Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere 2014

Calendarul admiterii 2014


Sesiunea iulie 2014

14.07.2014 - 28.07.2014 - (în 28.07 înscrieri până la ora 14)
28.07.2014 - afișarea rezultatelor
29.07.2014 - confirmarea locurilor bugetate până la ora 14
30.07.2014 - confirmarea locurilor cu taxă


Sesiunea septembrie 2014
08.09.2014 - 18.09.2014 - (Înscrieri în limita locurilor rămase libere. În 18.09 înscrieri până la ora 14)
18.09.2014 - afișarea rezultatelor
19.09.2014 - confirmarea locurilor cu taxă


Programul înscrierilor
Luni - Vineri 8:00 - 15:00
Sâmbătă 8:00 - 12:00

 

CRITERIUL DE ADMITERE LA LICENȚĂ
Departajarea candidaților se va face pe baza mediei de la bacalaureat. Departajarea candidaților cu aceeași medie de bacalaureat se va face luând în considerare nota cea mai mare la limba română (scris) și apoi, dacă se impune, matematică (scris).
 

CRITERIUL DE ADMITERE LA MASTER
Criteriul de departajare este reprezentat de nota calculată ca medie aritmetică a mediei de absolvire a facultății și a mediei la examenul de finalizare a studiilor.

 

Acte necesare pentru înscriere

LICENȚĂ
- diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original;
- certificat de naștere în copie legalizată;
- adeverință medicală tip din care să rezulte că persoana care se înscrie la admitere este aptă pentru domeniul la care candidează;
- pentru candidații studenți: adeverință din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată a diplomei de bacalaureat sau diplomei echivalente cu aceasta și a foii matricole, respectiv diplomă de licență sau absolvire a unei facultăți sau a unui colegiu, în original sau copie legalizată pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze un al doilea program de studiu;
- copie a cărții de identitate;
- 3 fotografii color 3/4;
- chitanța reprezentând taxa de înscriere;
- pentru copiii personalului didactic aflat în activitate (învățământ preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara, o adeverință cu viza Inspectoratului Școlar sau a unității de învățământ iar pentru copiii orfani, acte doveditoare (pentru scutirea taxei de înscriere);
- cerere de înscriere;
- dosar plic.

MASTER
- diploma de bacalaureat și diploma de licență (sau echivalenta acesteia), ambele în original;
- foaia matricolă/suplimentul la diplomă de la liceul/facultatea absolvită, în original;
- certificatul de naștere, în copie legalizată;
- copie de pe actul de identitate;
- trei fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
- chitanța de plată a taxei de înscriere la concurs;
- actele doveditoare pentru acei candidați care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs: orfani, copiii personalului didactic aflat în activitate (din învățământul preuniversitar și superior), ai personalului angajat în U.S.A.M.V.B. Timișoara;
- certificat de competență lingvistică pentru o limbă străină de largă circulație internațională (numai pentru promoțiile anterioare celei din 2011). 

Toate informatiile referitoare la admiterea 2014 de la Facultatea de Horticultura si Silvicultura din Timisoara le gasiti aici.

 

 Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty