Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere 2011 - Medicina Veterinara

FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ

ADMITERE 2011

DOMENIUL: Medicină Veterinară

Forma de învățământ: Zi/6 ani - în limbile română și engleză

Număr de locuri pentru anul universitar 2011/2012

Calendar admitere sesiunea iulie 2011:  

 ADMITEREA (concurs dosare) 

Nota finală se calculează astfel:
Nf = (MIX+MX+MXI+MXII+MXIII +MBac) / 5(6)
în care:
MIX-XIII = media anilor de liceu (MXIII pentru seral)
MBac = media bacalaureat (minim 6,00)

 ACTE NECESARE:
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta;
- foaie matricolă cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat;
- certificat de naștere în copie legalizată;
- adeverință medicală tip;
- copie xerox de pe CI/BI cu CNP;
- 3 fotografii tip buletin;
- cerere de înscriere tip (de la secretariat);
- chitanța reprezentând taxa de înscriere (100 lei);
- dosar plic;
- adeverință pentru studenții care urmează a doua facultate din care să rezulte:

  1. numărul anilor universitari de studiu efectuați în regim cu taxă sau buget;

    2. dacă au beneficiat sau nu de bursă și pe ce perioadă (număr semestre).

- copie după diploma de licență sau diploma de absolvire pentru absolvenții de facultate și adeverință din care să rezulte numărul anilor efectuați la buget sau la taxă, precum  și numărul de semestre în care au beneficiat de bursă sau faptul ca  nu au beneficiat de bursă.

Absolvenții primesc diplomă de licență și titlul de Doctor medic veterinar

În primii trei ani sunt studiate disciplinele fundamentale și preclinice: Anatomia, Biochimia, Biologia  animală, Biologia celulară, Ecologia, Fiziologia, Genetica, Microbiologie și Imunologie, Farmacologia, Semiologia.

În anii IV, V și VI sunt studiate disciplinele clinice: Boli infecțioase, Boli parazitare, Dermatologie, Boli interne, Chirurgie, Toxicologie, Obstetrică și ginecologie, Farmacie veterinară.

Diploma este recunoscută în țările U.E. și vă oferă posibilitatea să profesați fie în țară, fie în străinătate, în diferite domenii, astfel:

În anul 2010 facultatea a fost reacreditată național, iar în octombrie 2010 facultatea a fost evaluată european de către EAEVE (Asociația Facultăților de Medicină Veterinară din Europa). Tot din 2010 este acreditată ARACIS și secția în limba engleză.

Informații suplimentare:Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty