Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere 2013 - Facultatea de Horticultura si Silvicultura


Perioada de înscriere

                Sesiunea iulie 2013

                - 15.07.2013 – 29.07.2013, ora 14 – înscrieri (luni – sâmbãtã între orele 8 – 15, duminicã 08 -12);

                - 29.07.2013 – afiºarea rezultatelor;

                - 30.07.2013, ora 14 – confirmare locuri bugetate ºi rezolvarea eventualelor contestaþii;

                - 31.07.2013 – confirmare locuri cu taxã.

 

                Sesiunea septembrie 2013

                - 09.09.2013 – 25.09.2013, ora 14 – înscrieri, în limita locurilor rãmase libere;

                - 25.09.2013 – afiºarea rezultatelor;

                - 26.09.2013 – 27.09.2013 – confirmarea locurilor ºi rezolvarea eventualelor contestaþii.

 

Specializãri licențã

                Horticulturã;

                Inginerie geneticã;

                Peisagisticã;

                Silviculturã.

                Pentru toate specializãrile durata de ºcolarizare este de 4 ani (8 semestre).

                Toate specializãrile sunt în prezent acreditate pentru funcþionare, fiind în categoria A în clasificarea programelor de studiu (grad de încredere ridicat).

 

Domeniul

Specializãri

CIFRA DE ªCOLARIZARE

Locuri subvenþionate

Locuri cu taxã

ZI

I.F.R.

Horticulturã

Horticulturã

35

27

50

Peisagisticã

22

15

-

Biotehnologii

Inginerie geneticã

22

15

-

Silviculturã

Silviculturã

45

35

-


                Media de admitere este reprezentatã de media obþinutã la examenul de bacalaureat. În caz de egalitate de medii, departajarea se face în funcþie de nota obþinutã la bacalaureat la limba românã.

 

Acte necesare pentru înscriere (licențã)

                · diplomã de bacalaureat sau adeverinþã cu media de la bacalaureat (original);

                - foaie matricolã cu mediile anilor de studiu din liceu pentru cei care nu au mediile scrise pe diploma de bacalaureat (original);

                · certificat de naºtere (copie legalizatã);

                · copie xerox dupã buletinul de identitate sau cartea de identitate;

                · adeverinþã medicalã tip;

                · candidaþii care au absolvit sau urmeazã o altã facultate trebuie sã prezinte documente care sã ateste dacã au fost sau sunt studenþi bugetaþi;

                · pentru copiii personalului din învãþãmânt adeverinþã de la locul de muncã al pãrinþilor cu viza unitãþii de învãþãmânt ºi a inspectoratului ºcolar (pentru scutirea de taxã de înscriere);

                · 3 fotografii tip buletin;

                · dosar plic;

                ·taxã de înscriere.

 

Specializari masterat 

                Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole;

                Tehnici în proiectarea ºi amenajarea peisajului;

                Calitatea produselor ºi subproduselor viti-vinicole;

                Monitorizarea contaminãrii produselor de origine vegetalã;

                Securitatea ºi calitatea produselor horticole primare;

                Manipulare geneticã la plante;

                Ameliorarea ºi producerea de sãmânþã la plantele cultivate;

                Diversitatea ecosistemelor forestiere.

                Pentru toate specializãrile durata de ºcolarizare este de 1,5 ani (3 semestre).

                Toate specializãrile sunt în prezent acreditate pentru funcþionare, fiind în categoria A în clasificarea programelor de studiu (grad de încredere ridicat).

 

Domeniul

Specializãri

CIFRA DE ªCOLARIZARE

Locuri subvenþionate

Locuri cu taxã

Horticulturã

Tehnologii în sistemele ecobiologice horticole

60

118

Tehnici în proiectarea ºi amenajarea peisajului

Calitatea produselor ºi subproduselor viti-vinicole

Monitorizarea contaminãrii produselor de origine vegetalã

Securitatea ºi calitatea produselor horticole primare

Biotehnologii

Manipulare geneticã la plante

20

40

Ameliorarea ºi producerea de sãmânþã la plantele cultivate

Silviculturã

Diversitatea ecosistemelor forestiere

10

30

                Media de admitere este reprezentatã de media obținutã la absolvirea facultãții.

 

Acte necesare pentru înscriere (masterat)

                - diplomã de licențã sau adeverințã de absolvire a studiilor (original);

                · diplomã de bacalaureat sau adeverinþã cu media la bacalaureat (original);

                · certificat de naºtere (copie legalizatã);

                · copie xerox dupã buletinul de identitate sau cartea de identitate;

                · adeverinþã medicalã tip;

                · candidaþii care au absolvit sau urmeazã un alt trebuie sã prezinte documente care sã ateste dacã au fost sau sunt studenþi bugetaþi;

                · pentru copiii personalului din învãþãmânt adeverinþã de la locul de muncã al pãrinþilor cu viza unitãþii de învãþãmânt ºi a inspectoratului ºcolar (pentru scutirea de taxã de înscriere);

                · 3 fotografii tip buletin;

                · dosar plic;

                ·taxã de înscriere.

 

                În cadrul campusului universitar studenþii beneficiazã de:

                - cazare la cãminele studenþeºti;

                - cantinã – meniu a la carte;

                - bibliotecã;

                - bazã sportivã;

               - cabinet medical.

              Campusul are supraveghere permanentã.

 

                Mai multe informații despre admiterea la Facultatea de Horticulturã și Silviculturã Timișoara puteți gãsi în pliantul de admitere 2013.

 

Vã așteptãm cu drag la facultatea noastrã! 

 

 

 

 


 Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty