Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Concurs de proiecte peisagistice

Timisoara, 25 ianuarie 2012

            Universitatea de Stiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara a organizat în parteneriat cu Continental Anvelope Timiºoara, subsidiarã ale corporaþiei Continental, unul dintre furnizorii de top ai industriei automotive ºi Primãria Municipiului Timiºoara, prima fazã a proiectului „Propunere de reamenajare a spaþiului din faþa Muzeului Satului”. În aceastã primã fazã a proiectului, cei trei parteneri au organizat un concurs de creaþie peisagisticã între studenþii Facultãþii de Horticulturã ºi Silviculturã - Specializarea Peisagisticã. Proiectul are ca temã amenajarea din punct de vedere peisagistic a unui spaþiu liber ºi de agrement, situat în vecinãtatea Pãdurii Verzi ºi a Grãdinii Zoologice. 

            Câºtigãtorii concursului au fost desemnaþi în cadrul evenimentului de jurizare ºi premiere din data de 25 ianuarie 2012, în spaþiul Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timisoara. Echipa de studenþi care a câºtigat proiectul este formata din Melania Oneþ (anul III Peisagistica), Rebecca Bedelean (anul IV Peisagistica)  si Alexandru Almãjan (anul III Peisagistica). Pe locul doi s-a clasat Daniela Craciun (anul IV Peisagistica), iar pe locul trei Oliver Lapadat ( anul IV Peisagistica).   În cadrul jurizarii au participat:  Dl. Pedro Carreira -  Director general Continental Anvelope Timiºoara, Dl. Sef lucrari dr. Cristian Berar - Coordonator proiect Specializarea Peisagisticã si Dl. Ing. Adrian Bere - ªef serviciu Avize mediu urban din cadrul Primãriei Timiºoara.

 

            Aici puteti vizualiza o galerie foto, cu imagini surprinse in timpul evenimentului.Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty