Ultimele Noutati
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
 
Noi
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SUSTINEREA ACTIVITATII ANTREPRENORIALE PRIN PROMOVAREA ANTREPRENORILOR DE SUCCES
Anunturi
PROGRAMUL POSTUNIVERSITAR DE PREGATIRE PSIHOPEDAGOGICA 2018-2019
VESTART - Arta antreprenoriatului
PROIECT - Metodologia de selectie a planurilor de afaceri
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
Calendar Evenimente
<< Februarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Parteneri
 
 
 
 
Istoric

 

În vara anului 2005, Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara (USAMVBT) a sãrbãtorit 60 de ani de existenþã.
În dezvoltarea sa, universitatea a parcurs un drum relativ lung ºi nu întotdeauna uºor, trecând prin numeroase etape dintre care le amintim pe cele mai importante:
  • în perioada Dictatului de la Viena, la Timiºoara a funcþionat timp de 5 ani Facultatea de Agronomie de la Cluj (care, dupã Legea învãþãmântului din 1938, a fost subordonatã ªcolii Politehnice timiºorene);
  • apariþia Legii Reformei agrare nr. 187/1945 a constituit un act normativ de referinþã, punând bazele patrimoniale ale sistemului de agriculturã care se va practica în România în perioada 1949 - 1989;
  • 30 iulie 1945 - promulgarea de cãtre Regele Mihai I al României a Legii 617 pentru înfiinþarea Facultãþii de Agronomie, în cadrul Politehnicii din Timiºoara, (Monitorul Oficial, 1 august 1945);
  • "reforma" agrarã din 1948 a însemnat, de fapt, sovietizarea agriculturii româneºti, fapt care a modificat fundamental ºi obiectivele învãþãmântului agronomic;
  • între anii 1962-1976, sub conducerea Rectorului Prof. dr. Iulian Drãcea, s-a produs schimbarea substanþialã a învãþãmântului agronomic timiºorean. Campusul universitar a fost conceput ca un complex de clãdiri care sã reuneascã, pe acelaºi teren, spaþii de învãþãmânt, laboratoare pentru cercetare ºtiinþificã, utilitãþi pentru activitatea de microproducþie, spaþii cu destinaþie socialã precum cãmine ºi cantinã, terenuri sportive ºi pentru activitãþi recreative etc. Dupã construirea sa, a devenit unul dintre cele mai moderne campusuri universitare din Europa, în perioada respectivã.
Dupã decembrie 1989, au devenit necesare schimbarea concepþiei cu privire la locul ºi rolul specialistului în sistemul agroalimentar ºi redefinirea pieþei muncii specialistului agricol.
Prin Ordinul Ministrului învãþãmântului ºi ªtiinþei nr. 4894 din 22.03.1991, denumirea instituþiei s-a schimbat în Universitatea de ªtiinþe Agricole a Banatului Timiºoara (USAMVBT), iar în 1995, prin Hotãrârea Guvernului României nr.568, în Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului din Timiºoara (USAMVBT).
între 1990 - 2004, universitatea a înregistrat un reviriment puternic. în aceastã perioadã s-au reamenajat ºi modernizat majoritatea spaþiilor de învãþãmânt, cãminele studenþeºti ºi cantina, care au dobândit standarde europene.
A fost demaratã construcþia noilor spaþii de îvãþãmânt pentru Facultatea de Tehnologia Produselor Alimentare ºi Facultatea de Management Agricol. În toamna anului 2004, cu prilejul deschiderii noului an de învãþãmânt universitar, aceastã nouã construcþie a fost datã în folosinþã parþial. In prezent, aceastã construcþie este folositã în totalitate.

Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2017-04-10
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara