Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simpozionul Stiintific International

Facultatea de Management Agricol, în colaborare cu Academia Românã - Filiala Timiºoara, Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu - ªiºeºti”, Filiala Timiºoara, Facultatea de Agriculturã din Hódmezövásárhely și Societatea Academicã de Management din România - Filiala Timișoara, vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ºtiinþific internaþional cu tema „MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII RURALE DURABILE”.

Simpozionul se va desfãșura în perioada 25 - 26 mai 2017 și este structurat pe 4 secþiuni:

 

Mai multe detalii puteți gãsi pe pagina dedicatã Manifestãrilor Stiințifice, Facultatea de Management AgricolCopyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty