Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Admitere doctorat

ADMITERE DOCTORAT
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

CALENDARUL ÎNSCRIERII

Depunerea dosarelor: 21 - 23 septembrie 2016
Concurs de admitere: 26 - 27 septembrie 2016
Înmatriculare: 28 septembrie 2016

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII

1. Fișa de înscriere (formular tip - descarcă documentul);

2. Curriculum vitae (format european);

3. Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);

4. Copii legalizate după:

a. Certificatul de naștere;
b. Certificatul de căsătorie (numai în cazul schimbării numelui);
c. Documentul administrativ de schimbare a numelui (dacă este cazul);
d. Diploma de bacalaureat;
e. Diploma de licență (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);
f. Diploma de studii aprofundate/master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, respectiv supliment la diplomă);

5. Copie după cartea de identitate (nelegalizată);

6. Adeverință de absolvire master în original pt. candidații care au promovat examenul de disertație în sesiunea 2015-2016;

7. Certificat de competență lingvistică (excepție fac absolvenții din 2015 și 2016);

8. Chitanța în original care dovedește plata taxei de înscriere la concursul de admitere.

Dosarul întocmit (dosar din plastic cu elastic) se va depune la Secretariatul IOSUD – USAMVBT (în intervalul orar 9,00 – 14,00).

**Taxa de înscriere la concursul de admitere la doctorat este de 200 lei.

***Înmatricularea la doctorat se va face pentru candidații declarați admiși la concursul de admitere, prin plata taxei de înmatriculare (200 lei).

Absolvenții din 2016 ai USAMVBT și angajații USAMVBT beneficiază de 50 % reducere a taxei de înscriere și înmatriculare.


Informații suplimentare referitoare la admitere se găsesc în Regulament care poate fi găsit accesând următorul link: 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty