Ultimele Noutati
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018
 
Feb
13
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
SESIUNE EXAMENE FINALIZARE STUDII DIPLOMA – DISERTATIE FEBRUARIE - 2018 - TPA - TIMISOARA
Calendar Evenimente
<< August, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Istoric
În septembrie 1990 , în Universitatea de ªtiinþe Agricole a Banatului Timiºoara, se organiza prima sesiune de admitere pentru o secþie nou creatã, ca parte integrantã a Catedrei de Biologie din Facultatea de Agriculturã, secþia Tehnologia Prelucrãrii Produselor Agricole (T.P.P.A).
 
În 1992, colectivul secþiei T.P.P.A. s-a structurat într-o catedra distincta: catedra V a Facultãþii de Agriculturã.
 
În anul 1995, prin Ordinul Ministrului Învãþãmântului, se emite actul oficial de înfiinþare a unei noi facultãþi a Universitãþii – Facultatea de Tehnologia Produselor Agroalimentare .
 
În luna iunie a aceluiaºi an, îºi susþine examenul de licenþã prima promoþie de absolvenþi ai facultãþii, care devin ingineri în profilul ingineriei produselor alimentare.
Începând cu anul universitar 1995/1996, facultatea a fost structurata pe trei specializãri:
 
Tehnologia Prelucrãrii Produselor Agricole (T.P.P.A.) – pe scheletul cãreia s-a înfiinþat facultatea – asigurã formarea unor ingineri competenþi în exploatarea modernã a sistemelor de producþie agroalimentarã: morãrit ºi panificaþie, prelucrarea cãrnii ºi a produselor din carne, prelucrarea laptelui ºi a produselor lactate, tehnologii extractive ºi fermentative.
 
Controlul ºi Expertiza Produselor Agroalimentare (C.E.P.A.) – pregãteºte ingineri cu competenþe în evaluarea aspectelor privind calitatea produselor agroalimentare, siguranþa alimentelor, autenticitatea ºi trasabilitatea în domeniul agroalimentar.
 
Extracte ºi Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.) – formeazã ingineri a cãror pregãtire tehnicã de specialitate le conferã competenþe în domeniul extractelor ºi aditivilor naturali, recomandaþi cu tot mai multã insistenþã de toate organismele specializate FAO/OMS ca înlocuitori ai celor sintetici, din considerente ecologice ºi de protecþia consumatorilor, în recepturile alimentare moderne.
 
În anul 2004, odatã cu încheierea mandatului domnului decan Ionel Jianu – cel care a întemeiat învãþãmântul superior alimentar timiºorean ºi l-a coordonat de la înfiinþare – facultatea era structuratã pe trei catedre, asigurând studii inginereºti de lungã duratã de 5 ani la cursurile de zi cu frecvenþã, la toate cele trei specializãri, urmate de doi ani de masterat ºi apoi posibilitatea pregãtirii prin doctorat, respectiv cursuri de învãþãmânt la distantã, organizate începând cu anul universitar 2000/2001.
 
Din anul 2004, la conducerea facultãþii a urmat domnul decan Dorel Pârvu, în al cãrui mandat s-a iniþiat compatibilizarea planurilor de învãþãmânt cu cele ale Uniunii Europene conform Procesului de la Bologna. Astfel, durata ciclului de studii s-a redus de la 5 la 4 ani, cu continuarea ciclului de învãþãmânt postuniversitar (master) de 2 ani, urmat de pregãtire prin doctorat de 3 ani. Astfel s-a implementat modelul european de studii pe schema 4 + 2 + 3 ani.
 
Din anul 2008, conducerea facultãþii este asiguratã de echipa domnului decan Teodor – Ioan Traºcã, care a iniþiat reorganizarea facultãþii, astfel încât începând cu anul universitar 2008/2009, facultatea este structuratã pe trei departamente – Tehnologii Alimentare (T.A.); Control ºi Expertiza Alimentara (C.E.A.); Inginerie Chimica (I.C.) – iar anul universitar de studii este împãrþit pe sistem modular semestrial.
 
Din anul 2010, se înfiinþeazã IOSUD pe domeniul Ingineria Produselor Alimentare (primul în România) având în componenþã 3 conducãtori de doctorat.
 
Începând cu anul 2012 în cadrul facultãþii noastre a luat naºtere o nouã specializare: Protecþia Consumatorului ºi a Mediului (P.C.M.). - pregãteºte ingineri cu competenþe în:
abilitãþi în analiza materiilor prime alimentare provenite din pescuit (seafood), vânat, flora spontanã (fructe de pãdure, ciuperci etc.); însuºirea cerinþelor legale ºi a standardelor internaþionale din domeniul protecþiei consumatorului ºi a mediului (ISO 14001:2004);
proiectarea ºi managementul tehnologiilor de prelucrare a produselor alimentare cu respectarea cerinþelor legale în domeniul protecþiei mediului;    
 
În prezent, facultatea este acreditata, cu toate cele patru specializãri, având ºi 5 mastere în domeniul Ingineria Produselor Alimentare: Siguranta si Biosecuritatea Produselor Agroalimentare (SBPA),Sisteme de Procesare Ecologicã Multifuncþionalã Integratã a Principiilor Bioactive Naturale  (SPE), Tehnologii Avansate de Procesare a Materiilor Prime Agricole(TAP), Aliment – Nutriþie Umanã (ANU ) ºi un master în limba englezã Aliment – Nutriþie Umanã (ANU)
 
Incepând cu anul 2012, conducerea facultãþii este asiguratã de echipa domnului decan Adrian Riviº, care a iniþiat reorganizarea facultãþii, astfel încât începând cu anul universitar 2012/2013, facultatea este structuratã pe trei departamente – Tehnologii Alimentare (T.A.); Control ºi Expertizã Alimentarã (C.E.A.); ªtiinþa Alimentului (ª.A) – iar anul universitar de studii este împãrþit pe sistem semestrial.
 
Un aspect important al activitãþilor desfãºurate în facultate, devenit deja tradiþie, îl constituie simpozionul anual „Food Science, Processes and Technologies: New Trends in Food Safety and Processing”, aflat la cea de a XVII-a ediþie.
 
De la înfiinþare ºi pânã în prezent, facultatea a fost condusã de urmãtoarele echipe manageriale:
  
Decani:
2012 – prezent Prof.Dr.Ing. Adrian Riviº
2008 – 2012 Prof.Dr.Ing. Teodor – Ioan Traºcã
2004 – 2008 Prof.Dr.Ing. Dorel Pârvu
1995 – 2004 Prof.Dr.Ing. Ionel Jianu
1992 – 1995 Prof.Dr.Ing. Ionel Jianu – ºef de catedrã
1990 – 1992 Prof.Dr.Ing. Ionel Jianu – coordonator specializare 
 
Prodecani:
2016  – prezent Prof.Dr.Ing. Teodor - Ioan Traºcã
2012 – prezent Prof.Dr.Ing. Nicoleta Hãdãrugã
2012  – 2016 Prof.Dr.Ing. Cãlin Jianu
2008 – 2012 Prof.Dr.Ing. Adrian Riviº
2004 – 2008 Prof.Dr. Iosif Gergen
1995 – 2004 Prof.Dr.Ing. Dorel Pârvu
Secretari ºtiinþifici:
2008 – 2012 Prof.Dr.Ing. Nicoleta Hãdãrugã
2000 – 2008 Prof.Dr. Constantin Mateescu
1995 – 2000 Prof.Dr. Florian Creþ
 
În prezent, activitatea de secretariat a facultãþii este asiguratã de:
Ing. Daniela Herpuþ – secretarã ºefã

Actualizat de: Admin TPA la data 2016-11-11
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara