Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Actiunile Marie Sklodowska Curie

Acțiunile Marie Skłodowska-Curie pentru consolidarea  competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor

Unul din obiectivele specifice urmărite în cadrul Componentei I („Excelența științifică”) a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020  este consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor prin acțiunile Marie Skłodowska-Curie („acțiunile Marie Curie”).

 Acțiunile Marie Curie sunt deschise pentru activitățile de formare și dezvoltare a carierei din toate domeniile cercetării și inovării, de la cercetarea de bază până la preluarea pe piață și serviciile pentru inovare. Domeniile de cercetare și inovare, precum și sectoarele vor fi alese în mod liber de candidați.

 
În toate activitățile descrise mai sus, se va acorda o atenție deosebită încurajării participării întreprinderilor, în special a IMM-urilor, precum și a altor actori socio-economici. Toate acțiunile Marie Curie promovează colaborarea pe termen lung între instituțiile de învățământ superior, organizațiile de cercetare și sectorul privat, ținând cont de respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.
 
Mobilitatea este o cerință cheie în acțiunile Marie Curie. Cercetătorii au astfel posibilitatea de a acumula experiență peste hotare și de a-și completa instruirea cu competențe sau discipline utile pentru propria carieră.
 
Acțiunile Marie Curie vor fi deschise participării cercetătorilor și personalului de inovare, precum și universităților, institutelor de cercetare, întreprinderilor și altor agenți socio-economici din toate țările Uniunii Europene, inclusiv din țările terțe.
 
Principiile Cartei europene a cercetătorilor și ale Codului de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, care promovează recrutarea deschisă și condițiile de lucru atractive, vor trebui să fie aprobate și aplicate de către toți participanții care beneficiază de finanțare.
 
Cele patru direcții majore de finanțare prin acțiunile Marie Curie vor fi următoarele:
 
1. Rețele inovative pentru sprijinirea cercetătorilor debutanți (vizeazăformarea inițială a cercetătorilor și a candidaților la doctorat din statele membre și din țările associate, prin intermediul sprijinului acordat programelor de formare în domeniul cercetării selectate prin concurs la nivelul Uniunii, realizate de parteneriate între universități, institute de cercetare, întreprinderi, IMM-uri și alți agenți socio-economici din diferite țări din Europa și din afara acesteia).
 
2. Burse individuale pentru sprijinirea cercetătorilor cu experiență (cultivarea excelenței prin intermediul mobilității transfrontaliere și inter-sectoriale)
 
3. Cooperare internațională și inter-sectorială prin schimb de personal de cercetare și inovare (urmărind stimularea inovării prin intermediul schimburilor transversale de cunoștințe)
 
4. Cofinanțarea programelor regionale, naționale și internaționale de doctorat și postdoctorat (urmărind creșterea impactului structural prin cofinanțarea activităților).
 
Detalii:http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
 

Apeluri deschise: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm

Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicării
Data limită
 
 
Pagina internet a apelului pentru NIGHT:
 
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicării
Data limită
 
 
Pagina internet a apelului pentru NCP:
 
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicării
Data limită
 
 
Pagina internet a apelului pentru ITN:
Nr. de identificare
Numele apelului
Data publicării
Data limită
 
 
Pagina internet a apelului pentru RISE:
 

Programul de lucru 2014-2015 (apeluri care vor fi deschise): http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/main/h2020-wp1415-msca_en.pdf

Punct Național de Contact pentru Acțiunile Marie Skłodowska-Curie pentru consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor:
 
Corina Georgeta Abraham-Barna

Adresa: Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
din Timisoara, Calea Aradului nr. 119, 300654, Timișoara
Tel: +4 0256 277 080 - Fax: +40256200296
Email: c.g.abraham.barna (at) gmail.com

 
Rețeaua Punctelor Naționale de Contact:
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/apply-now/open-calls/index_en.htm 
 
Instituții care ofera informații și consultanță:
National Contact Points (NCP)
Enterprise Europe Network
Research Enquiry ServiceIT Helpdesk 
 
Etică
Participant Portal
Science and Society Portal
European IPR Helpdesk
The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for their recruitment
CEN
CENELEC
CORDIS Partner Service
Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty