Ultimele Noutati
TheChallenge4Greatness
 
Apr
25
Postat de: Admin TPA
Sectiune: Fac. de T.P.A
TheChallenge4Greatness
Calendar Evenimente
<< Noiembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
Parteneri
 
 
Licenta

Facultatea de Inginerie Alimentara

Programul Studii de licenta:

Ingineria produselor alimentare (I.P.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Ingineria produselor alimentare

Cod calificare: L20503015010

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  22

Numar locuri cu taxa:  53

Cadru legal:
 
Programul de licenta are la origine prima specializare a facultatii Tehnologia Produselor Agroalimentare, redenumita în anul 2012 Ingineria Produselor Alimentare, ocazie cu care este reacreditata (Adresa ARACIS nr. 3985/08.06.2012). Programul de licenta IPA este cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta IPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.
 
Competente profesionale:
 • identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare;
 • conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
 • conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit;
 • proiectarea de produse alimentare noi, implementarea si managementul de proiecte;
 • managementul productiei, controlul calitatii produselor alimentare si realizarea proceselor de marketing;
 • managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor si deseurilor alimentare si asigurarea protectiei mediului.
 
Ocupatii posibile conform COR:
 
Analist cumparari/consultant furnizori - 243301; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inginer de cercetare în tehnologia prelucrarii produselor agricole - 214124; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Profesor în învatamantul gimnazial - 233002; Proiectant inginer produse alimentare - 214516; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.
 
 Plan invatamant IPA

Programul Studii de licenta:

Controlul si expertiza produselor alimentare (C.E.P.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Controlul si expertiza produselor alimentare

Cod calificare: L20503015030

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  25

Numar locuri cu taxa:  25

 
Cadru legal:
 
Programul de licenta Controlul si expertiza produselor alimentare, primul program de acest tip din Romania, are o traditie de peste 20 de ani în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în controlul si asigurarea calitatii si sigurantei produselor alimentare. Programul de licenta CEPA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 5355/08.09.2015) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta CEPA cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

 • identificarea, descrierea si utilizarea adecvata a notiunilor specifice stiintei alimentului si sigurantei alimentare;
 • conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalatiilor si echipamentelor de industrie alimentara;
 • conducerea, analiza si proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime pana la produs finit;
 • proiectarea, implementarea si monitorizarea sistemelor de management al calitatii si sigurantei alimentare;
 • realizarea controlului si expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protectiei consumatorilor;
 • realizarea de activitati de management si marketing pe lantul agroalimentar.

Ocupatii posibile conform COR:

Analist calitate - 214131; Auditor în domeniul calitatii - 214130; Auditor în domeniul sigurantei alimentare - 325714; Consilier inginer industria alimentara - 214517; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Expert inginer industria alimentara - 214518; Expert tehnic extrajudiciar - 214951; Inspector vamal - 335105; Inginer de cercetare în controlul calitatii produselor alimentare - 214534; Inginer în industria alimentara - 214514; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519.

Plan invatamant CEPA
 
Programul Studii de licenta:
 
Protectia Consumatorului si a Mediului (P.C.M.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Protectia consumatorului si mediului

Cod calificare: -

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  20

Numar locuri cu taxa:  30

Cadru legal:

Programul de licenta Protectia Consumatorului si Mediului, este al doilea program de acest tip înfiintat în Romania, ca raspuns la solicitarile venite de pe piata muncii respectiv noilor cerinte legislative în domeniu. Programul de licenta PCM este autorizat (Adresa ARACIS nr. 3902/08.06.2012) si cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare (M.O. nr. 140/16.03.2017). Oferta educationala a programului de licenta PCM cuprinde locuri bugetate si cu taxa pentru Învatamantul cu Frecventa.

Competente profesionale:

 • aplicarea normelor ISO, de asigurare a calitatii totale, de protectie a consumatorului si a mediului;
 • elaborarea, implementarea si gestionarea de proiecte în domeniul protectiei consumatorului si a mediului;
 • aprofundarea cunostintelor de specialitate, dezvoltarea capacitatii de a identifica si localiza problemele de mediu;
 • stabilirea interactiunii factorilor naturali si antropici si evaluare impactului generat de acestia asupra mediului natural, antropic si a sigurantei alimentare.

Ocupatii posibile conform COR:

Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer productie - 215205; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene - 242213; Auditor de mediu - 325703; Analist de mediu - 263203; Asistent de cercetare în ecologie si protectia mediului - 213147; inspector protectia mediului – 325712.

Plan invatamant PCM

Programul Studii de licenta:

Extracte si Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.)

Titlul obtinut: inginer

Denumire calificare: Extracte si aditivi naturali alimentari

Cod calificare: L10302005040

Domeniu fundamental: Stiinte ingineresti

Nivel de studiu: Licenta

Numarul total de credite: 240

Durata de studiu: 4 ani

Numar locuri bugetare:  20

Numar locuri cu taxa:  30

Cadru legal:

Programul de licenta Extracte si Aditivi Naturali Alimentari (E.A.N.A.), program unic în tara, are o traditie de 20 de ani în pregatirea inginerilor de industrie alimentara specializati în obtinerea si utilizarea aditivilor alimentari. Programul de licenta EANA este acreditat (Adresa ARACIS nr. 8100/10.08.2010) si  cuprins în lista domeniilor si specializarilor pentru studiile universitare de licenta aparuta în Nomenclatorul domeniilor de studii universitare de licenta si al specializarilor din cadrul acestora (M.O. nr. 447/22.07.2013). Oferta educationala a programului de licenta E.A.N.A. cuprinde pentru forma de învatamant cu frecventa pe langa locurile bugetare si locuri cu taxa.

Competente profesionale:

 • descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul stiintelor ingineresti;
 • descrierea, analiza si utilizarea conceptelor si teoriilor fundamentale din domeniul chimiei si ingineriei chimice;
 • exploatarea proceselor si instalatiilor cu aplicarea cunostintelor din domeniul ingineriei chimice;
 • exploatarea proceselor si instalatiilor specifice procesarii extractelor si aditivilor naturali;
 • utilizarea conceptelor de baza din domeniul managementului pentru procesarea, rafinarea si conservarea extractelor si aditivilor naturali de uz alimentar.

Ocupatii posibile conform COR:

Consilier inginer chimist - 214504; Expert inginer chimist - 214505; Expert inginer industria alimentara - 214518; Inginer productie - 215205; Inspector de specialitate inginer chimist - 214506; Inspector de specialitate inginer industria alimentara - 214519; Referent de specialitate inginer chimist - 214507; Referent de specialitate inginer industria alimentara - 214520.


Actualizat de: Admin TPA la data 2018-05-05
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara