Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Inregistrare on line SIMPOZIONUL ªTIINÞIFIC INTERNAÞIONAL BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALE

FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII din Timiºoara–România,
 
împreunã cu 
 
FACULTATEA DE AGROBIOLOGIE ªI RESURSE ALIMENTARE din Nitra-Slovacia,
FACULTATEA DE AGRICULTURàdin Èeské Budìjovice–Cehia
și       
INSTITUTUL MEDITERANEAN DE BIDIVERSITATE SI ECOLOGIE MARINÃ SI CONTINENTALÃdin Franța
 
 
ORGANIZEAZà în perioada 24-25 mai 2012
 
 SIMPOZIONUL ªTIINÞIFIC INTERNAÞIONAL
BIOINGINERIA
RESURSELOR
ANIMALIERE
 
8 Martie 2012 – comunicarea intenþiei de participare ºi trimiterea rezumatului în limba  englezã prin înregistrare on-line la              www.fzb-cercetare.ro
 
înregistrare on line 


Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty