Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
CONFERINTA TEMATICA

Stimatã doamnã/ Stimate domn,
 
Ne face o deosebitã plãcere sã vã invitãm la
CONFERINÞA TEMATICÃ
PNDR 2007 – 2013 - Lecþii învãþate.
PNDR 2014- 2020 - Perspective pentru dezvoltarea ruralã în agriculturã”
 
organizatã de
 
Reþeaua Naþionalã de Dezvoltare Ruralã ºi
Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale
 

în perioada 23-24 octombrie a.c., în  Aula Magna din cadrul Universitãþii  de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „ Regele Mihai I al României” din Timiºoara

Conferinþa îºi propune abordarea unor subiecte actuale, de mare interes, atât pentru dezvoltarea ruralã în general cât ºi pentru noua perioadã de programare 2014-2020.

Evenimentul se bucurã de participarea Ministrului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, Daniel Constantin, a Secretarului de Stat în Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, George Turtoi ºi de participarea altor personalitãþi marcante din România.

Mai multe detalii regãsiþi în Agenda evenimentului.

 
Vã aºteptãm cu mult drag.
 

Invitație

Agenda evenimentului

Formular de înscriere - PDF - DOCCopyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty