Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simopzionul Stiintific International

Facultatea de Management Agricol, în colaborare cu Academia Românã - Filiala Timiºoara, Academia de ªtiinþe Agricole ºi Silvice „Gheorghe Ionescu - ªiºeºti”, Filiala Timiºoara, Facultatea de Agriculturã din Hódmezövásárhely și Societatea Academicã de Management din România - Filiala Timișoara, vã adreseazã invitaþia de a participa la Simpozionul ºtiinþific internaþional cu tema „MANAGEMENTUL DEZVOLTÃRII RURALE DURABILE”.

Simpozionul se va desfãșura în perioada 29 - 30 mai 2014 și este structurat pe 4 secþiuni:

Pentru detalii vã rugãm sã accesați pagina de Manifestãri științifice a Facultãții de Management Agricol (click aici)Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty