaționalizarea cercetãrii

Creșterea competitivitãții internaționale a cercetãrii din cadrul Facultãții de Agriculturã prin participarea la programele sau infrastructurile regionale, europene ori internaþionale:

 1. participarea la proiectele din cadrul Orizont 2020;
 2. participarea in programe INTERREG Europe;
 3. participarea la programele EEA Grants și Norway Grants;
 4. colaborãri la nivelul clusterelor de inovare sau al altor instrumente internaþionale în domeniul cercetãrii, dezvoltãrii ºi inovãrii.

6. Asigurarea unei infrastructuri de cercetare performante la nivel național și internațional

 1. utilizarea adecvatã a infrastructurii disponibile;
 2. atragerea de proiecte pentru întreținerea și dezvoltarea infrastructurii de ceretare;
 3. realizarea de parteneriate/clustere cu alte instituții/infrastructuri de cercetare în scopul de a crea o piaþã a serviciilor ºtiinþifice ºi tehnice care va contribui la vizibilitatea internaþionalã a rezultatelor cercetãrii ºi la sustenabilitatea economicã a utilizãrii echipamentelor;
 4. implementarea SR EN ISO 17025:2005 in cadrul laboratoarelor de cercetare in vederea acreditarii/autorizarii.

7. Inovare pentru sectorul public și privat

Facultatea de Agriculturã are ca ca obiectiv strategic stimularea inovãrii și transferul rezultatelor cercetãrii cãtre mediu socio-economic, ca furnizor de servicii și se va implica în:

 1. realizarea de parteneriate cu sectorul privat și public în vederea aplicãrii pentru proiecte prin programul Programul Operațional Competitivitate - Axa Prioritarã 24 Cercetare, Dezvoltare Tehnologicã ºi Inovare pentru susținerea afacerilor și competitivitate;
 2. obținerea rezultatelor ºtiinþifice cu potenþial aplicativ ridicat, pentru accelerarea transformãrii acestora în noi tehnolgii cu valoare economicã sau socialã.
 3. dezvoltarea de noi tehnologii orientate cãtre rezolvarea unor probleme specifice sectorului public și privat.

Plan operational cercetare 2017

Anexa 1: Temele de cercetare


Actualizat de: Admin General la data 2017-05-19
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara