Home | Noutati | Evenimente | Contact
Facultati
Departamente
Detalii
Burse

Burse UNESCO - For Women in Physical Sciences


Cooperãri bilaterale România - Africa de Sud


Programul de schimburi educationale Mevlana - Turcia


Burse acordate de guvernul ecuadorian, în cadrul proiectului Prometeu


International Student Week In Belgrade
„Synergy for Change“
13th – 20th July 2014

Call for application


1.Programul de Burse al Centrului Naþional pentru Burse de Studii în Strainatate:

www.roburse.ro

2. Programe de burse în Franta:

http://www.ambafrance-ro.org/index.php/dossiers/la-cooperation-et-l-action-culturelle/la-cooperation-universitaire-et-scientifique/programmes-de-bourses-du-gouvernement-francais

3. Programul de burse Fulbright în Statele Unite ale Americii:

http://www.fulbright.ro/

4. Burse în Germania:

Serviciul German pentru Schimburi Academice (DAAD) pune la dispoziþie burse de studiu pentru anul universitar 2012/2013. Sunt finanþate cursuri de limbã, programe de master ºi stagii de cercetare în cadrul universitãþilor din Germania. Existã posibilitatea de a aplica la un program de master sau de cercetare în limba englezã (site: www.daad.ro).

Oferta completã pentru anul universitar 2012/2013 în format pdf gãsiþi aici:
http://issuu.com/daadromania/docs/brosch_re_rumaenisch_pdf?viewMode=magazine

5. Stagii de master ISFRADA (Institutul Superior Franco/Roman Agroalimentar si de Dezvoltare Rurala) organizate de Institutul Superior de Agricultura, Universitatea Catolica Lille, Franta si USAMV Iasi: http://www.univagro-iasi.ro/index.php?lang=ro&pagina=pagini/7_prezentare.html

6. Bursele Marie Curie

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

Granturile de cercetare Marie Curie

Acþiunile Marie Curie sunt deschise cercetãtorilor de orice vârstã ºi nivel de experienþã, indiferent de naþionalitate. 

Douã categorii de cercetãtori:

Pentru a vã ajuta sã decideþi care acþiune Marie Curie este cea mai potrivitã pentru profilul ºi cerinþele dumneavoastrã particulare, vã recomandãm sã consultaþi Ghidul succint Marie Curie: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/quick-guide/index_en.htm

Mai multe informaþii: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_ro.htm 

Apeluri deschise: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Copyright © 2018. USABMVT
Web design by Royalty