Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Februarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
Parteneri
 
 
Invatamant la Distanta

În anul academic 2017/20168 Facultatea de Management Agricol oferă studenților săi următoarele specializări::

Cifra de școlarizare la Ciclul Licență - anul universitar 2017/2018:

- Forma de Învățământ la Distanță - ID:

Specializarea

ID

Taxă

Inginerie economică în agricultură

-

Inginerie și management în alimentație publică și agroturism

150

Inginerie și management în industria turismului

-

TOTAL

150

Durata studiilor, pentru toate specializările menționate, este aliniată Hotărârii de la Bologna și este de 4 ani.

Informații suplimentare despre organizarea ciclului de licență se pot obține accesând meniul „Forme de învățământ” de pe site-ul Universității.

Informații despre examenul de admitere găsiți aici.


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ”

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstrații și aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei și managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești

2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnico-economice și manageriale

3. Elaborarea de politici și strategii funcționale privind dezvoltarea și finanțarea activităților economice din spațiul rural și gestionarea proceselor economice și financiare

4. Planificarea, proiectarea, programarea prin utilizarea și personalizarea aplicațiilor software dedicate și conducerea unor procese și sisteme de producție de complexitate medie și evaluarea tehnico-economică a acestora

5. Conducerea unităților de producție, gestiunea resurselor cu accent pe IMM_uri și a celor de aprovizionare și desfacere din domeniul agricol și agroalimentar

6. Consiliere, consultanță profesională și de integrare pe filiera agroalimentară

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks specific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and management documents
3. Designing functional policies and strategies for the development and financing of economic activities in the rural area and managing economic and financial processes
4. Planning, designing and programming through the use and personalising of software applications for the operation of certain medium-complexity processes and systems of production and their technical and economic assessment
5. Operating production units, managing resources with emphasis on SMEs and supply and retail business in agriculture and food trade
6. Counselling, consultancy and integration in the agro-food chain

Plan de învățământ - ID - Inginerie Economică în Agricultură (IEA)


PROGRAMUL DE STUDII: ,,INGINERIE ȘI MANAGEMENT ÎN ALIMENTAȚIE PUBLICĂ ȘI AGROTURISM”

COMPETENȚE PROFESIONALE:

1. Efectuarea de calcule, demonstrații si aplicații, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei si managementului pe baza cunoștințelor din științele fundamentale și inginerești

2. Elaborarea și interpretarea documentației tehnice, economice si manageriale

3. Planificarea fluxurilor, proceselor și sistemelor tehnice, economice, financiare si socio-culturale în unitațile de alimentație publică și agroturism; controlul și evaluarea acestor activități

4. Gestionarea sistemelor de informații: aplicații software – operare si customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului

5. Managementul unităților de producție/prestări servicii în alimentație publică și agroturism și a strategiilor și politicilor de marketing din domeniu

6. Conceperea unor noi produse și servicii; controlul calității și auditul producției/serviciului nou prestat

PROFESSIONAL COMPETENCIES:
1. Calculating, demonstrating and applying in solving tasks sepcific to engineering and management based on fundamental and engineering sciences
2. Designing and interpreting technical, economic and managerial documents
3. Planning technical, economic, financial and socio-cultural flows, processes and systems in food services and agritourism; control and assessment of these activities
4. Managing information systems: software applications – operating and customising based on indices specific to the field
5. Managing production/service units in food services and agritourism and marketing strategies and policies in the field
6. Designing new products and services; quality control and audit of the new product/service

Plan de învățământ - ID - Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism (IMAPA)


Actualizat de: Admin Management la data 2017-10-16
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara