Ultimele Noutati
Programul national TABERE STUDENTESTI 2016
 
Mai
09
Postat de: Admin Management
Sectiune: FMA
pe perioada vacantei de vara
Calendar Evenimente
<< Decembrie, 2017 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Domenii prioritare

STRATEGII DE CERCETARE:

 1. Restructurarea agriculturii ºi implementarea mãsurilor de dezvoltare ruralã durabilã în România.
 2. Cercetãri privind dezvoltarea pieþei financiare în spaþiul rural - sisteme de finanþare a agriculturii ºi a activitãþilor conexe.
 3. Modalitãþi de perfecþionare a managementului în agriculturã în vederea creºterii eficienþei economice, a calitãþii produselor ºi a promovãrii produselor agricole româneºti la export.
 4. Cercetãri privind modernizarea ºi îmbunãtãþirea procesãrii ºi marketingului produselor agroalimentare.
 5. Gestionarea capacitãþilor de producþie în corelaþie cu cererea de servicii în mediul rural.
 6. Proiectarea unor sisteme de prestãri servicii pentru fermele mici ºi mijlocii (ferme familiale si exploataþii de tip comercial).
 7. Strategii ºi politici de redresare a agroturismului ºi turismului rural.
 8. Modalitãþile  de valorificare a spaþiului rural ºi exploataþiilor agricole existente prin agroturism.
 9. Valorificarea resurselor prin activitatea de serviciu agroturistic.
 10. Interconexiunea între dezvoltarea serviciilor ºi evoluþia turismului.
 11. Serviciile turistice ºi ocuparea forþei de muncã.
 12. Creºterea calitãþii serviciilor turistice prin implementarea Codului Global de Eticã în turism.

PLAN STRATEGIC DE CERCETARE STIINTIFICA A FACULTATII DE MANAGEMENT AGRICOL PE PERIOADA 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE ECONOMICA IN AGRICULTURA, 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE SI MANAGEMENT IN ALIMENTATIE PUBLICA SI AGROTURISM, 2012-2016

PLAN DE CERCETARE STIINTIFICA, INGINERIE SI MANAGEMENT IN INDUSTRIA TURISMULUI, 2012-2016

DIRECÞII ªI DOMENII DE CERCETARE:

 • Modele ºi metode complexe de cercetare în dezvoltarea ruralã durabilã a României.
 • Soluþii privind promovarea investiþiilor în exploataþiile agricole.
 • Fundamentarea tehnico-economicã a tehnologiilor de producþie, determinarea costurilor, estimarea preþurilor de valorificare ºi a gradului de rentabilizare la produsele agricole vegetale ºi animale.
 • Estimarea dimensiunii forþei de munca real disponibile in mediul rural.
 • Managementul agroturismului ºi turismului interetnic în Banat.
 • Perfecþionarea sistemelor de finanþare - creditare a agriculturii.
 • Creºterea capacitãþii de absorbþie a fondurilor europene pentru agriculturã ºi dezvoltare ruralã.
 • Îmbunãtãþirea informãrii consumatorilor despre produsele agroalimentare ecologice prin realizarea unui sistem informatic.
 • Eficienþa strategiilor manageriale în domeniul obþinerii ºi valorificãrii produselor agroalimentare ecologice.
 • Studii privind finanþarea dezvoltãrii rurale.
 • Cadrul Financiar Multianual (CFM) 2014-2020 ca suport am Politicii Agricole Comune.
 • Estimãri privind costurile de producþie ºi preþurile pe piaþa internã la principalele produsele cerealiere.
 • Impactul activitãþilor de management privind utilizarea factorilor de producþie în exploataþiile agricole.
 • Modernizarea ºi îmbunãtãþirea procesãrii ºi marketingului produselor agroalimentare.
 • Cercetãri de dezvoltare ruralã durabilã în regiunea 5 Vest.
 • Cercetãri cu privire la compatibilitatea exploataþiilor agricole româneºti cu cele europene.
 • Analiza posibilitãþilor de finanþare a exploataþiilor agricole.
 • Implementarea E-consultanþei agricole.
 • Analiza mediului extern ºi a competitivitãþii exploataþiilor agricole vegetale din zona Banatului.
 • Cercetãri privind extinderea turismului rural în regiunea de dezvoltare economicã 5 Vest.
 • Rolul ºi importanþa agriculturii ecologice în contextul dezvoltãrii durabile.
 • Analiza comparativã a calitãþii produselor alimentare folosind metodele calimetriei.
 • Îmbunãtãþirea calitãþii sucurilor de fructe prin optimizarea procesului tehnologic.
 • Implementarea capacitãþii antioxidante ca indicator de calitate a produselor alimentare.
 • Rolul agroturismului in relansarea economica a satului romanesc.
 • Influenþa politicilor agrare asupra dezvoltãrii turismului rural.
 • Rolul ºi importanþa serviciilor de asistenþã socialã în dezvoltarea spaþiului rural.
 • Serviciile de consultanþã pentru producãtorii agricoli
 • Categoriile  de  resurse  locale - baza  pentru  organizarea  ºi desfãºurarea serviciilor în mediul rural
 • Potenþialul turistic – factor major în dezvoltarea activitãþii turistice
 • Orizontul de dezvoltare ºi beneficiile agroturismului pentru zonele rurale româneºti
 • Marketingul produsului agroturistic
 • Tendinþele cererii ºi ofertei ºi structura principalelor forme de turism rural european
 • Integrarea agroturismului romanesc în circuitul turistic European
 • Alinierea serviciilor din agroturismul românesc la nivelul serviciilor  turistice europene
 • Analiza implementãrii unui sistem de calitate în unitãþiile de servicii agroturistice
 • Promovarea serviciilor agroturistice prin crearea ºi dezvoltarea GAL-urilor
 • Valorificarea potenþialului balnear prin diversificarea serviciilor turistice
 • Creºterea calitãþii serviciilor turistice prin implementarea Codului Global de Eticã în turism
 • Dezvoltarea ºi promovarea serviciilor turistice
 • Calitatea serviciilor în industria hotelierã
 • Conceperea unei mãrci de calitate în seviciile de turism din România
 • Serviciile turistice – factori mobilizatori ai ocupãrii forþei de muncã
 • Strategia transferului de know-hov în dezvoltarea turismului
 • Calitatea serviciilor în industria hotelierã

Actualizat de: Admin Management la data 2014-05-14
Web design Timisoara
Prezentare Facultate  |    Noutati  |   Evenimente  |   Localizare pe harta  |   Contact
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara