Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Asociatii studentesti

Asociaþii studenþeºti

Liga Studenþilor AGROWEST

Agrowest Timisoara
Calea Aradului nr.119
Cãmin 2, Camera 102
300645 Timiºoara
Fax: :0760621994
E-mail: agrowest2003@yahoo.com

Prezentare

În data de 19.06.1997, un comitet de iniþiativã format din 33 membri, a constituit Organizaþia Studenþeascã din cadrul USAMVB Timiºoara cu denumirea de Organizaþia Studenþilor din Universitatea de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului Timiºoara (OSUSAMVBT)

În anul 2003 OSUSAMVBT îºi modificã denumirea ºi Statutul, devenind Liga Studenþilor AGROWEST din USAMVB Timiºoara.

L.S. AGROWEST monitorizeazã reprezentarea studenþilor în Consiliile profesorale ale facultãþilor ºi în Senatul universitãþii, urmãrind probleme legate de instruire, educaþie, promovare a valorilor ºi intereselor studenþilor agronomi, a studenþilor si tineretului în general dar ºi pe cele de divertisment.
Liga reprezentã studenþii din USAMVB Timiºoara, implicându-se în probleme administrative ºi sociale, prin intermediul Comitetelor de cãmin.

în prezent Liga numãrã 80 de membri cotizanþi (înscriºi peste 1000 studenþi). Aºteptãm alãturi de noi cÂt mai mulþi studenþi, care doresc sa se implice în acþiunile noastre, oameni cu iniþiativã ºi care nu vor sã rãmânã indiferenþi!

Copyright © 2017. USABMVT
Web design by Royalty