Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simpozionul Stiintific International

 
 
FACULTATEA DE ZOOTEHNIE ªI BIOTEHNOLOGII din Timiºoara–România,
 
împreunã cu 
 
FACULTATEA DE AGROBIOLOGIE ªI RESURSE ALIMENTARE din Nitra-Slovacia,
FACULTATEA DE AGRICULTURÃ din Èeské Budìjovice–Cehia
și       
INSTITUTUL MEDITERANEAN DE BIDIVERSITATE SI ECOLOGIE MARINÃ SI CONTINENTALÃ din Franța
 
 
ORGANIZEAZà în perioada 24-25 mai 2012
 
 
 SIMPOZIONUL ªTIINÞIFIC INTERNAÞIONAL
 
BIOINGINERIA RESURSELOR

ANIMALIERE

 
 
Pentru mai multe informații accesați www.fzb-cercetare.ro
 


Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty