Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Februarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Parteneri
 
 
Realizari

Facultatea noastrã, cea mai tânãrã din universitate, se poate mândri cu numeroase realizãri, acestea se leagã de numele unor prestigioºi membrii ai comunitãþii noastre academice.

Acad. Prof. Dr. Pãun Ion Otiman

 • Membru titular din anul 1999 al  Academiei Române
 • Preºedintele Filialei Timiº a Academiei Române (2003-2006)
 • Membru titular din anul 2002 al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
 • Director fondator al Revistei Agricultura Banatului (1993-2004)
 • Preºedinte al Comisiei de Agriculturã, Industrie Alimentarã ºi Silviculturã în Senatul României (1992-1995)
 • Secretar al Senatului României (1996)
 • Preºedinte al Comisiei de învãþãmânt ºi ºtiinþã a Senatului României (2000-2004)
 • Cetãþean de onoare al oraºului Philadelphia – Mississippi SUA (1993)
 • Premiul ION IONESCU DE LA BRAD al Academiei Române în anul 1990 pentru cartea Optimizarea producþiei agricole (Edit. Facla, 1987)
 • Premium OPERA OMNIA  al Ministerului Educaþiei Naþionale 2000, pentru întreaga activitate ºtiinþificã
 • Doctor Honoris Causa al Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã Bucureºti – 2002
 • Diploma de Onoare a MEC-CNCSIS PRO SCIENTIA în anul 2004
 • Premiul „Nicolae Sãulescu” (2006) al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti” pentru lucrarea „Dezvoltarea ruralã durabilã în România”, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2006 (coordonator)

Prof. Dr. Liviu SÂMBOTIN

 • Membru titular al Academiei Oamenilor de ªtiinþã din România
 • Membru asociat al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice
 • Membru fondator al Academiei Oamenilor de ªtiinþã
 • Membru  Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã  

Prof. Dr. Vasile GOªA

Membru în:

 • AMIER Asociaþia Managerilor ºi Inginerilor Economiºti din România
 • AGER Asociaþia Generalã a Economiºtilor din România
 • CECCAR Corpul Experþilor Contabili ºi a Contabililor Autorizaþi din România
 • SIRAR Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã din România
 • AEF Asociaþia Evaluatorilor Funciari din România
 • Societatea Românã de Horticulturã
 • Premiul Academiei Române „Ion Ionescu de la Brad” obþinut în anul 2005 pentru cartea „Management financiar în agriculturã”, Editura Mirton, Timiºoara, 2003
 • Premiul „Nicolae Sãulescu” (2006) al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu-ªiºeºti” pentru lucrarea „Dezvoltarea ruralã durabilã în România”, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2006 (colaborator)
 • Cercetãtor ºtiinþific gradul I la Academia Românã – Filiala Timiºoara – Centrul de cercetare pentru dezvoltare ruralã

Prof. Dr. Cornelia PETROMAN 

 • Certificat of distinction "In recognition of Outstanding Research " - 2010, acordat de catre The UNIVERSITY OF MALTA
 • Trei lucrari ISI premiate CNCSIS:

1. A study on the romanian organic market and consumers - cod CNCSIS 1293
2. Utilization of gestagen hormones and pituitary FSH extract in Inducing the superovulation at embryo donor cows - cod CNCSIS 1293
3. National grading of quality of beef and veal carcasses in Romania according to EUROP system – cod CNCSIS 85

 • Brevet de turism - eliberat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului, nr. 22227/13.oct. 2012, Bucuresti
 • Membru în:
  - European Association of Agricultural Economist (EAAE)
  - Societatea Academicã de Management din România (SAMRO)
  - Asociaþia Generalã a Economiºtilor din România (AGER)
  - Societatea Românã de Zootehnie, vicepreºedinte Filiala Timiº
  - Societatea Naþionalã Românã de ªtiinþa Solului (S.N.R.S.S.);
  - Asociaþia Generalã a Inginerilor din România (AGIR)
  - Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României (ACMV)
  - Societatea Românã de Horticulturã (SRH)
 • 4 lucrãri indexate ISI citate de 5 ori în Web of Science în anul 2013
 • 1 lucrare indexatã BDI citatã în Web of Science în anul 2013

Prof. Dr. Nicoleta MATEOC-SÎRB

 • Diploma de excellence (2012) pentru cartea ”Dezvoltare regionalã ºi ruralã. Evoluþii ºi tendinþe”, Euroinvent, Iaºi, mai 2012
 • ”Diploma de merit” pentru rezultate obþinute în activitatea managerialã, profesionalã ºi culturalã, (2008) acordatã de Universitatea Politehnica Timiºoara, Facultatea de Hidrotehnicã, Timiºoara
 • Premiul ”Nicolae Cernescu” (2007) pentru lucrarea ”Dezvoltarea ruralã ºi regionalã durabilã a satului românesc”, Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice, Bucureºti, 12 decembrie 2008
 • Premiul ”Gheorghe Ionescu Siseºti” (2006) - pentru Cercetare ºtiinþificã în cadrul Festivalului Internaþional de Poezie ”Mihai Eminescu”, Drobeta Turnu Severin – ianuarie 2006
 • Premiul ”Nicolae Sãulescu” (2006) al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice ”Gheorghe Ionescu-Siseºti” pentru cartea ”Dezvoltarea ruralã durabilã în România”, Editura Academiei Române, Bucureºti, 2007 (coautor)
 • Cercetãtor ºtiinþific gradul I la Academia Românã, Filiala Timiºoara (2005) – Centrul de cercetare pentru dezvoltare ruralã

Prof. Dr. Ioan CSOSZ

 • Diplomã de Doctor Honoris Causa - acordatã de Universitatea din Szeged, Facultatea de Agriculturã  din Hodmezovasarhely – 2010
 • Membru extern al Academiei Ungare (MTA) – începând cu anul 2000
 • Diplomã de merit pentru rezultatele obþinute în activitatea managerialã, profesionalã ºi culturalã acordatã Facultãþii de Hidrotehicã pe parcursul existenþei sale, UP Timiºoara, 2008
 • Diplomã pentru rezultate deosebite cu studenþii la AGRONOMIADÃ 2013

Prof. Dr. Ioan PETROMAN

 • Brevet de turism - eliberat de Ministerul Turismului, nr. 3635/23.nov. 1998, Bucuresti
 • Trei lucrãri ISI premiate CNCSIS în anul 2010:

1. A study on the romanian organic market and consumers -  cod CNCSIS 1293
2. Utilization of gestagen hormones and pituitary FSH extract in Inducing the superovulation at embryo donor cows - cod CNCSIS 1293
3. National grading of quality of beef and veal carcasses in Romania according to EUROP system- cod CNCSIS 85

 • Diplomã de excelenþã cu plachetã pentru merite deosebite în pãstrarea, promovarea ºi dezvoltarea învãþãmântului naþional românesc, acordat de Uniunea Jurnalisþilor din Banatul Istoric – 2012
 • Membru în:
  - European Association of Agricultural Economist (EAAE)
  - Societatea Academicã de Management din România (SAMRO)
  - Asociaþia Generalã a Economiºtilor din România (AGER)
  - Societatea Românã de Zootehnie, vicepreºedinte Filiala Timiº
  - Societatea Naþionalã Românã de ªtiinþa Solului (S.N.R.S.S.);
  - Asociaþia Generalã a Inginerilor din România (AGIR)
  - Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României (ACMV)
  - Societatea Românã de Horticulturã (SRH)
 • 6 lucrãri indexate ISI citate de 9 ori în Web of Science în anul 2013
 • 1 lucrare indexatã BDI citatã în Web of Science în anul 2013

Conf. Dr. Luminiþa PÎRVULESCU

Brevete de invenþie:

 • Brevet de Inventie, RO nr. 116521 B/30.03.2001, OSIM Bucuresti Procedeu pentru obtinerea unui unguent terapeutic, antireumatic si antitraumatic, pe baza de tioglicozizi din Brassica Oleracea
 • Brevet de Inventie, RO nr. 116565 B/30.03.2001, OSIM Bucuresti. Procedeu de obtinere a tioglicozizilor tetraacetilati din diferite materiale vegetale Premii si distincþii academice obþinute

Membru in colective de cercetare care au obtinut medalii de aur la Salonul International de Inventii de la Brusseles si Geneva:

 • Maria Caloianu, I. Ianculov, R. Palicica, Al. Moisuc, I. Gergen, R. Iordachel, Gallia Butnaru, Luminita Lucaci - Procede d’extraction des thyoglycosides tetraacethyles de differentes sources vegetales, Brussels, 11 noiembrie 1998, Belgia.
 • Maria Caloianu, I. Ianculov, R. Palicica, Al. Moisuc, M. Goian, H. Vermesan, Gallia Butnaru, R. Iordachel, I. Gergen, Luminita Pirvulescu, C. Iordachel - Creme de massage avec des principes actifs d’origine vegetale, Geneva, 3 mai 1999, Elvetia.
 • R. Palicica, I.Ianculov, Maria Caloianu, M. Goian, A. Moisuc, I. Gergen, Gallia Butnaru, Luminita Pirvulescu, Monica Butnaru - Obtention et emploi d’extraits alcooliques a base de matieres vegetales, Brussels, 16 noiembrie 2001, Belgia.
 • Maria Caloianu, R. Palicica, I. Ianculov, N. Manolescu, I. Jianu, A. Moisuc, M. Goian, Gallia Butnaru, I. Gergen, Luminita Pirvulescu, C. Iordachel, Monica Butnaru – Procede d’obtention des derives stabiles de vitamine U, Geneva, 3 mai 2002, Elveþia.

Conf. dr. Ioan BRAD

 • Responsabil implementarea programului internaþional de master „Administrarea Afacerilor Agricole” în colaborare cu Universitatea de ªtiinþe Aplicate Weihenstephan, Facultatea de Agriculturã, sucursala Triesdorf, Germania

Conf. dr. Cosmin SÃLêAN

 • Preºedinte al primei Universitãþi Rurale Europene în România (Septembrie 2001)
 • moderator la Universitatea Ruralã Europeanã Franþa 2002
 • premiul pentru Relaþii Internaþionale al Fundaþiei Orizonturi Universitare Timiºoara, 2005
 • Cercetãtor ºtiinþific gradul II la Academia Românã – Filiala Timiºoara – Centrul de cercetare pentru dezvoltare ruralã

Conf. dr. Ioana BÃLAN

 • Fondator al sistemului EUROP România, 2007
 • 1 lucrare ISI premiatã CSNSIS in anul 2010 „National grading of quality of beef and veal carcasses in Romania according to EUROP system – cod CNCSIS 85”

Alãturi de realizãrile cadrelor didactice Facultatea de Management Agricol se mai mândreºte cu diverse colaborãri cu parteneri ai mediului de afaceri local (Camera de Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Timiºoara, tour-operatori, societãþi comerciale agricole), iar pe plan internaþional facultatea are colaborãri cu universitãþi de prestigiu din Europa (Universitatea Hohenheim, Germania, Universitatea de ªtiinþe Aplicate Weihenstephan, Muenchen, Germania, Facultatea de Agriculturã, Bingen, Germania, Universitatea din Novi Sad, Serbia, Universitatea din Szeged, Facultatea de Agriculturã, Hódmezovásárhely).

Planuri de viitor

 • înfiinþarea unui centru de practicã pentru studenþii facultãþii noastre în domeniul turismului ºi agroturismului;
 • înfiinþarea unui centru de formare ºi instruire în domeniul turismului ºi agroturismului (ex. administrator pensiune agroturisticã, ghid turistic)
 • înfiinþarea unui centru de cercetare în domeniul “Management în agroturism”

 


Actualizat de: Admin Management la data 2015-03-10
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara