Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simpozionul Stiintific International BIOINGINERIA RESURSELOR ANIMALIERE 2013

 
 
 
INVITATIE
 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII din Timiºoara–România, FACULTATEA DE AGRICULTURÃ din Èeské Budìjovice–Cehia, FACULTATEA DE AGROBIOLOGIE ªI RESURSE ALIMENTARE din Nitra-Slovacia, FACULTATEA DE TEHNOLOGIE AGRICOLA din Salonic, Grecia și INSTITUTUL DE CERCETARI VETERINARE din Salonic, Grecia vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ªtiinþific Internaþional care se va organiza în perioada 30-31 mai 2013.
Vom fi deosebit de bucuroºi sã ne onoraþi cu prezenþa la aceastã manifestare ºtiinþificã aniversarã.
 
INVITATION
 
 
 
     The FACULTY OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGIES Timisoara-Romania, the FACULTY OF AGRICULTURE, Ceské Budejovice-Czech Republic, the FACULTY OF AGROBIOLOGY AND FOOD RESOURCES, Nitra-Slovakia, the FACULTY OF BIOTECHNOLOGY AND FOOD SCIENCES, Nitra-Slovakia, DEPARTMENT OF ANIMAL PRODUCTION, FACULTY OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY ALEXANDER TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF THESSALONIKI,  Greece and HELLENIC AGRICULTURAL ORGANIZATION DEMETER, N.AG.RE.F., Thessaloniki, Greece cordially invite you to attend the International Scientific Symposium that will be held in May 30-31, 2013.
 
 
 


Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty