Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere doctorat

ADMITERE DOCTORAT 2018 

 

REPARTIZAREA CIFREI DE ȘCOLARIZARE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018 - 2019

 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

CALENDARUL ÎNSCRIERII
Depunerea dosarelor: 17 – 21 septembrie 2018
Concurs de admitere: 24 – 26 septembrie 2018
Înmatriculare: 1 octombrie 2018.

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII
1. Fisa de înscriere (formular tip);
2. Curriculum vitae (format european);
3. Lista lucrarilor stiintifice publicate (daca este cazul);
4. Documentele în original si copii xerox ale acestora:
    a. Certificatul de nastere;
    b. Certificatul de casatorie (numai în cazul schimbarii numelui);
    c. Documentul administrativ de schimbare a numelui (daca este cazul);
    d. Diploma de bacalaureat;
    e. Diploma de licenta (cu anexele aferente dupa caz: foaie matricola, respectiv supliment la diploma);
    f. Diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente dupa caz: foaie matricola, respectiv supliment la diploma);
    g. Cartea de identitate;
    h. Adeverinta de absolvire master pt. candidatii care au promovat examenul de disertatie în sesiunea 2017-2018.
5. Chitanta în original care dovedeste plata taxei de înscriere la concursul de admitere.

Dosarul întocmit (dosar din plastic cu elastic) se va depune la Secretariatul IOSUD – USAMVBT (în intervalul orar 8,30 – 13,00).


*Taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei.
**Înmatricularea la doctorat se va face pentru candidatii declarati admisi la concursul de admitere, prin plata taxei de înmatriculare (200 lei).
Absolventii din 2018 ai USAMVBT si angajatii USAMVBT beneficiaza de 50 % reducere a taxei de înscriere si înmatriculare.

 

Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty