Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Agenda

Agenda: Joi, 13 noiembrie 2014

    Rectorul universității, prof.dr. Paul PÎRȘAN, participă la o întâlnire de dezbatere a propunerii de proiect de Twinning, Programul Horizon 2020, în vederea cooptării universității ca partener în consorțiu, alături de Universitatea din Wageningen (Olanda) și Asociația Tehimpuls.
     Sesiunea de lucru se desfășoară la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională, Regiunea Vest - România (ADR-Vest).
    Rectorul universității este însoțit la această dezbatere de prorectorul Teodor TRAȘCĂ și prof.dr. Florian BORLEA, coordonatorul relațiilor internaționale din USAMVBT.


Agenda: Miercuri, 12 noiembrie 2014

    Prorectorul universității, prof.dr Teodor – Ioan Trașcă, însoțit de Directorul economic, ec. Victoria Pârva, participă la sediul Consiliului Național al Rectorilor, București, la o întâlnire cu Domnii Eugen Teodorovici – Ministrul Fondurilor Europene, Remus Pricopie – Ministrul Educației Naționale și Mihnea Costoiu – Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, în vederea deblocării implementării proiectelor finanțate din fonduri europene.


Agenda: Marți, 11 noiembrie 2014

    Universitatea noastră participă la a doua ediție a Târgului Regional de Inovare, organizat de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, împreună cu Asociația Tehimpuls – Centrul Regional de Inovare și Transfer Tehnologic și cele două clustere ale Regiunii Vest – Automotivest și Clusterul Regional Tehnologia Informației și Comunicațiilor.
    Evenimentul are loc la Expo Arad.
    Târgul Regional de Inovare 2014 se concentrează pe două obiective:

    În cadrul competiției vor fi selectate soluții eco-inovative, care vizează utilizarea eficientă a resurselor și un impact redus asupra mediului, în următoarele domenii: automotive și construcții de mașini, agroalimentar, construcții, eficiență energetică și surse de energii regenerabile și tehnologia informației și a comunicațiilor. Premiile vor consta în sesiuni de training, scheme de consultanță și grant-uri pentru dezvoltarea unor start-up-uri eco-inovative și vor fi oferite în cadrul proiectului „Intreprinderi Eco-Inovative în Regiunea Vest", finațat prin Programul Inovare în Industria Verde România, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 - Norway Grants, Operator Program - Innovation Norway.
    Prima Ediție a Târgului Regional de Inovare "InnoMatch", organizat în perioada 3-4 aprilie 2013, la Arad, a atras peste 650 de participanți, 47 de organizatii expozante - centre de cercetare, universități, precum și firme din domeniile automotive și construcții de mașini, agroalimentar, construcții, eficiență energetică și surse de energii regenerabile și tehnologia informației și a comunicațiilor, și a promovat 97 de produse inovative.
    Reamintim că anul trecut, Premiul Regional de Inovare 2013 a revenit universității noastre, pentru un preparat gemoterapic pentru tratamentul diabetului non-insulino-dependent pe bază de Momordica charantia (plantă tropicală).


Agenda: Joi, 20 februarie 2014

În perioada 20 – 22 februarie 2014 se desfășoară la Academia de Științe a Moldovei, la Chișinău, Forumul Moldo – Român „Promovarea participării comune la Programele Europene în domeniul științei și educației”, în contextul semnării Acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

La Forum participă reprezentanți ai Academiilor de Științe din Republica Moldova și România, factori de decizie ai Ministerului Educației Republicii Moldova și Ministerului Educației Naționale din România, rectori, prorectori ai instituțiilor de învațamânt superior din ambele țări, directori, vicedirectori ai instituțiilor de cercetare, savanți notorii, reprezentanți ai societății civile, mediului de afaceri. Lucrăriile Forumului se desfășoară pe următoarele secțiuni: Consolidarea capacităților comune pentru cercetare, dezvoltare și educație pănă în 2020; Experiența și perspectivele participării în Programele Comunitare.

Vor susține alocațiuni și prelegeri: Dl. Iurie LEANCA, Prim – ministru al Republicii Moldova, Dl. Victor PONTA, Prim – ministru al României, D-na Máire GEOGHEGAN – QINN, Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Acad. Gheorghe DUCA, Președinte al Academiei de Științe a Moldovei (Consolidarea eforturiilor sistemului de cercetare – dezvoltare din Republica Moldova pentru integrarea în spațiul european de cercetare), Dl. Mihnea COSTOIU, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, Ministerul Educației Naționale din România (Orientări strategice în evoluția sistemelor de învățământ superior și cercetare din România), Dna. Maia SANDU, Ministrul Educației Republicii Moldova (Rolul cercetării în educație), Dl. Remus PRICOPIE, Ministrul Educației Naționale din România, Dl. Chiril LUCINSCHI, Președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, Învățământ, Știință, Tineret, Sport și Mass – media, Dna. Ecaterina ANDRONESCU, Președintele Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, Senatul României, Acad. Ionel HAIDUC, Președinte al Academiei Române (Colaborarea dintre Academia Română și Academia de Științe a Moldovei), Acad. Ion BOSTAN, Președinte al Consiliului Rectorilor din Republica Moldova, Rector al Unversității Tehnice a Moldovei (Cooperarea interuniversitară moldo – română în educație și cercetare), Dl. Sorin Mihai CÎMPEANU, Președinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, Rector al USAMV București (Rolul și potențialul universitățiilor în dezvoltarea socio – economică a celor două țări), Dr. hab. Aurelia HANGANU, Secretar General al Academiei de Științe a Moldovei, Acad. Paun Ion OTIMAN, Secretar General al Academiei Române (Excelența științifică), Acad. Ion TIGHINEANU, Prim – vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei (Leadership industrial), Dna. Tatiana POTÎNG, Viceprim – ministru al Republicii Moldova, Dl. Gigel PARASCHIV, Secretar de Stat, Ministerul Educației Naționale din România (Provocări în societate), Dr. Ghenadie CUROCICHIN, Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică ˶Nicolae Testimițanu”, Dl. Iulian Gabriel BÎRSAN, Rectorul Universității ˶Dunărea de Jos” din Galați (Colaborarea academică și interuniversitară), Acad. Dan BERINDEI, Vicepreședintele Academiei Române (Istoria Românilor în Tratatul Academiei), Dl.Victor Nicolae ZAMFIR, Directorul general al Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru fizică și inginerie Nucleară – Horia Hulubei, Măgurele (Oportunități oferite de proiectul ELI pentru colaborarea bilaterală și regională – Măgurele), Mem. cor. Ion GUCEAC, Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei (Potențialul cercetării infrastructurii de cercetare România – Moldova), Dl. Viorel VULTURESCU, Director –Direcția Programe CDI pentru Priorități Europene și Internaționale, Ministerul Educației Naționale (Experiența României în participarea la inițiativele europene de programare comună), Acad. Aurelian GULEA, Universitatea de Stat din Moldova (Nanomateriale), Acad. Bogdan SIMIONESCU, Director al Institutului de Chimie Macromoleculară ˶Petru Poni”, Iași (Experiența participării României în Programul Cadru FP7/ Istorii de succes în cooperarea moldo – română), Dl. Roman CHIRCA, Directorul General al Agenției pentru Inovare și Transfer Tehnologic a Academiei de Științe a Moldovei (Parcuri științifice incubatoare inovaționale), Dl. Marius – Ioan PISO, Directorul Agenției Spațiale Române (Colaborarea în domeniul tehnologiilor spațiale), Dl. Hab. Viorel BOSTAN, Universitatea Tehnică a Moldovei, Dr. Natalia TIMOFTE, Institutul de Energetică al Academiei de Științe a Moldovei (Energie regenerabilă și eficiență energetică: rolul cercetării), Dr. Manuela SIDOROFF, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice (Dezvoltarea cooperării științifice în domeniul conservării biodiversității în zona Dunării – Delta Dunării – Marea Neagră), Dr. hab. Boris BOINCEAN, Universitatea de Stat ˶Alecu Russo” din Bălți (Agricultura durabilă), Dl. Ioan BOLOVAN, Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj Napoca (Patrimoniul cultural românesc comun), Dl. Vasile VÎNTU, Rectorul USAMV ˶Ion Ionescu de la Brad” din Iași (Experiența școlilor doctorale).

Rectorul universității, Dl. Paul PÎRȘAN, va fi reprezentat la Chișinău de către prorectorul Teodor TRAȘCĂ.


Agenda: Marți, 11 februarie 2014

La sediul Institutului de Bioresurse Alimentare din București are loc prima Adunare generală a asociației “Platforma tehnologică Food for Life”. Ordinea de zi cuprinde subiecte legate de organizare, transmiterea unui comunicat de presă referitor la înființare, stabilirea planului de activități, primirea de noi membri dacă este cazul, diverse.

Univeristatea, membră fondatoare a asociației, va fi reprezentată de domnul prorector Teodor Trașcă.


Agenda: Joi, 05 decembrie 2013

În perioada 06 - 08 decembrie 2013, rectorul universității, prof.dr.ing. Paul PÎRȘAN, participă la ședința plenară a Consiliului Național al Rectorilor, care se va desfășura la Universitatea Transilvania din Brașov, în prezența domnilor miniștri Remus PRICOPIE și Mihnea COSTOIU, precum și a domnului secretar de stat Gigel PARASCHIV.

Agenda reuniunii cuprinde dezbateri privind Principiile de finanțare a învățământului superior pentru anul 2014; Metodologii de evaluare a calității; Codul studiilor universitare de doctorat; Dezbatere privind modificarea Legii 1/2011; Analiza criteriilor de clasificare/ierarhizare; Bursele și serviciile sociale pentru studenți.

Rectorul universității va fi însoțit de prorectorul Teodor Trașcă.


Agenda: Sâmbătă, 09 noiembrie 2013

Rectorul universității, prof.dr.ing. Paul PÎRȘAN și prorectorul prof.dr.ing. Teodor – Ioan TRAȘCĂ, sunt invitați să participe în perioada 09 – 12 noiembrie 2013, la Hanovra, la o serie de întâlniri pe tema prezentului și viitorului agriculturii, în cadrul târgului Agritechnica 2013.


Agenda: Joi, 07 noiembrie 2013

În zilele de joi și vineri, 07 – 08 noiembrie 2013, se desfășoară la USAMV Cluj – Napoca, întâlnirea anuală a Conferinței Rectorilor Universităților Dunărene (Danube Rectors' Conference DRC), cu tema „Parteneriat pentru cercetare și inovare în spațiul dunărean”. Evenimentul include șapte sesiuni:

Moderatorii acestor sesiuni sunt domnii: Jiűi BALIK, Președintele Coferinței Rectorilor Universităților Dunărene, Martin GERZABEK, Vicepreședinte al DRC și Rector al Universității Boku din Viena, Doru PAMFIL, Vicepreședinte al DRC și Rector al USAMV Cluj – Napoca, Michael LOŠTÁK, Prorector al Universității Cehe a Științelor Vieții din Praga, Aleksa BJELIŠ, Rector al Universității din Zagreb, Miroslav VESKOVIC, Rector al Universității din Novi Sad. Cu această ocazie va avea loc și întâlnirea anuală și adunarea generală a DRC.
Rectorul universității noastre va fi reprezentat de către domnul prof.dr.ing. Florian BORLEA, coordonatorul Relațiilor Internaționale din cadrul USAMVBT.


Agenda: Joi, 31 octombrie 2013

La invitația doamnei prof.dr.ing. Ecaterina ANDRONESCU, Președintele Senatului Universității Politehnica din București, domnul Rector al USAMVBT, prof.dr.ing. Paul PÎRȘAN, împreună cu domul prorector, prof.dr.ing. Teodor-Ioan Trașcă, vor participa în perioada 31 octombrie - 02 noiembrie la București, la manifestările prilejuite de aniversarea a 195 de ani de inginerie în România.


Agendă: Luni, 14 octombrie 2013

În perioada 14-16 octombrie 2013, la Facultatea de Medicină Veterinară au loc o serie de prelegeri susținute de o echipă de experți din Statele Unite ale Americii, după următorul program:

Luni, 14 octombrie 2013:

Marți, 15 octombrie 2013:

Miercuri, 16 octombrie 2013:


Agendă: Vineri, 11 octombrie 2013

Rectorul universității d-l prof.dr.ing. Paul Pîrșan, participă la Suceava la lucrările Consiliului Național al Rectorilor și la manifestările prilejuite de aniversarea a 50 de ani de existență a Universității „Ștefan cel Mare” .


Agendă: Miercuri, 09 octombrie 2013

Rectorul universității, prof.dr.ing. Paul Pîrșan, efectuează o vizită la Chișinău în perioada 09-11 octombrie, cu prilejul aniversării a 80 de ani de existență a Universității Agrare de Stat din Moldova.
Din delegație mai fac parte d-nul prof.emerit dr.ing. Mihai Decun, membru ASAS, membru de onoare al AOS și d-na prof.dr.ing. Nicoleta Mateoc.


Agendă: Vineri, 04 octombrie 2013

Vineri, 04 octombrie 2013, D-nul Prorector Teodor-Ioan Trașcă, a participat la București la Conferința de lansare și prezentare a Programului – cadru european pentru cercetare și inovare “ORIZONT 2000”.
Evenimentul s-a bucurat de prezența D-nei Máire Geoghegan-Quinn, Comisarul European pentru cercetare, inovare și știință și a D-lui Robert Jan Smits, Director General, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare a Comisiei Europene, precum și a D-lor Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale, Mihnea Cosmin Costoiu, Ministrul delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică și Tudor Prisecaru, Secretar de Stat.
Programul cadru European ORIZONT 2000 pentru susținerea proiectelor de cercetare în perioada 2014-2020 are trei priorități: susținerea performanței în cercetare științifică europeană, crearea unui leadership economic și găsirea unor soluții pentru problemele sociale în diferite domenii.
Conferința a constituit un bun prilej de a cunoaște direcțiile și programele care vor reglementa finanțarea la nivel european în perioada 2014-2020, precum și aspectele legate de elaborarea Strategiei Naționale în domeniul cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării pentru perioada 2014-2020 și a Planului Național de CDI.


Agendă: Miercuri, 02 octombrie 2013

La sediul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare – IBA București, a avut loc semnarea actului constitutiv al Asociației „ Platforma Tehnologică Food for Life”. Participarea U.S.A.M.V.B.T. ca și membru fondator al Asociației a fost aprobată de către Senatul universității la propunerea Consiliului de Administrație.
Asociația își propune stimularea activității de inovare, prin promovarea de interacțiuni susținute între membrii săi, prin sprijinirea implicării IMM-urilor în activități colaborative de cercetare – dezvoltare – inovare, schimb de facilități de know – how și expertiză și prin contribuția efectivă la cercetare, dezvoltare, inovare, transfer tehnologic, networking și diseminarea de informații între membrii săi.
Rectorul universității, prof.dr.ing. Paul Pîrșan, l-a mandatat pe prorector, prof.dr.ing. Teodor – Ioan Trașcă, să reprezinte universitatea și să semneze actul constitutiv.


 

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty