Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Simpozion Stiintific FMV TM 2012

Avem onoarea de a va anunþa organizarea Sesiunii Jubiliare 50 de ani de Învãþãmânt Medical Veterinar la Timiºoara, 1962 - 2012 ºi Sesiunii ªtiinþifice Anuale ACTUALITÃÞI ÎN CREªTEREA ªI PATOLOGIA ANIMALELOR, care vor avea loc în data de 24 - 25 mai 2012 la Facultatea de Medicinã Veterinarã Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty