Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere doctorat

ADMITERE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

CALENDARUL ÎNSCRIERII
Depunerea dosarelor: 18 – 22 septembrie 2017
Concurs de admitere: 25 – 27 septembrie 2017
Înmatriculare: 2 octombrie 2017.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
1. Fișa de înscriere (formular tip);
2. Curriculum vitae (format european);
3. Lista lucrãrilor științifice publicate (dacã este cazul);
4. Documentele în original și copii xerox ale acestora:
a. Certificatul de naștere;
b. Certificatul de cãsãtorie (numai în cazul schimbãrii numelui);
c. Documentul administrativ de schimbare a numelui (dacã este cazul);
d. Diploma de bacalaureat;
e. Diploma de licențã (cu anexele aferente dupã caz: foaie matricolã, respectiv supliment la diplomã);
f. Diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente dupã caz: foaie matricolã, respectiv supliment la diplomã);
g. Cartea de identitate;
h. Adeverințã de absolvire master pt. candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2016-2017.
5. Chitanța în original care dovedește plata taxei de înscriere la concursul de admitere.
Dosarul întocmit (dosar din plastic cu elastic) se va depune la Secretariatul IOSUD – USAMVBT (în intervalul orar 8,30 – 14,00).
*Taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei.
**Înmatricularea la doctorat se va face pentru candidații declarați admiși la concursul de admitere, prin plata taxei de înmatriculare (200 lei).
Absolvenții din 2017 ai USAMVBT și angajații USAMVBT beneficiazã de 50 % reducere a taxei de înscriere și înmatriculare.

 

 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty