Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Actiune de voluntariat - Facultatea de Horticultura si Silvicultura

In data de 19.11.2011, studenti ai Facultatii de Horticultura si Silvicultura au participat la actiunea de voluntariat "Plantãm fapte bune în România”. Publicam in continuare materialul primit de la organizatorii actiunii:

Voluntarii au plantat fapte bune în Timiș

Timiș, 19 noiembrie 2011

Aproximativ 600 de voluntari din Timiș au participat sâmbãtã, 19 noiembrie, la acțiunea județeanã din cadrul campaniei naționale Mișcarea „Plantãm fapte bune în România”.

Pe terenuri degradate ce aparțin primãriilor din comunele timișene Livezile și Dudeștii Vechi au fost plantați 9.000 de puieți de frasin și cer.

La Livezile, s-a pus baza unei viitoare pãduri de un hectar de pãmânt, de cãtre aproximativ 400 de voluntari, veniți din satele comunei sau de la Timișoara, din companii, școli și universitãți, oameni care au citit despre acțiunea de plantare în presã sau pe internet.

La Dudeștii Vechi, s-a plantat pe un teren de 2,5 hectare, de cãtre voluntari din Timișoara, alãturi de vânãtori, asociații, firme mici și reprezentanți ai companiilor multinaționale.

Pe fiecare teren s-au plantat câte 4.500 de puieți, la Livezile, unde au fost fãcute gropi de cãtre angajații Primãriei, plantarea s-a terminat puțin dupã ora 12. La Dudeștii Vechi, terenul a fost arat, iar voluntarii au încheiat plantarea celor 4.500 de puieți în jurul orei 16.

Alãturi de munca importantã a voluntarilor veniți sã planteze fapte bune, au pus rãdãcina unor pãduri și voluntari ce aparțin instituțiilor de învãțãmânt: Școlilor din comunele Livezile și Dudeștii Vechi, Școala Nr. 13 din Timișoara, Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din UVT, Facultatea de Horticulturã și Silviculturã din USAMVBT, Liga Studenților Chimiști din Universitatea Politehnica;

Voluntari ai instituțiilor partenere: Primãriile Livezile și Dudeștii Vechi, Instituþia Prefectului Judeþului Timiº, Institutul de Studii ºi Proiectãri Energetice, Inspectoratul Judeþean al Poliþiei de Frontierã Timiº, Direcþia Judeþeanã pentru Tineret ºi Sport Timiº, ITRSV Timiº;


Voluntari ai companiilor: Continental Automotive Products, P&G, Alcatel, Rotary, Unicredit Tiriac Bank, Bosch Communication, Eco Tires, HELLA KGaA Hueck & Co, Lukoil, Expert Consulting ºi Consultant CaliVita International.

Voluntari ai ONG: Noua Acropolã, Fundaþia Bethany, Centrul Local Licos și voluntari ai campaniei Let’s do it, Romania!

Miºcarea „Plantãm fapte bune în România!” are ca beneficii creºterea suprafeþei împãdurite din þara noastrã, implicarea publicului larg într-o iniþiativã de anvergurã în beneficiul comunitãþii, valorificarea prin împãdurire a terenurilor agricole degradate cât ºi prevenirea alunecãrilor, deºertificãrii sau inundãrii prin plantarea pe terenuri cu astfel de riscuri.

În judeþul Timiº, miºcarea „Plantãm fapte bune în România!” este coordonatã de Asociaþiile Timiºoara.ro ºi Eco Club Timiºoara ºi beneficiazã de implicarea Eventeam UK.

Sponsorul principal al miºcãrii „Plantãm fapte bune în România!” la nivelul judeþului Timiº este Continental Automotive Products. De asemenea, compania Doracim Oradea a oferit 6.000 de puieþi, Copacul de Hârtie Timiºoara a oferit 2.000 de puieþi, iar compania Drufec Cons Timiº sprijinã acþiunea cu unelte pentru voluntari. Urmãtoarele companii îºi vor trimite angajaþii ca voluntari: P&G, Alcatel, Rotary, Unicredit Tiriac Bank, Bosch Communication, Eco Tires, HELLA KGaA Hueck & Co, Expert Consulting ºi Consultant CaliVita International.

Despre Miºcarea Naþionalã de Împãdurire „Plantam fapte bune în România”

Iniþiativã a societãþii civile tinere din Romania, bazatã pe voluntariat, „Plantãm fapte bune în România” este programatã a se derula în þara noastrã pe o perioadã de 5 - 7 ani ºi include acþiuni de conºtientizare, de cartare ºi de plantare pe terenuri care în prezent nu sunt incluse în fondul forestier, monitorizarea plantãrilor ºi efectuarea de lucrãri de întreþinere pânã la reuºita finalã. În aceastã perioadã se urmãreºte plantarea a 300 de ha ºi întreþinerea acestora. În aceastã toamnã ale organizatorii iniþiativei „Plantãm fapte bune in Romania” vor demara acþiuni de împãdurire în 6 judeþe. Astfel, vor avea loc plantãri pe terenuri care nu au mai fost împãdurite pânã în prezent ºi se aflã în domeniul public al consiliilor locale partenere. Speciile de arbori ce vor fi plantate vor fi stabilite în baza studiilor tehnice realizate de cãtre experþi. Miºcarea naþionalã de împãdurire „Plantãm fapte bune în România!” http://plantamfaptebune.ro/ este iniþiatã de Asociaþia EcoAssist, aceeaºi care anul trecut a finalizat campania de curãþenie naþionalã Let’s Do It, Romania!.  Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty