Ultimele Noutati
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
 
Apr
03
Postat de: AdminAGRO
Sectiune: Faculty of Agriculture
MEDALIA DE AUR LA SALONUL INTERNATIONAL DE INVENTICA GENEVA, EDITIA 2017
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Carti, cursuri, indrumatoare

Fitotehnie, Suport de curs
Ed. EUROBIT 2016
ISBN 978-973-132-351-0

Cartea intitulatã Fitotehnie, Suport de curs este adresatã studenților de la Facultatea de Horticulturã și Silviculturã, Specializarea Horticulturã, din anul II de studiu forma de învãțãmânt Zi și Învãțãmânt cu Frecvențã Redusã.

Cartea este o sistematizare a cunoștințelor, care rãspund cerințelor didactice și pedagogice pentru studenții de la facultatea de Horticulturã și Silviculturã, este structuratã pe unitãții de învãțãmânt, și cuprinde urmãtoarele plante de culturã mare din grupele fitotehnice: cereale, leguminoase pentru boabe, plante oleaginoase, plante tuberculifere ºi rãdãcinoase. Fiecare unitate este însoțitã de cuvinte cheie, un scurt rezumat, cunoºtinþe preliminare, resurse necesare ºi recomandãri de studiu. La finalul fiecãrei unitãții de studio sunt formulate întrebãri care îi ajutã pe studenții sã și verifice cunoștiințele însușite.


“Tehnologia culturilor de câmp” Ed. a II-a Revizuitã și actualizatã
Ed. Eurobit 2016
ISBN:978-973-132-353-4

Cartea “Tehnologia culturilor de câmp” Ed. a II-a Revizuitã și actualizatã, se adreseazã în primul rând studenþilor, cãrora le pune la dispoziþie date recente privind soiurile ºi hibrizii zonaþiºi date cu privire la cele mai noi erbicide, fungicide ºi insecticide autorizate ºi utilizate în elaborarea tehnologiilor plantelor.

Cartea “Tehnologia culturilor de câmp” aparþine domeniului Fitotehniei ºi cuprinde principalele specii de plante cultivate pe suprafeþe mari în zona temperatã, cu referire specialã la cele care prezintã importanþã pentru þara noastrã.

Plantele de câmp cuprinse în carte – cereale, leguminoase pentru boabe, plante oleaginoase, textile, tuberculifere ºi rãdãcinoase º.a. ocupã aproximativ 80% din suprafaþa arabilã a þãrii noastre. S-a acordat atenþie deosebitã soluþiilor tehnologice care sã fie eficiente economic ºi nepoluante pentru mediu.


 

 

 

Zonarea ecologicã a culturilor
Ed.Agroprint Timișoara
2016, ISBN:978-606-785-019-2

 

Aceastã carte, este adresatã tuturor studențiilor cât și cultivatorilor de plante oferindu-le principalele date referitoare la cerințele plantelor fațã de climã și sol cât și la zonarea lor. Cartea cuprinde zonarea ecologicã pentru principalele plante de culturã mare din grupele fitotehnice, fiind structuratã pe nouã capitole cuprinzând zonarea ecologicã a cerealelor, leguminoaselor cultivate pentru boabe, a plantelor oleaginoase, a plantelor textile, tuberculifere și rãdãcinoase, zonarea ecologicã a tutunului și a hameiului, zonele ecologice de cultivare a principalelor plante aromatice și medicinale.

Repartizarea plantelor de culturã pe teritoriul țãrii noastre în raport de factorii de vegetație ai mediului ambiant și cerințele biologice ale plantelor, este obiectivul zonãrii ecologice.


Pajiști din Dealurile Surducului. Studiu de caz.
Autor: Carmen Claudia Durãu
ISBN 978-973-132-334-3

Cartea - Pajiști din Dealurile Surducului. Studiu de caz., redã succint sinteza unor cercetãri de lungã duratã (10 ani) 2003-2014 intr-un cadru natural marcat de prezența unui microclimat dat de Lacul Surduc. Cartea este structuratã in zece capitole. Șapte dintre acestea cuprind analiza compoziției floristice și valoarea pastoralã respectiv capacitatea de pãșunat unor pajiști permanente aflate în diferite stadii de succesiune. Rezultatul unui management defectuos al acestor pajiști permanente se reflectã în producția de substanțã uscatã și proteinã brutã a acestora. Dinamica producțiilor de masã verde, substanțã uscatã și proteinã brutã este exprimatã prin rezultatele corelațiilor intre diferitele variabile, analizate.


Culturi pentru furaj. Suport de curs. Partea I
Autor: Carmen Claudia Durãu
ISBN 978-973-132-358-9

CULTURI PENTRU FURAJ este un manual /suport de curs structurat în douã pãrți, destinat studenților specializãrilor: Agriculturã, Protecția plantelor, Inginerie geneticã.  Materialul cuprinde biologia, ecologia precum  și descrierea elementelor de tehnologie referitoare la cele mai importante graminee, leguminoase  si rãdãcinoase furajere. De asemenea în material se fac câteva  referiri și la pãstrarea acestora sub diferite forme.

Utilitatea acestui manual constã în faptul cã  alãturi de o prezentarea clarã a celor menționate mai sus, materialul este inserat cu bibliografie care redau noutãți in domeniul culturilor furajere.


English for Agricultural Engineers
(Limba engleza pentru ingineri agronomi)
Alina-Andreea Dragoescu; Laura-Ioana Coroamã. Editura Editura Universitãþii de Vest, 2016
ISBN 978-973-125-529-3

Acest curs practic de limba englezã de specialitate se adreseazã studenților care studiazã în cadrul facultãții de Agriculturã. Acesta conține terminologia de bazã necesarã pentru achiziționarea unui bagaj corespunzãtor de termeni uzuali în limba englezã din domeniul ingineriei agricole, precum și un bogat vocabular legat de managementul fermei. Unele dintre cele mai importante aspecte discutate sunt: relevanța actualã aagriculturii durabile, gestionarea adecvatã a terenurilor și exploatarea bioresurselor, agricultura ecologicã, etc. Temele sunt introduse prin intermediul unor texte convenționale adaptate utilizãrii la clasã, urmate de discuții liberece au ca scop încurajarea studenților în obținerea unei imagini de ansamblu a perspectivelor de carierã din domeniu. Manualul este conceput pentru a încuraja gândirea criticã, conștientizarea relevanței globale a agriculturii și impactul acesteia asupra bunãstãrii noastre a tuturor.


Practicã pedagogicã –caiet de seminar”
Narcisa Georgeta CRISTA

Lucrarea ”Practicã pedagogicã –caiet de seminar” se dorește a fi un instrument de lucru util studenților Facultãții de Agriculturã care participã la activitãțile specifice programului de formare psihopedagogicã pentru profesia didacticã în domeniul biologiei și al științelor agricole. Caietul de seminar cuprinde o secțiune dedicatã analizei curriculumului școlar, o secțiune dedicatã proiectãrii didactice, modele cadru pentru proiectarea didacticã pe termen lung, mediu și scurt, precum și o secțiune dedicatã consemnãrii activitãților desfãșurate de cãtre studenți în cadrul practicii pedagogice, fișele de asistențã la lecții, fișele de evaluare a lecțiilor susținute, model de fișã de caracterizare psihopedagogicã a elevilor.


NICOLIN, A.-L., NEACȘU, A., ARSENE, G.-G., 2016 - Teste de morfologia și anatomia plantelor: pentru studenții din ciclul I, Ed. Agroprint, Timișoara, 110 p., ISBN 978-606-785-026-0

Adresatã în principal studenților din anul I Biologie, ciclul de licențã, lucrarea cuprinde o parte de teste și întrebãri grupate pe capitolele mari ale unui curs de Morfologia și anatomia plantelor, precum și un index explicativ al termenilor folosiți. Testele grilã sunt de douã tipuri: cu un rãspuns corect și cu mai multe rãspunsuri corecte. Pe lângã întrebãrile care solicitã rãspunsuri libere și de sintezã, lucrarea mai conține și teste de recunoaștere vizualã a principalelor structuri morfologice și anatomice ale cormofitelor. La finele lucrãrii sunt prezentate variantele corecte ale rãspunsurilor la testele-grilã. Lucrarea se adreseazã și studenților de la specializãrile Agronomie, Horticulturã, Inginerie geneticã și Peisagisticã și este recomandatã în pregãtirea examenului de licențã la programul de studii Biologie.
Referenți: Conf. dr. Nicoleta IANOVICI, Conf. dr. Ilinca IMBREA.


NEACȘU, A., IMBREA, I., ARSENE, G.-G., 2016 – Compendiu de botanicã sistematicã (pentru uzul studenților), Ed. Agroprint, Timișoara, 210 p., ISBN 978-606-785-025-3

Aceastã lucrare a fost conceputã ca material auxiliar în pregãtirea studenților de la diverse specializãri (Agronomie, Biologie, Horticulturã, Peisagisticã etc.) la disciplina de Botanicã sistematicã. Astfel, în aceastã carte au fost reunite chei dichotomice generale, un minidicționar de termeni și unul etimologic de denumiri generice și de epitete de specie, precizãri utile din codurile internaționale de nomenclaturã botanicã și diverse liste de specii de cormofite în funcție de utilizare (plante fitotehnice, plante horticole, plante de uz medicinal, buruieni etc.) și caracteristicile majore ale stațiunilor (specii edificatoare de pãduri, specii indicatoare din pãduri), precum și un set de teste-grilã pentru verificarea cunoștințelor.
Referenți: Prof. univ. dr. Dorica BOTÃU, prof. univ. dr. Georgeta POP.


ARSENE, G.G., NICOLIN, A.L., 2016 – Practicum de morfologia și anatomia plantelor, Ed. Brumar, Timișoara, 108 p., ISBN 978-606-726-084-7

Aflatã la a 3-a ediție, aceastã carte este îndrumãtorul de lucrãri practice de morfologia și anatomia plantelor folosit de studenții de la specializãrile Biologie, Agronomie, Horticulturã, Ingineria mediului, Peisagisticã etc. Pãstrând aceeași structurã, comparativ cu ediția anterioarã, lucrarea cuprinde mai multe fotografii color, ce prezintã aspecte de anatomia și morfologia cormofitelor.
Referenți: Prof. univ. dr. Ioan COSTE (pentru prima ediție), Conf. univ. dr. Aurel FAUR, Conf. univ. dr. Ilinca IMBREA.


CRISTINA TULBURE
Teoria ºi metodologia instruirii ºi Teoria ºi metodologia evaluãrii.
Suport de curs
ISBN 978-973-132-357-2,
Editura EUROBIT Timisoara, 2016

Lucrarea se constituie ca un rãspuns la necesitatea organizãrii și reorganizãrii noțiunilor teoretice și aspectelor practic-aplicative aferente disciplinelor pedagogice fundamentale Teoria și Metodologia Instruirii și Teoria și Metodologia Evaluãrii, în vederea unei pregãtiri pedagogice eficace și eficiente a studenților care urmeazã programul de pregãtire pentru cariera didacticã.

Suportul de curs se dorește a fi un produs curricular util în procesul de predare-învãțare-evaluare , fiind structurat pe 12 unitãți de învãțare, care acoperã temele fundamentale aferente problematicii instruirii și evaluãrii: învãțarea, predarea, instruirea, strategiile didactice, proiectarea didacticã, evaluarea educaționalã, strategiile de evaluare, metodologia evaluãrii și problematica elaborãrii probelor de evaluare.


CEREALE ªI LEGUMINOASE PENTRU BOABE

Autori: David Gheorge ºi Borcean Adrian

  • Plantele care fac obiectul lucrãrii sunt cerealele ºi leguminoasele cultivate pentru boabe care intereseazã agricultura României, dupã cum urmeazã:
    -   grâul, secara, triticale, orzul, orzoaica, ovãzul, porumbul,
  • sorgul, meiul ºi orezul din grupa cerealelor;
  • -   mazãrea, fasolea, soia, lintea, nãutul, bobul, lupinul, latinul ºi arahidele din grupa leguminoaselor cultivate pentru boabe.
Culturile enumerate ocupã cea mai mare parte din suprafaþa arabilã ºi asigurã o mare parte din produsele de bazã ale alimentaþiei oamenilor, furajãrii animalelor ºi materia primã pentru numeroase industrii.
Cartea cuprinde date recente cu privire la soiurile ºi hibrizii actuali cultivaþi în þarã, date privind biologia ºi tehnicile de cultivare ºi protecþie a culturilor, cu cele mai eficiente erbicide, fungicide ºi insecticide, în vederea obþinerii de recolte mari, eficiente economic, nepoluante ºi soluþii de reducere a consumului de energie.
România beneficiazã de condiþii pedoclimatice favorabile pentru cerealele ºi leguminoasele cultivate pentru boabe enumerate, la care se pot obþine recolte care sã asigure întregul necesar ºi importante cantitãþi disponibile pentru export.
Lucrarea se adreseazã specialiºtilor din agricultura þãrii ºi tuturor celor interesaþi de cultura plantelor de câmp, cât ºi studenþilor din facultãþile de profil.
Mulþumim anticipat celor care vor face sugestii pentru urmãtoarea ediþie.
 

AGROCHIMIE ªI METODE DE ANALIZA

Autori: Crista Florin, Radulov Isidora, Sala Florin, Laþo Alina 

Agrochimia este o ºtiinþã interdisciplinarã care se ocupã cu controlul ºi diagnoza stãrii de fertilizare a solului ºi a stãrii de nutriþie, prin analiza chimicã a solului ºi a plantei. Ea are ca mijloace de intervenþie pentru menþinerea sau sporirea fertilitãþii, îngrãºãmintele ºi amendamentele, a cãror folosire trebuie sã ducã la sporirea cantitativã ºi calitativã a producþiei vegetale, la dirijarea proceselor fiziologice ºi biochimice de formare a productivitãþii ºi rezistenþei plantelor fãrã degradarea mediului înconjurãtor.
Agrochimia studiazã raporturile dintre plante ca organisme vii ºi solul pe care acestea trãiesc, de aceea este consideratã pe de o parte o ºtiinþã cu caracter biologic, iar pe de alta o ºtiinþã cu caracter chimic. Este atât o disciplinã teoreticã, cât mai ales una cu caracter practic având ca obiectiv creºterea ºi dezvoltarea normalã a plantelor, obþinerea unor recolte mari ºi de calitate superioarã, controlul stãrii de fertilitate a solului ºi protecþia mediului ambiant împotriva poluãrii.
Lucrarea de faþã se adreseazã atât studenþilor de la specializãrile de Agriculturã, Horticulturã, Protecþia plantelor, Peisagisticã, cât ºi specialiºtilor din aceste domenii.
Aceastã carte este publicatã cu finanþare din Proiectul de cercetare nr.1963-07.03.2011, cu titlul: Studiu privind efectul îngrãºãmintelor microgranulate asupra culturii de porumb ºi grâu

 


Actualizat de: AdminAGRO la data 2017-03-17
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2017. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara