Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere doctorat

 
Calendarul admiterii la ciclul universitar de doctorat
sesiunea 2019:

Înscrieri: 16 - 20 septembrie;
Concurs de admitere: 23 - 25 septembrie;
Depunere si rezolvare contestatii: 26 septembrie;
Afisare rezultate finale: 27 septembrie;
Înmatriculare: 01 octombrie

 

Dosarul plic de înscriere la concursul de admitere la doctorat, va cuprinde:
A. În original:
a. Fisa de înscriere (formular tip);
b. Curriculum vitae format european;
c. Lista lucrarilor stiintifice publicate (daca este cazul);
d. Adeverinta de absolvire master pentru candidatii care au promovat examenul de disertatie în sesiunea 2017 -2018;
e. Chitanta care dovedeste plata taxei pentru înscriere la concursul de admitere.

B. În original si copii xerox ale acestora în vederea certificarii „conform cu originalul” în momentul înscrierii:
a. certificatul de nastere;
b. certificatul de casatorie (numai în cazul schimbarii numelui prin casatorie);
c. document administrativ de schimbare a numelui (daca este cazul);
d. diploma de bacalaureat;
e. diploma de finalizare a studiilor de licenta (cu anexele aferente dupa caz: foaie matricola, respectiv supliment la diploma);
f. diploma de studii aprofundate/master (cu anexele, dupa caz: foaie matricola respectiv supliment la diploma);
g. buletinul/cartea de identitate.
(2) Dosarul întocmit se va depune la Secretariatul IOSUD - USAMVBT.

Candidatii care au promovat examenul de disertatie în sesiunile anului universitar 2018 - 2019 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de master, adeverinta eliberata de catre institutia de învatamânt; în adeverinta sunt mentionate: media generala, mediile obtinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul ca nu a fost eliberata diploma.
Media generala minima de admitere la studii universitare de doctorat este 7 (sapte).

 

Copyright © 2019. USABMVT
Web design by Royalty