Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Buletin informativ

BULETIN INFORMATIV PRIVIND INFORMAÞIILE PUBLICE

 

I. Actele normative care reglementeazã organizarea ºi funcþionarea Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara, precum ºi activitatea acesteia

 

II. Structura organizatoricã, atribuþiile departamentelor Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timișoara:

 

III. Numele ºi prenumele persoanelor din conducerea Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara ºi ale responsabilului cu difuzarea informaþiilor publice

 

IV. Coordonatele de contact ale Universitãþii de ªtiinþe Agricole ºi Medicinã Veterinarã a Banatului „Regele Mihai I al României" din Timisoara, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail ºi adresa paginii de internet

 

V. Audienþe

 

VI. Sursele financiare, bugetul ºi bilanþul contabil

 

VII. Programele ºi strategiile propriiVIII. Lista cuprinzând documentele de interes public

 

IX. Lista cuprinzând categoriile de documente produse ºi/sau gestionate, potrivit legii

 

X. Modalitãþi de contestare a deciziei universitãþii În situaþia În care persoana se considerã vãtãmatã în privinþa dreptului de acces la informaþiile de interes public solicitate

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty