Ultimele Noutati
Targ de Craciun la Iulius Mall
 
Dec
14
Postat de: AdminHORTI
Sectiune: Faculty of Horticulture and Forestry
Targ de Craciun la Iulius Mall
Anunturi
OFERTA POMI FRUCTIFERI CERTIFICATI
USAMVB Statiunea Didactica Timisoara
Anunt demarare achizitie publica
Anunt privind demararea achizitiei publice
ANELiS - Acces National la Literatura Stiintifica de Cercetare
Acces National Electronic la Literatura Stiintifica de Cercetare
Calendar Evenimente
<< Ianuarie, 2018 >>
DuLuMaMiJoViSa
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Parteneri
 
 
Facultatea de Horticultura si Silvicultura

CONDUCÃTORI DOCTORAT

Prof.dr. Viorel Berar

Prof.dr. Viorel Berar

Nr. telefon:

0256 277135
E-mail:
berar _viorel @yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1994

Profesor: 1998

Conducãtor doctorat: 2003, domeniul Horticulturã

Publicaþii: 6 cãrþi, 1 tratat, 3 cursuri, peste 95 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 20

Membru: Academia Oamenilor de ªtiinþã din România, Asociaþia Generalã a Inginerilor din RomÂnia, Societatea Horticulturilor din România, Societatea Naþionalã de Protecþia Plantelor, Societatea Inginerilor Agronomi din România, Asociaþia pentru cercetare multidisciplinarã din zona de vest; Societatea legumicultorilor privaþi din judeþul Timiº.

Domenii de competenþã: legumiculturã, producere de sãmânþã ºi material semincer, culturi forþate

 


Prof.dr. Gallia Butnaru

Prof.dr. Gallia Butnaru

Nr. telefon:

0256 277219;
0256 200471
0271 251364

E-mail:
galliab@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1972

Profesor: 1993

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Horticulturã

Profesor Honoris Causa 2002 (Universitatea Bio-Terra Bucureºti)

Publicaþii: 4 monografii ºi 16 cãrþi, din care 5 cotate ISI, 401 lucrãri ºtiinþifice, din care peste jumãtate publicate În strãinãtate

Brevete de invenþii/inovaþii: 12

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 74

Membru: Societatea Europeanã ESNA, Asociaþia Internaþionalã Triticale

- membrã în Consiliul Executiv pentru Europa de Est; Societatea Internaþionalã EUCARPIA, Organizaþia Europeanã de Biologie Celularã - membrã în Consiliul Executiv Naþional; Societatea Americanã de Geneticã; Expert Internaþional Cercetare ABI; Societatea internaþionalã de propagare a plantelor ornamentale; Societatea de Geneticã; Societatea de Biologie; Societatea Românã de Biologie Celularã; Societatea Naþionalã pentru ªtiinþa Solului; Academia Oamenilor de ªtiinþã din România - Secretar General Timiºoara; Asociaþia Românãã de Culturi de Þesuturi Vegetale; Societatea Naþionalã de Protecþie a Mediului; Asociaþia românã pentru promovarea fluidelor magnetice membrã în comitetul director; Societatea de Geneticã "Soveja"; Societatea Românã de Ecologie; Asociaþia pentru cercetare multidisciplinarã din zona de vest a României - membrã în consiliul director; Asociaþia Inginerilor din România

Domenii de competenþã: geneticã; geneticã molecularã; citogeneticã; biohazard la plante; evoluþia populaþiilor locale din Banat

Premii: Premiul Mendel, 1983 (Cehoslovacia), Premiul Academiei Române "Ion Ionescu de la Brad" (1984); de 4 ori Premiul Consiliului Rectorilor din Romania, pentru cercetarea ºtiinþificã; Medalia de aur la Salonul Internaþional de Inventicã, Iaºi; 7 Medalii de aur la Salonul EUREKA Bruxelles; Medalia de aur la Salonul de Inventicã de la Geneva (Elveþia)


Prof.dr. Emil Drãgãnescu

Prof.dr. Emil Draganescu

Nr. telefon:

0256 499244
E-mail:
draganescuemil@hotmail.com
Doctor în Horticulturã: 1974

Profesor: 1993

Conducãtor doctorat: 1997, domeniul Horticulturã

Publicaþii: 25 cãrþi, peste 150 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 3

Membru: Societatea Românã de Horticulturã; Academia Oamenilor de ªtiinþã - filiala Timiºoara; Societatea Horticultorilor Timiº;

Domenii de competenþã: pomiculturã, pomologie, biologie pomicolã, sortimente.

Prof.dr. Lãzureanu Aurel

Prof.dr. Lazureanu Aurel

Nr. telefon:

0256 277022
E-mail:
hortim@yahoo.com
Doctor în Agronomie: 1982

Profesor: 1994

Conducãtor doctorat: 1996, domeniul Agronomie

Publicaþii: 12 cãrþi, 215 lucrãri ºtiinþifice

Membru: Membru asociat al Academiei de ªtiinþe Agricole ºi Silvice; Asociaþia Oamenilor de ªtiinþã din România, Societatea de Istorie ºi Retrologie Agrarã, Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, Societatea Legumicultorilor din judeþul Timiº, Societatea de ªtiinþa Solului, preºedinte al Clubului Specialiºtilor din judeþul Timiº.

Domenii de competenþã: agrotehnicã, agrotehnicã ºi herbologie, persistenþa ºi remanenþa pesticidelor, microbiogia solului


Prof.dr. Gabriel Nedelea

Prof.dr. Gabriel Nedelea

Nr. telefon:

0256 454536
E-mail:
gabrielned @.com

Doctor în Agronomie: 1976

Profesor: 1991

Conducãtor doctorat: 1990, domeniul Horticulturã

Publicaþii: 15 cãrþi, 178 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 25

Membru: International Society for Plant Molecular Biology, Societatea Naþionalã de Geneticã, Academia Oamenilor de ªtiinþã

Domenii de competenþã: genetica ºi ameliorarea plantelor; biotehnologii vegetale; resurse genetice la plante


Prof.dr. DOBREI ALIN

Nr. telefon:

0744164469
E-mail:
alin1969tmro@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 2000

Profesor: 2007

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Agronomie

Publicaþii: carti si manuale:13, lucrari stiintifice: 97, articole:74

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 27

Premii: Premiul CNCSIS 2008-premierea rezultatelor cercetãrii Articol ISI (noiembrie 2008) -Premiul SRH 2003 pentru lucrarea Viticulturã, Ed. Agroprint, Timiºoara - Premiul SRH 2008 pentru lucrarea Ampelografie, Ed. Solness Timiºoara, Dobrei Alin, Rotaru Liliana, Morelli Silvano

Membru: Societatea Românã a Horticultorilor din România, Asociaþia Amicii Rozelor,Asociaþia Generalã a Inginerilor din România, International Society for Horticultural Science (ISHS)

Domenii de competenþã: Viticulturã- Vinificaþie


Prof.univ.dr. Madoºã Emilian

Nr. telefon:

0742144722
E-mail:
madosae@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 1998

Profesor: 2004

Conducãtor doctorat: 2008, domeniul Agronomie

Publicatii: cãrti si manuale:6, lucrãri ºtiintifice: 145

Contracte de cercetare: 25 contracte, din care : 5 internaþionale, la 5 contracte director

Participari la manifestari stiintifice strãinatate: 18

Membru: Asociatia pentru Cercetare Multidisciplinara din Zona de Vest; International Society for Horticultural Sciences

Domenii de competenta: Ameliorarea plantelor, Geneticã vegetala, Valorificarea biodiversitãþii ºi a resurselor genetice vegetale locale, Producere de sãmânþã si material sãditor


Prof.dr. ing. Radu-Liviu ªumãlan

Prof.dr. ing. Radu-Liviu ªumãlan

Nr. telefon:

0256-424232, mobil - 0723547363
E-mail:
plantphysiology.ro@gmail.com

Doctor în Agriculturã ºi Horticulturã: 1998

Profesor: 2008

Conducãtor doctorat: 2008, domeniul Horticulturã

Publicaþii: 132 lucrãri ºtiinþifice

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 37

Membru: Asociaþia Generalã a Inginerilor din România (AGIR), Societatea Românã a Horticultorilor din România, Societatea Internationalã pentru ªtiinþe Horticole (ISHS), Membru fondator al „Centrului de Consultanþã ºi Cooperare Ruralã Euroregionalã”, Membru fondator al ”Institutului de cercetãri pentru bioresurse energetice vegetale”

Domenii de competenþã: Competenþe ºtiinþifice: Fiziologie vegetalã, fiziologia plantelor regenerate “in vitro”, ecofiziologie vegetalã, reacþii metabolice ale plantelor supuse stresului abiotic, fiziologia biosintezei compuºilor organici, fiziologia formãrii recoltei

Competenþe organizatorice: Coordonarea activitãþii de cercetare ºtiinþificã studenþeascã, coordonarea întocmirii de lucrãri de licenþã, disertaþie, teze de doctorat, manager proiecte de cercetare naþionale ºi internationale, furnizarea ºi obtinerea de informatii prin simpozioane si work-shopuri, rapoarte privind modul de realizare a activitãþii de cercetare ºi gestionare a bugetelor repartizate contractelor de cercetare.

Alte aptitudini ºi competenþe: Geneticã ºi ameliorarea plantelor: Cercetãri privind caracterizarea toleranþei la factori de stress abiotici a materialului biologic, linii parentale, populaþii locale, soiuri, hibrizi, etc. utilizaþi în programele de ameliorare Fiziologia plantelor regenerate “in vitro”. Cercetãri asupra metabolismului explantelor cultivate pe medii aseptice, implicaþiile factorilor de mediu în procesele de aclimatizare a materialului biologic obþinut prin tehnici “in vitro”. Biochimie vegetalã: Studii privind metabolismul proteinelor în þesuturile vegetale supuse condiþiilor de stres osmotic. Cercetãri asupra biosintezelor de prolinã ºi clorofilã în aparatul foliar al plantelor supuse condiþiilor de deficit hidric.


Prof.dr.Bãla Maria

Nr. telefon:

0745119770
E-mail:
mariabalamonicabala@yahoo.com

Doctor în Agricultura si Horticultura, specializarea Pomicultura: 1998

Profesor: 2003

Conducãtor doctorat: 2008, domeniul Horticultura

Publicaþii: carti si manuale:6, lucrari stiintifice: 120

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 1

Premii: 1. Dilpomã din partea AGIR, Filiala Timiº, la concursul “Cartea Tehnicã” din anul 2006 pentru lucrarea “Ghid practic de horticulturã”. 2. Diplomã din partea EXPO FLORI DE MAI, ediþia I din anul 2007, Asociaþiei Amicii Rozelor, Filiala Timiºoara 3. Premiul SRH în anul 2008 pentru lucrarea “Floriculturã generalã ºi specialã”aparutã în anul 2007. 4. Premiul III al AGIR filiala Timiº, în anul 2008 la concursul “Cartea tehnicã” pentru cartea “Floriculturã generalã ºi specialã”. 5. Diplomã de onoare din partea AGIR filiala Timiº, Societatea Femeilor Inginer pentru cartea “Floriculturã generalã ºi specialã”. 6. Diplomã de Merit (Ziua Calitãþii Timiºene) din anul 2009 din partea AGIR ºi CERCUL DE INGINERII AGRICOLE TIMIª.

Membru: “Amicii Rozelor”, presedinta filialei Timis; - Asociatia Inginerilor Agronomi din Romania; - Membra a ISHS (International Society of the Horticultural Science); - Membra la Institutul de Biotehnologia plantelor din cadrul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara; - a Comisiei de refacere a Parcului Rozelor din Timisoara; - a comisiilor de licenta, de Stat, de doctorat ; - in comisia de definitivat a cadrelor didactice de la liceele de profil.

Domenii de competenþã: Floriculturã - Pomiculturã


Prof.dr.BOTÃU DORICA

Nr. telefon:

0749815617 ; 0256.277238
E-mail:
dbotau@yahoo.com

Doctor în Horticultura: 1999

Profesor: 2007

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Horticultura

Publicaþii: 100

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 9

Brevete inventie: 2 cereri de brevet de inventie inregistrate la OSIM

Premii: Diploma de Excelenþã ºi Medalia de aur la Salonul International al Cercetarii, Inovarii si Inventicii, Cluj-Napoca, 2009, pentru Cerere de brevet Inventie nr A/00742 din 22.09.2008, - Diploma si medalia de aur la Expozitia Internationala a Creativitatii si inovarii, Iasi 2009, pentru Cerere de brevet Inventie nr A/00742 din 22.09.2008, PREPARAT GEMOTERAPIC PENTRU TRATAMENTUL DIABETULUI NON-INSULINO-DEPENDENT PE BAZÃ DE MOMORDICA CHARANTIA - Diploma de Excelenþã si medalia de aur la Salonul Cercetãrii – INVENTIKA 2009, Bucureºti pentru Cerere de brevet Inventie nr A/00688 din 8.09.2009, - Medalia de argint la British Invention Show, Londra, octombrie 2009, pentru Cerere de brevet Inventie nr A/00742

Membru: - Asociaþia Romanã de Culturi de Celule ºi Þesuturi Vegetale (1994 - pânã în prezent);- Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest a României (1997 - pânã în prezent);.

Domenii de competenþã: Biotehnologii vegetale: regenerare si multiplicare in vitro la plante de cultura, stres-selectie in cultura de celule vegetale pentru toleranta la factori nefavorabili, mutageneza in vitro, inducerea si evaluarea variabilitatii somatice prin metode biochimice, moleculare si citogenetice, transformare genetica la plante. Biotehnologii microbiene: transformare genetica la microorganisme de interes industrial; cultivarea controlata a microorganismelor pentru obtinerea de enzime.


Prof.dr. SORIN CIULCA

Nr. telefon:

0256/277217; 0721/537784
E-mail:
c_i_sorin@yahoo.com

Doctor în Horticultura: 2000

Profesor: 2007

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Horticultura

Publicaþii: 117; cursuri si indrumatoare universitare 3; carti-unic autor 3;

Participãri manifestãri ºtiinþifice strãinãtate: 12

Brevete inventie: Preparat gemoterapic pentru tratamentul diabetului non-insulino-dependent pe bazã de Momordica charantia – nr. înreg. OSIM – A/00742 din 22.09.2008 - Ianculov Iosif, Botãu Dorica, Ciulca Sorin, Palicica Radu, Halmagean Lucian, Criºan Simona

Premii: Preparat gemoterapic pe bazã de momordica charantia pentru tratamentul diabetului non-insulino dependent.Medalie de aur – PROINVENT Salonul Internat. al cercetãrii, inovãrii ºi inventicii, ed. VII, Cluj-Napoca. Gemotherapic preparation for diabetic treatment Gold Medal in European Exhibition of Creativity and Innovation, Iaºi. Gemotherapy Momordica Silver Medal in British Invention Award, London, 2009

Membru: - Asociaþia pentru Cercetare Multidisciplinarã din Zona de Vest ; - Societatea Românã de Horticulturã; - Eucarpia; - International Society for Horticultural Sciences

Domenii de competenþã: Tehnicã experimentalã; Genetica cantitativã; Ameliorarea plantelor; Biostatisticã


Prof.dr. Cârciu Gheorghe

Prof.dr. Cârciu Gheorghe

Nr. telefon:

0256277262; 0745316917
E-mail:
carciu_gheorghe@yahoo.com

Doctor în Agronomie: 2002

Profesor: 2007

Conducãtor doctorat: 2007, domeniul Agronomie

Publicaþii:-Lucrãri ºtiinþifice – 112; - Cãrþi – 13

Membru:- Societatea Nationala Românã pentru ªtiinþa Solului -Asociaþia Pentru Cercetare Multidisciplinara din zona de Vest a României -Asociaþia Generalã a Inginerilor din România - Societatea Românã a Horticultorilor - Societe Internationale de la Science Horticole

Domenii de competenþã: ªtiinþe Agricole


 

 


Actualizat de: Admin USAMVBT la data 2016-06-06
Web design Timisoara
USABMVT
Copyright © 2018. Toate drepturile rezervate
Web design Timisoara